Мотивирайте учениците си да учат английски език чрез атрактивни театрални занимания

Знаете ли, че за да научите ефективно една дума на чужд език (т.е. тя да бъде част от активната ви памет), трябва да я употребите в смислов контекст поне 70 пъти? Няма как, усвояването на немайчин език изисква много, много повтаряне. А повтарянето неизменно крие риск от бързо отегчаване. Всеки учител по английски език е изправен пред сериозното предизвикателство как да го преподава по достъпен и забавен начин, така че учениците да не изгубят мотивацията си. 

Прилагането на модела „ученикът в центъра” е от водещо значение при чуждоезиковото обучение. Често обаче в една и съща паралелка учат едновременно и начинаещи ученици, които се сблъскват с езика за първи път, и такива, които посещават извънкласни курсове и знанията им далеч надхвърлят заложените в учебната програма. В такава класна стая е особено трудно всички деца да бъдат включени като активни участници в учебния процес и да се запази интересът им.

В статията г-жа Надка Динева разказва как чрез прилагане на театрални дейности в час успява да повиши мотивацията и ангажираността на учениците, да подобри знанията им по английски език, да стимулира сътрудничеството и работата в екип и да формира позитивни нагласи към предмета.

Г-жа Динева е част от екипа на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Гоце Делчев. Училището е от най-предпочитаните в града, в момента се строи втора сграда, за да може да приеме всички желаещи деца. Разполага с великолепна материална база и работи по множество международни проекти. През 2017/2018 година училището става първото със статут на иновативно в областта. Целта на иновацията е то да се превърне в творческа територия на учениците, където те с ентусиазъм да откриват реалния живот, поставяни в различни ситуации.

Фокус на педагогическия екип е да развива индивидуалността, да стимулира творческите заложби и да откликва на персоналните нужди на всяко дете. За целта се залага на иновативни начини за организация на часовете – изнесено и проектно-базирано обучение, споделени уроци, драматизации, работа в екип и др.

Г-жа Динева е убедена в могъщия учебен потенциал на театралното изкуство. „Децата притежават естествена склонност към измислици и непринудено пресъздаване на въображаема реалност. Те имат нужда да усетят, да видят и докоснат учебния процес; имат нужда от учене, което протича на фона на дейности, изискващи дискутиране, правене и преживяване”, обяснява тя.

Визитка на практиката:

Име: Ролята на театралните дейности като мотивация в обучението по английски език

За кого е подходяща: ученици от прогимназиален етап, но може да бъде адаптирана за всички възрасти

Продължителност и прилагане: целогодишно – в рамките на часовете за упражнения / преговор или по 10-15 мин. във всеки учебен час

Необходими материали: материали за изработване на декор, реквизит и костюми (или елементи на костюми) – хартия, стиропор, картонени кутии, дунапрен, плат, цветни маркери, флумастери и т.н.

Цели:

 • учениците затвърждават знанията си по английски език чрез интерактивни творчески дейности, които симулират реални комуникативни ситуации;
 • повишава се мотивацията за учене и ангажираността на децата;
 • осъществява се диференцирано обучение в съответствие с различните нива на владеене на езика от страна на учениците;
 • развиват се уменията за креативност, общуване и работа в екип;
 • подобрява се самооценката и увереността в наученото чрез публично представяне на театралните миниатюри;
 • формират се положителни нагласи към предмета.

Описание на практиката

Г-жа Динева успешно прилага театрални дейности в обучението на учениците си от години. Самата тя е учила актьорско майсторство като част от педагогическото си образование в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград и същевременно театърът винаги е бил любимо занимание за членовете на семейството ѝ. 

Първоначално стартира творческите си опити с децата в рамките на извънкласна дейност за театър на английски език. Клубът жъне сериозни успехи, сред които са две първи награди със спектакъла „Малката цветопродавачка” на Национален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език през 2018 г. – за най-въздействащо представление и най-добра женска роля. Окуражена от положителните резултати и сърдечния отклик на децата, г-жа Динева решава да прехвърли театралните занимания и в класната стая. Понастоящем те обхващат 75 ученика от 4., 5. и 7. клас.

Стъпка 1 – Избор на театрална дейност

Изборът на подходяща театрална дейност е от съществена важност, подчертава г-жа Динева. Водещите критерии при преценката са възрастта на учениците и нивото на владеене на английски език. Ако например децата са по-скоро начинаещи, трябва и използваният текст да бъде максимално опростен. Темата на задачата е добре да бъде обвързана с конкретната лексика и граматика, които учениците изучават в момента.

Театралната дейност може да обхваща само няколко минути от часа, но може да трае и няколко месеца, ако става въпрос за изграждане на цялостен спектакъл. В зависимост от това колко време сте решили да отделите, г-жа Динева ви предлага няколко варианта, от които да изберете:

Театрализирани игри

Те представляват кратки упражнения с елементи на театрално действие и са много подходящи, ако учениците ви за пръв път ще се пробват с подобни занимания. Когато децата учат нова лексика например, г-жа Динева ги насърчава да я илюстрират с движение (например отхапване, дъвчене и преглъщане за думата “apple – ябълка”). Ако изучаваните думи са глаголи, учениците имат за задача да покажат действието (например рисуване, четене, писане, готвене и др.); ако са емоции – да изразят емоцията с мимиката на лицето и жестове и т.н. На тази основа могат да се измислят различни игри: госпожата казва дума и класът групово я показва, ученик излиза пред класа и илюстрира дума, останалите трябва да я познаят и т.н. Тази театрална дейност не само раздвижва и енергизира децата, но и много улеснява запомнянето на нови думи (особено за кинестетични ученици).

Театрализирани песни

На практика всяка система по английски език предлага множество песни, свързани с изучавания материал. Те задължително се въртят около някакъв, дори да е съвсем елементарен, сюжет. Текстовете им са римувани и могат лесно да бъдат запаметени наизуст. Учениците се разделят на отбори по 6-7 човека и всеки отбор има за задача да измисли театрален етюд (кратка, сюжетно завършена сцена без думи), свързан с текста на песента, който трябва да може да бъде разигран на фона на записа. После всеки екип показва своя вариант и с гласуване се определя най-впечатляващият етюд. За по-музикалните ученици може да се добави да пеят върху караоке версия (ако е налична) или акапела. При по-малките деца е подходящо по-скоро да илюстрират думите от текста (както в предишната дейност) и да танцуват.

Импровизирани кратки сценки

Г-жа Динева използва тази дейност при затвърждаването на граматика, която, както всички учители по английски знаят, никак не е любима на учениците. Тя разделя класа на групи от по 7-9 човека (в зависимост от броя деца в паралелката) и им дава задача в рамките на 10 минути да измислят и напишат кратък диалог, в който да използват дадени от нея думи (от изучената лексика) и сегашно просто време, например. После всеки отбор представя своята сценка пред класа. С тази дейност учениците затвърждават едновременно лексика, граматика, произношение и писане, тъй като е задължително диалогът да бъде записан на лист. На по-малките и по-начинаещите ученици е добре да предоставите текст-модел, който да следват, а при по-големите и по-напредналите може да опитате вариант директно да импровизират текста на сценката, без предварителната подготовка.

Тук можете да видите примери за диалози, написани от учениците на г-жа Динева, а тук можете да гледате запис от разиграна театрална сценка.

Готови адаптирани скечове / миниатюри или авторски драматургичен текст

Тези две дейности предполагат изграждане на по-цялостен театрален продукт, така че е подходящо да се планира публична изява извън класната стая. Преди да пристъпите към тях, е добре да сте изпробвали някои от горните идеи, така че за учениците този тип задачи да са вече познати. 

В интернет или в специализираните книжарници можете да откриете учебни помагала с кратки скечове или театрални миниатюри. Те са адаптирани и съобразени със стандартно изучавани теми и граматически структури. Сайтът на Шели Ан Върнън, например, предлага множество безплатни учебни ресурси срещу регистрация. Другият вариант е с ваша помощ учениците да напишат авторска драматургия (за по-големи и напреднали) или драматизация на популярна приказка / басня (за по-малки и начинаещи). Това може да стане на няколко пъти – по време на час или като задание за екипна домашна работа.

Ако имате нужда от допълнително вдъхновение, се запознайте с авторската адаптация “Little Flower Girl” (Малката Цветопродавачка) по известната приказка на Х. К. Андерсен, написана от г-жа Динева и будните ѝ ученици.

Стъпка 2 – Подготовка на цялостен театрален спектакъл

След като имате готов сценарий, е време да разпределите ролите. Добре е да се съобразите с желанията на учениците, доколкото е възможно, но и да вземете предвид натюрела и нивото им на знания. Г-жа Динева насърчава най-активните и най-смелите да вземат по-главните роли с по-дългите реплики. На децата, които също се справят добре с материала, но са по-стеснителни, тя предлага по-малките роли. За затруднените ученици остават роли с по едно-две изречения или такива без текст. Те съвсем не остават на заден план, тъй като, за да изпълнят успешно задачата си, е нужно да знаят репликите на съучениците си и как се разгръща общото актьорско действие, т.е. тези деца също се научават да разбират целия драматургичен текст. 

Друг вариант да се диференцират задачите е някои реплики да бъдат усложнени или съответно опростени от учителя. Например, ако оригиналният текст е „Утро е, ставай, време е за училище!”, той може да се промени на „Събудете се, сънливци, настъпила е сутринта. Хайде, ставайте веднага от леглото, време е да се приготвите за училище!”, така че да съответства на способностите на напреднал ученик. 

Ако има деца, които са толкова несигурни в знанията си, че не искат да играят в спектакъла, г-жа Динева не ги насилва, а им дава задача, която допринася за общата работа – например да помагат с изработването на декор и реквизит, да нарисуват и надпишат плакати, да напишат на дъската заглавието, автора и поуката от историята и т.н.

Към репетициите г-жа Динева подхожда постъпателно. Чрез разнообразни игри и дейности, тя тренира първо ключови думи от сценария, а после цели изречения с тях. Когато учениците са ги научили, вече се въвеждат репетиции на сценария. За целта текстът се разделя на части и в продължение на няколко часа се репетира поетапно.

Накрая, когато децата са уверени в текста и са наясно с актьорското действие и мизансцен, е време да се прибавят декор, реквизит и костюми. Добре е да насърчите учениците сами да предложат визуални проекти и да ги изработят от подръчни материали – картонени кутии, стиропор, хартия, плат и средства за оцветяване (най-добре като задача за домашна работа). При нужда децата могат да помолят за съдействие учителя по изобразително изкуство.

Мотивирайте учениците си да учат английски език чрез атрактивни театрални занимания

Стъпка 3 – Публично представяне на готовия спектакъл

На финала идва най-вълнуващият момент – младите актьори представят готовия спектакъл пред публика. Това може да стане по време на общо тържество, като самостоятелно представление или дори извън територията на училището. Младите таланти от класовете на г-жа Динева се изявяват в училищния стол, в салона или във фестивални зали. TV Star е авторска театрална постановка, представена на сцената на Куклен театър – Благоевград.

За представлението може да се изготвят ръчни покани и плакати и дори да се преведе текстът на български език. Всички родители, близки и приятели на актьорите са добре дошли на представлението, както и колегите от училище и РУО. Всеки път г-жа Динева осигурява заснемането на видео, като записът е не само прекрасен спомен, но и на по-късен етап може да се използва за обратна връзка относно напредъка на учениците през годината.

Защо да опитате тази практика?

Г-жа Динева редовно провежда анкети с учениците си, за да провери ефективността на практиката. Резултатите от проучването категорично доказват положителното влияние на театралните дейности върху мотивацията, нагласите и академичните знания на учениците. 100% от децата споделят, че харесват часовете, в които има такива занимания, че те им дават повече възможности да практикуват наученото и че желанието им да учат езика се е повишило. 97% от попълнилите анкетата смятат, че ученето чрез театър е забавно и интересно и че им е помогнало да подобрят знанията и уменията си. Учениците отчитат и повишаване на увереността им и на уменията им да общуват и работят в екип с връстниците си.

Г-жа Динева забелязва, че по-затруднените деца, които първоначално не искат да играят и реагират с „аз не мога”, впоследствие проявяват желание да имат роля и успяват да овладеят правилно произношение. Тя започва редовно да чува от учениците си твърдения като: „Аз обичам театъра и мога да говоря на английски!” или „Аз това го знам, защото го имаше в еди-коя-си реплика!”. Всеки път, когато обяви предстоящи театрални занимания, децата реагират с „Ура! Браво! Отново!” и на мига стават много по-активни и въодушевени в сравнение със стандартите часове.

Представленията пред публика приобщават родителите и близките на учениците към учебния процес и предизвикват у младите театрали много гордост и удовлетворение от постигнатото. Останалите учители също са почитатели на практиката и редовно гостуват в часовете на г-жа Динева, за да гледат кратките сценки, които учениците разиграват в класната стая.

На хоризонта вече са се оформили изключително интересни бъдещи идеи. Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  разполага с роботи, които говорят на английски език. Те са закупени по програма и с тях се занимават учениците от извънкласния клуб по информатика. Г-жа Динева планира съвместен театрален проект между нейните деца и младите програмисти, в който ще играят и роботите.

Ентусиазмът на учителката се простира и по-далеч. Следващият проект по Еразъм+ на училището ще бъде изцяло базиран на театрални дейности и ще обхване и другите учебни предмети. Нейната амбиция е опитът ѝ да допринесе за положителна промяна в образованието, като го направи модерно, ефективно, интерактивно, развиващо цялостната личност и същевременно ангажиращо и забавно.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Динева отправя към учителите, които искат да изпробват практиката в своята класна стая, следните съвети:

 • в началото на годината направете график за провеждане на театралните дейности – те са много подходящи за часовете за преговор и упражняване на изучения материал;
 • творческите задачи предполагат творчески шум – предварително проведете инструктаж относно допустимите нива на шум в класната стая и по време на работата напомняйте на децата да ги спазват;
 • не прекъсвайте учениците по време на разиграване на сценките, дори и да бъркат – поправете и обсъдете грешките след края на представянето;
 • предвидете достатъчно дълъг период за дейността изграждане на цялостен спектакъл, така че учениците да имат време да научат добре репликите си и да са уверени при представянето;
 • погрижете се абсолютно всеки ученик да има задача по време на театралните занимания (дори и да не е актьорска), с изпълнението на която да допринася за крайния сценичен продукт.

Театралните дейности са атрактивен и интерактивен учебен метод, изключително подходящ за часовете по английски език. На практика всяка от изучаваните теми може да се разиграе в конкретна въображаема ситуация. Ако искате учениците ви да са въодушевени и ентусиазирани, да затвърждават знанията си по забавен начин и да развиват уменията си, опитайте практиката на г-жа Динева или се вдъхновете и с други интересни идеи за разнообразяване на часовете.

Практиката „Ролята на театралните дейности като мотивация в обучението по английски език” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали