Преподаване с ученика в центъра – ПЕ

МОДУЛ 2 декември 2023 Випуск 4, Педагогически екип  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Училища за пример
Випуск 4, Модул 2

Преподаване с ученика в центъра

  • Да познаваме елементите на активното учене, както и нуждата от него. 
  • Да откриваме и разпознаваме етапите на активно учене в класната стая.
  • Да създаваме различни видове изследване на новото знание.
  • Да създаваме интересни и ангажиращи дейности за приложение на новото знание.
  • Да дефинираме ангажиран ученик.
  • Да дефинираме ролята на учителя в различните дейности.
  • Учениците прилагат ефективни  стратегии за учене, което да доведе до по-висок Академичен напредък;

Дати спрямо групата, в която сте:

Преподаване с ученика в центъра - ПЕ

Prepodavame – Материали, задачи и ресурси

Google Drive – Папка с работни документи

Контакти

Мениджър „Обучения“ – Александрина Димитрова

0893322360

al.dimitrova@zaednovchas.bg

Може да се обръщате към нея, ако имате въпроси за обученията в курса или програма „Училища за пример“, имате обратна връзка за работата ни и искате да ни дадете предложения какво да подобрим.

 

Специалист „Обучения на училищни екипи” – Стефани Костова

 0893 322 355

s.kostova@zaednovchas.bg

Тя е основен обучител в курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра”Специалист „Обучения на училищни екипи” – Иван Драгомиров

0898339095

i.dragomirov@zaednovchas.bg

 

Специалист „Обучения на училищни екипи” –Микаела Цветкова

0894677019

m.tsvetkova2020@zaednovchas.bg 

Формуляр за потвърждение на регистрация: 

В коя група сте, може да видите тук

Учебни групи:

Съдържание

Не е регистриран
Този курс в момента е затворен

Курс Включва

  • 10 Уроци