Как да научим децата да четат гладко – Стратегия 3 в 1

Как да научим децата да четат гладко - Стратегия 3 в 1

Всички начални учители се концентрират върху умението за гладко четене, защото то е важна предпоставка за развиване на четивната грамотност – съответно за напредъка на учениците по всички учебни дисциплини в училище и в университета, а и за успешна реализация след това. 

Да научим учениците да четат самостоятелно е един от начините да им помогнем да развият своята четивна грамотност. Но всички знаем, че ако просто дадем книга на децата и им кажем да я прочетат, едва ли повечето от тях ще се заемат с тази дейност сами. В училище гладкото четене често се определя просто като броя думи, прочетени на глас за една минута, но пълната дефиниция на това понятие със сигурност включва и други фактори като точност на четене, подходящ тон и интонация.

В настоящата статия ще ви представим нов поглед към един може би познат подход за усвояване на гладкото четене. Многократното четене на един и същ пасаж и проследяването на напредъка са две наистина работещи стратегии, а съчетани с работа по двойки се оказват неочаквано добра комбинация!

Защо стратегията работи

Многократното четене на един и същ пасаж затвърждава уменията на учениците както да декодират по-бързо познатите думи и модели на срички, така и да ги запомнят, подобрявайки гладкостта на четенето си и разбирането на текста. Проследяването на резултатите е важно за децата и дава на учителя възможност за бърз поглед върху техния напредък. А когато добавим към упражнението и работа по двойки, атмосферата в класната стая със сигурност ще се оживи, а мотивацията за участие ще се повиши.

Многократното четене дава на децата практиката и повторяемостта, от които се нуждаят, а работата в екип предоставя един положителен социален заряд. Проследяването с тракера им помага да се саморегулират и да видят напредъка си, но също така и да останат фокусирани, докато работят по двойки. Всички знаем, че страничното разсейване при този тип задачи може да е особено изкушаващо!

Стратегията в стъпки

Когато съчетаваме многократното четене с проследяване на гладкостта на четенето, е добре да използваме пасаж не по-дълъг от една страница. Учениците трябва да го прочетат три пъти, като оцветят резултата си при всеки опит (първи, втори и трети) с молив или пастел с различен цвят. За целта може да използвате специална таблица, в която учениците сами да отбелязват своите постижения по време на упражнението.

Стъпка 1: Подготвка на тракерите

Създайте папка за проследяване на напредъка на всеки ученик, в която ще събирате тракерите за брой думи, прочете и в минута. Може да поискате децата да донесат тънки папки от вкъщи за съхранение на листовете с резултати, или просто да прикрепвате с телбод всеки следващ тракер. В интернет има множество безплатни бланки за проследяване на гладкото четене на английски език, но съвсем лесно с помощта на милиметрова хартия може да подготвите подобни и на български. Друг вариант е да си направите таблицата в Microsoft Word или Microsoft Excel и да я принтирате.

Стъпка 2: Откъс за четене

Изберете текстове за четене от учебника или разпечатайте подходящи материали по ваш избор. Ще ви трябват две копия от всеки пасаж за всяка двойка: едно за ученика, който чете, и едно за слушателя/протоколчика.

Стъпка 3: Формиране на екипите

Групирайте по двойки учениците, които четат на приблизително сходно ниво. Помислете и за други фактори като общителност и разсейване. Ако даден ученик е нестабилен или твърде чувствителен, прикрепето го към съученик, който е ведър, спокоен и подкрепящ.

Стъпка 4: Демонстрация

Изберете си “доброволец” и привлечете вниманието на децата, така че да могат да наблюдават как с избрания ученик преминавате през процеса на четенето. За да виждат всички добре, може да ги помолите да застанат в кръг около чина, на който работите. Задайте таймер и помолете ученика да започне да чете своя откъс. След изтичане на времето пребройте думите, съобщете резултата на ученика и го накарайте да го отбележи върху тракера.

Стъпка 5: Децата са на ход

Съобщете на децата имената на партньорите им и преминете набързо през правилата за поведение. Кажете им къде трябва да седнат, как да ви повикат, ако имат нужда от помощ, какво ниво на шум си представяте в стаята и т.н. След това ги подканете да опитат сами да използват своите тракери.

Повторете упражнението шест пъти – по три пъти за всеки ученик. Докато децата работят, разходете се из класа, за да видите как се справят и да се уверите, че са фокусирани върху задачата. Дейността ще изисква все по-малко надзор, когато класът свикне с формата.

Стъпка 6: Време за рефлексия

След като вашите ученици са упражнили четенето по двойки и проследяването на напредъка, ги съберете отново, за да обобщите резултатите и да насочите вниманието им към някои въпроси. Попитайте ги кои думи са им били най-трудни за произнасяне, имат ли непознати думи в текста, какво са разбрали от прочетенето, как са се подобрили резултатите при втория и третия опит. Ако децата сами са задавали времето за четене, проверете дали са имали проблем с използването на таймерите.

Дайте възможност на учениците да си поставят собствени цели и ги направете конкретни и с определен срок. Например: „Ще мога да чета по 100 думи в минута до първо число на следващия месец“.

С труд и постоянство

След като сте включили в програмата си проследяване на гладкостта на четенето, планирайте упражненията редовно за по 10 до 15 минути в рамките на определените часове. Когато свикнат с начина на провеждане на тази дейност, добият увереност, рутина и осъзнаят, че всъщност напредват, повечето деца ще започнат истински да ѝ се наслаждават.

 

 

____________________

Статията е адаптирана от: A 3-Step Strategy to Build Elementary Students’ Reading Fluency | Edutopia

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Pens next to a textbook
Четивна грамотност

Записване на въпрос и със стрелки към него записване на цитати от текста, които са пряко свързани с питането

Нужно е учениците първо да прочетат текста, след това въпроса. Разполагат с 2-3 минути да свържат със стрелки няколко цитата от текста с въпроса. След

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали