Как остарелите думи от литературните творби стават разбираеми?

Всеки език е жив организъм, който непрекъснато се развива и трансформира. Особено податлива на промяна е лексиката – с течение на времето в речта ни навлизат все нови и нови думи, които заменят остарелите или изместват значението им.

В литературните творби може да срещнем много непознати думи, които вече не използваме в ежедневието си. Този факт не води задължително до трудности за разбирането на текста, но често се сочи като основна причина за литературните затруднения на младите читатели… Особено що отнася до произведенията на класическата българска литература, включени в учебната програма.

В следващите редове ще намерите списък със значенията на най-често срещаните думи от литературните произведения, изучавани в прогимназиален етап. Ще ви предложим и три стратегии, които да използвате в класната стая, за да повишите интереса на учениците към остарелите думи и изрази и да им помогнете да запомнят значенията им. 

Списък с често използвани в литературните произведения остарели думи + значение:

 1. трендафил – вид роза, известна още с наименованието японска роза
 2. краска – цвят, багра
 3. тезгях – специална маса в ресторант, закусвалня, магазин, за обслужване на клиентите и осъществяване на плащането
 4. чини ми се – струва ми се 
 5. ямурлук – мъжка горна дреха от дебел плат с форма на наметало с процепи за ръцете и с качулка.
 6. будала – глупак
 7. ефенди – господин 
 8. суфлирам – (в театъра) подсказвам на артистите репликите им от текста по време на представление
 9. храненица – чуждо дете, момиче, което се отглежда като свое
 10. сноб – човек с бедни духовни интереси и неблагороден произход, който се стреми да изглежда като аристократ или интелектуалец
 11. върлина – дълъг окастрен прът
 12. берекет – плодородие
 13. мегдан – площад, широко незастроено място
 14. байрак – знаме
 15. душманин – враг
 16. одър – легло 
 17. гвоздей – пирон 
 18. вапсан – боядисан
 19. сиреч – тоест 
 20. чардак – балкон, покрита тераса, от която се влиза в останалите помещения на къщата

Стратегия 1: Всяка дума да си знае гьола

Как да приложим?

Разделете класа на три групи и раздайте на всеки отбор по равен брой листчета с често срещани в литературата остарели думи от списъка по-горе. В единия край на класната стая обособете работни места за всеки екип, а в другия поставете по един комплект листчета с определения на думите.

Организирайте своеобразна щафета: когато дадете старт на състезанието, по един ученик от всеки отбор тегли листче с определение, което трябва да занесе обратно до работното място на екипа (действието се повтаря, докато листчетата със значения не свършат). Целта е учениците да подредят думите и дефинициите им, като свържат съответстващите си двойки. Печели екипът, който най-бързо е подредил правилно думите.  

Защо да приложим?

Стратегията обединява физическа активност, логическо мислене и работа в екип. Това е идея, с помощта на която учениците могат да осмислят остарелите думи по един различен и атрактивен начин.

 

Стратегия 2: Чужденецът

Как да приложим?

Провокирайте децата да използват остарелите думи, като ги поставите в ролята на екскурзоводи, описващи родното си място пред любознателен чужденец. За целта учениците трябва да напишат текст, в който да включат определен брой (или конкретни) думи от списъка. Трябва да разкажат за природни и исторически забележителности, известни личности, събития. Предвидете достатъчно време за работа и дайте свобода на децата да използват дигиталните си умения, както и наученото по история, география и икономика и други учебни дисциплини.

Защо да приложим?

Стратегията е подходяща както за самостоятелна, така и за групова работа. Развива дигиталните и презентационните умения на учениците и обогатява речниковия им запас.

Стратегия 3: Местен речник

Как да приложим?

Използвайте думите от споделения ресурс, за да насочите вниманието на учениците към местни остарели думи. Определете срок, в който децата да направят проучване и да запишат кои от остарелите думи в списъка се познават и използват от местните хора в техния район и за кои понятия има други наименования. Сравнете резултатите и списъците и направете заедно общ местен речник. 

Защо да приложим?

Подобни по-дълги проекти дават на учениците повече свобода и възможност да учат извън класната стая, обединявайки усилията си с членовете на местната общност. Задачата развива комуникативните умения на децата и умението за работа в екип. 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали