Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:

килим, пуфове, етажерка, книги, бои за асфалт (финансиране по проект)

Време за активността: един учебен срок

Цели по предметно знание

 • Учениците проявяват инициативност при осъществяване на индивидуална и групова дейност и словесно описват идеите си - създаване на кът за четене и площадка за игра на двора;
 • Доказват предимствата на извършваната учебно-трудова дейност и резултата от нея; 
 • Осъзнават ролята на графичното изобразяване на конструкцията като етап от създаването на изделие.  

Цели по умения

 • Работа в екип - учениците проявяват толерантност при работа в група, обсъждат и вземат съгласувано решение;
 • Комуникативни и презентационни умения - учениците умеят да представят идеите си пред публика;
 • Инициативност и предприемчивост - учениците правят връзка между положения труд и резултата от свършената работа.

Често пъти проектно-базираното обучение в начален етап се определя като голям залък поради факта, че учениците са малки и нямат достатъчно натрупани знания и умения. Михаела Божанкова, начален учител в 97. СУ “Братя Миладинови” в град София, определено не е съгласна с това твърдение. Заедно с нейните първокласници тя успява да докаже, че всичко е възможно, когато имаш визия и план, който следваш.

ПБО в първи клас не е тема табу, а е съвсем възможен начин на работа, стига да направим подходяща адаптация на дейностите и да окажем на децата допълнителна подкрепа при изпълнението им. Важно е вниманието на учениците да се насочи към нещо, в което са добри, за да видят на практика как общите усилия водят до общ успях. Прочетете в следващите редове как точно се случва това в класната стая на г-жа Божанкова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

За общността в 97. СУ “Братя Миладинови” ученическото участие в училищния живот е от изключителна важност. Затова ръковоството и екипът залагат на действащ ученически съвет и множество училищни инициативи. Като част от изпълнението на такъв проект г-жа Михаела Божанкова и нейните първокласници получават за задача да създадат продукт, който е в полза на учениците от класа. Ето през какви стъпки преминава реализирането на тази идея:

 • Запознаване на децата с идеята 

Учителката представя задачата на децата и избира крайния продукт на база тяхната обратна връзка: пита ги от какво имат нужда и какво им липсва в училище. Класът решава да направи площадка за игра и кът за четене. 

 • Попълване на анкета 

Целта на проучването е да установи какво е нивото на владеене на различни умения и имат ли учениците опит в подобен тип инициативи. Тук може да намерите и самата анкета

 • Разделяне на отборите на случен принцип 

Михаела Божанкова използва теглене на клечки с имената на децата, за да ги раздели на два отбора (за разделянето на случаен принцип могат да бъдат използвани различни техники). Ключовото тук е да обсъдим с децата, че този вид разделяне е справедлив и дава възможност на всеки да развива умението си за работа в екип.

 • Съставяне на план

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

Тъй като на учениците им липсва опит в съставяне на планове, учителката преминава през тази стъпка под формата на игра: “Дадох им листчета, на които бяха разписани стъпките, и те трябваше да помислят и да преценят коя стъпка след коя следва. След това валидирахме заедно последователността”, разказва тя. 

Планът включва следните стъпки: 

 • Разговор за проекта;
 • Разпределение на задачите;
 • Избор на име на проекта;
 • Писане на проекта;
 • Рисунка на проекта;
 • Проверка в средата на проекта – свършихме ли всичко до момента и всички ли участваха?
 • Представяне пред ученическия парламент;
 • Представяне пред директора;
 • Реализиране на проекта;
 • Рефлексия – Всички ли от екипа ли се включиха? Направихме ли всичко, което бяхме планирали?
 • Анализ на резултата;

 

 • Разпределение на роли 

Учителят предварително е помислил какви роли ще са нужни за реализирането на проекта и ги представя на учениците. Обяснява какво включва конкретната “длъжност” и за какво отговаря, както и каква е взаимовръзката между различните роли:

 • Художник – отговаря за техническата рисунка;
 • Дизайнер – избири цветове за продукта; 
 • Писател – пише плана и представянето;
 • Контрольор – следи изпълнението на сроковете;
 • Презентатори – представят проекта пред Ученическия съвет и директора;
 • Отговорник участие – следи дали всички участват;
 • Отговорник план – следи за изпълнението на всяка стъпка от плана.

Учениците трябва сами да помислят кои са техните силни страни и на тази база да вземат решение кой каква роля ще поеме. Г-жа Божанкова се намесва само при необходимост: “На мен ми се наложи да насоча дете към друга, по-подходяща за него роля. Това, разбира се, се случва по деликатен начин, насочващ детето към неговите силни страни, а не към това, което го затруднява. Аз използвах думи като “помниш ли, когато ..” и наблягах на това, в което детето е добро” – споделя учителката.

 • Разпределение във времето

На този етап учениците трябва да създадат календарен план на дейностите – коя стъпка кога ще я реализират, и да си изберат капитани на отборите. 

 • Разписване на плана и сроковете 

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

Учениците разписват плана на база на листчетата, които по-рано са подредили, но вече с включени срокове за изпълнение на всяка от стъпките.

 • Техническа рисунка на проектите 

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

 • Проверка в средата на проекта докъде сме и какво остава


 • Представяне пред ученическия съвет и получаване на обратна връзка от тях

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

Това представяне се случва в класната стая, където учениците се чувстват по-спокойни. За тях това е първи представяне и предварително се уговарят кой какво точно ще каже.

 • Представяне пред заместник-директор и получаване на обратна връзка

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

По време на второто представяне учениците се чувстват по-уверени в себе си.

 • Фактическо реализиране на проектите – боядисване и обзавеждане 

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

Първокласници доказват, че ПБО е мисия възможна

При фактическото реализиране на проектите вземат участие всички ученици от класа, заедно с техния класен ръководител и учителя ЦОУД. Но забавата е толкова голяма, че се включват и ученици от други класове. 

 • Анкета в края и съпоставяне на резултатите с първоначалните такива

След реализирането на проекта учителят отново пуска анкета сред учениците, за да провери нивото им на владеене на различни умения. Анкетата може да намерите тук. За никого не е изненада, че при съпоставянето с първоначалните данни, се забелязва напредък при всички ученици от класа.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

ПБО не е лесна задача – то изискава детайлно предварително планиране, ясно поставени цели, избор на подходяща за учебното съдържание и за интересите на учениците тема. Но в крайна сметка усилията си струват. При това не е важен самият продукт, до който са стигнали учениците, а цялостният процес, през който са преминали: “Всички участваха, нямаше нито един, който да не беше включен. Всяко дете има силни страни и способности и ролите бяха разпределени така, че да има място за всеки и работата на всеки беше важна. Дадохме си сметка, че от малките стъпки вървим към голямата цел – всеки труд беше ценен, необходим и оценен”, споделя учителката и допълва: “Целите ми като учител са именно такива – уча учениците да мислят и да правят изводи, да вземат решения, да поемат отговорност, мотивирам ги да преодоляват затрудненията си, да си поставят цели и да извървят стъпките до тях”.

Учениците на Михаела Божанкова успяват да развият своите умения за работа в екип, за идентифициране на собствените силни страни, за изслушване, търпение. В тях се формира и поддържа на нагласата за учене през целия живот.

Тези умения и нагласи вече намират конкретни проявления по време на учебните часове – когато получат групова задача, децата непременно си разпределят ролите така, че всеки да участва. А когато е необходимо да се взимат решения, се спазва определен ред – дават се предложения, които след това се гласуват.

Повярвали в себе си, Михаела и нейните ученици си обещават да поемат изпълнението на поне още един голям училищен проект през новата година.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Михаела Божанкова
Начален учител в 97. СУ "Братя Миладинови", гр. София
Тази година съм класен ръководител на втори клас. Имам бакалавърска степен в специалност "Икономика на търговията", както и две магистърски степени - "Човешки ресурси" (със специализация “Управление на човешките ресурси”) и "Начална училищна педагогика". Мога да кажа, че успешно работя по всичките си специалности - "продавам" знания, докато менажирам учениците в класа с помощта на разнообразни педагогически методи. Работата ми е насочена не само към овладяване на всички знания и умения, разписани в учебните програми, но и към овластяване на учениците и развиване на умения на 21. век.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали