fbpx
Работа в екип

Представяне по модел/матрица

Представяне по модел

За да се насърчи свободното и уверено говорене от учениците при представяне на резултатите учителят дава модел/матрица, по която да структурират речта си. При въвеждането на тази стратегия в самото начало учителят може да даде модела като работен лист с графично оформени полета за попълване на темата, тезата, аргументите в защита на тезата и приноса на всеки участник. Представянето по модел обаче става устно, защото целта е учениците да говорят свободно и убедително по темата.

Предимства на стратегията

  • Представянето по модел помага на учениците да структурират мисълта и речта си;
  • Предварително зададената схема/структура отнема от напрежението на учениците, които често се притесняват за формата и губят фокус от съдържанието, защото не са уверени в себе си;
  • По преценка на учителя, когато учениците свикнат със схемата, той би могъл да ги насърчи да я „разчупят“ и индивидуализират;
  • Този подход е ефективен и в чуждоезиковото обучение, където учителите често се притесняват да дават по-сложни задачи на ученици, които са начинаещи.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • увереността при представяне на учениците се изгражда в процеса на работа и учителят трябва да насърчава по-притеснителните ученици да участват и да не се отказват;

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.