Как умението за четене се подобрява чрез говорене?

Умението за четене на учениците започва да се развива още със самото им ограмотяване, в начален етап на образованието. Четенето е умение, необходимо на децата във всяка учебна дисциплина, клето се използва за намиране и разбиране на информация по различни теми и извън академичната област. За съжаление, често учениците изпитват затруднения да четат,...

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Мозъчна атака
Четивна грамотност

Мозъчна атака (Brainstorming)

Учениците прочитат текста самостоятелно внимателно. След това в рамките на 7-8 минути целият клас заедно с учителя правят мозъчна атака на глас по текста, като

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали