fbpx
Работа в екип

Номинация с мотивация от съученици

Номинация с мотивация от съученици

Стратегията за изпълнение на роли на ротационен принцип се надгражда от следващата стратегия „Номинация с мотивация“. След като учениците са се запознали и преминали през различните роли в екипа, те трябва да номинират свои съученици за изпълнение на конкретните роли. Всеки ученик на листче може да предложи свой кандидат, като трябва да аргументира номинацията си с необходимите качества, които трябва да притежава един лидер, говорител и пр.

Предимства на стратегията

  • Учениците осъзнават какви качества трябва да притежават за различни роли в екипната работа;
  • Стимулира се сътрудничеството между тях;
  • Развиват способността си да правят информиран избор между различни възможности;
  • С помощта на тази стратегия се развива чувството за отговорност сред учениците.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е възможно някои от учениците да се отнесат несериозно и да провокират с обидни коментари вместо да дадат аргументирани номинации;
  • при проява на несериозно отношение и обидни коментари учителят трябва веднага да реагира, като приложи последствията за нарушаване на правилото „Уважаваме се и се изслушваме“ за управление на класната стая.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.