Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

В последно време огромно предизвикателство за учителите е да мотивират децата да използват уменията си за четене и писане, за да разбират, интерпретират и оценяват критично информация в писмен вид. А достигането на четивна  грамотност е ключово за придобиването на умения за успех на учениците в XXI век.

“Вече 12 години съм начален учител и с отминаването на всеки випуск виждам как учениците все по-трудно успяват спокойно да споделят мнението си, да изразят мисълта си и да се концентрират върху поставена задача”, споделя г-жа Илчева.

Изправена пред това изпитание, учителката намира решение, като създава креативни бланки по четене. Това помага на учениците й много по-лесно да усвояват и прилагат знания и умения от изученото по български език и литература и по другите учебни дисциплини. Да изграждат ценни междупредметни връзки, да подобряват отношенията със съучениците си и да имат повече увереност, когато изразяват мнението си публично. Четвъртокласниците от ОУ “Васил Левски” – гр. Пловдив използват бланките по-активно през настоящата учебна година, но г-жа Илчева внедрява практиката  още в 3. клас 

Визитка на практиката 

Име на практиката: Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Цели:

 • Повишаване грамотността и мотивация на учениците чрез провокиране на читателски интерес;
 • Развиване на социално-емоционални компетентности;
 • Повишаване на ефективността при справяне с житейски проблеми.

Подходяща е за: начален етап

Прилага се: целогодишно – основно в часовете на класа, както и в часовете по български език и литература. Може да се адаптира за часовете по чужд език

Необходими материали: химикали, цветни моливи, тетрадка-речник, копирна хартия и принтер, тълковен речник

Как да приложим 

Предварителна подготовка – принтиране на бланките и осигуряване на тълковен речник. Креативните бланки по четене трябва да се разполагат на лист А4 с място за име, клас, дата, да съдържат ясно и точно формулирани въпроси, както и достатъчно място за отговори. 

Запознаване с непознат текст – всички работят заедно по време на часа. Учениците търсят “улики” в текста, за да попълнят бланките.

Непознати думи – учениците записват новите думи в тетрадката-речник и откриват значението ѝ в речника. “Идеята е непознатата дума не само да се запише, но и да се “разчете” значението ѝ. След като го запишат в тетрадката, учениците трябва да измислят изречение, в което да използват думата.”, разказва г-жа Илчева.

Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Време за споделяне – учениците споделят личното си мнение относно текста, с който са прочели, както и обсъждат как са разрешили загадките в бланките. 

Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Освен чрез използването на креативни бланки по четене, в класната стая на г-жа Илчева четивната грамотност се развива и с помощта на още четири ключови момента: 

 • Всяка седмица четвъртокласниците започват с позитивна мисъл от любима книга, върху която разсъждават заедно (например: “Ако носиш в себе си добри мисли, те ще изгреят на лицето ти като слънчеви лъчи и ти винаги ще изглеждаш прекрасно.” – “Матилда”, Роалд Дал);
 • Часът на класа продължава с представяне на любопитни факти, които четвъртокласниците са намерили вкъщи с помощта на родителите си. “Темите сами си ги подбират – животни, растения, човешкото тяло, Вселената. Обсъждаме всичко, на което децата търсят отговори.”, споделя г-жа Илчева;
 • Важно място в класната стая е малката библиотека, оформена като “книжно дърво”: “Често виждам учениците да четат на междучасието около дървото”, разказва г-жа Илчева;
 • От скоро моите ученици получават “Писма от света”, които също включваме в часовете. Децата с трепет очакват всяко следващо писмо.”, допълва г-жа Илчева. Писмата водят учениците на приказно пътешествие из света, запознавайки ги с нови хора, екзотични култури и традиции.

Защо да опитаме

Практиката може да се адаптира спрямо възрастта, интересите, уменията и знанията на учениците и може да бъде в основата на едно по-мащабно и значимо изследване. Сравнително лесно е да се снабдите с различни по вид и сложност текстове: “Има широк избор от учебни помагала в начален етап, но са добре адаптирани за децата, които са свикнали с технологиите”, споделя г-жа Илчева.

Работата с тълковен речник и използването на бланки, разработени върху идеята за активно четене с разбиране, водят до:

 • Повишаване на четивната грамотност;
 • Обогатяване на лексикалния запас;
 • Приложение на усвоения текст и поуки в ежедневието;
 • Подобряване на концентрацията, логическото мислене и комуникативно-речевите умения на учениците. 

Родителите с радост възприемат идеята: “Всеки помага, когато имаме нужда!”, коментира класната ръководителка.

За какво да внимаваме

Важно е учителят, който реши да приложи практиката, да бъде търпелив и постоянен. Развиването на четивна грамотност е продължителен процес, но г-жа Илчева е убедена, че “…резултатите ще се покажат много скоро!”. 

Учителите имат сложната задача не само да провокират интерес, но и да задържат вниманието на учениците върху поставената задача, както и да я надградят. “Опитвайте да опитвате. Това дава на учениците много”, допълва г-жа Илчева. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Pens over a notebook
Четивна грамотност

Обобщаване на основната идея със свои думи

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го перифразират, изолирайки основната идея. Накрая

Boy in front of white board
Четивна грамотност

Перифразиране на думи на автора със свои думи

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и да перифразират неговите думи, като

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали