Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

В последно време огромно предизвикателство за учителите е да мотивират децата да използват уменията си за четене и писане, за да разбират, интерпретират и оценяват критично информация в писмен вид. А достигането на четивна  грамотност е ключово за придобиването на умения за успех на учениците в XXI век.

“Вече 12 години съм начален учител и с отминаването на всеки випуск виждам как учениците все по-трудно успяват спокойно да споделят мнението си, да изразят мисълта си и да се концентрират върху поставена задача”, споделя г-жа Илчева.

Изправена пред това изпитание, учителката намира решение, като създава креативни бланки по четене. Това помага на учениците й много по-лесно да усвояват и прилагат знания и умения от изученото по български език и литература и по другите учебни дисциплини. Да изграждат ценни междупредметни връзки, да подобряват отношенията със съучениците си и да имат повече увереност, когато изразяват мнението си публично. Четвъртокласниците от ОУ “Васил Левски” – гр. Пловдив използват бланките по-активно през настоящата учебна година, но г-жа Илчева внедрява практиката  още в 3. клас 

Визитка на практиката 

Име на практиката: Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Цели:

 • Повишаване грамотността и мотивация на учениците чрез провокиране на читателски интерес;
 • Развиване на социално-емоционални компетентности;
 • Повишаване на ефективността при справяне с житейски проблеми.

Подходяща е за: начален етап

Прилага се: целогодишно – основно в часовете на класа, както и в часовете по български език и литература. Може да се адаптира за часовете по чужд език

Необходими материали: химикали, цветни моливи, тетрадка-речник, копирна хартия и принтер, тълковен речник

Как да приложим 

Предварителна подготовка – принтиране на бланките и осигуряване на тълковен речник. Креативните бланки по четене трябва да се разполагат на лист А4 с място за име, клас, дата, да съдържат ясно и точно формулирани въпроси, както и достатъчно място за отговори. 

Запознаване с непознат текст – всички работят заедно по време на часа. Учениците търсят “улики” в текста, за да попълнят бланките.

Непознати думи – учениците записват новите думи в тетрадката-речник и откриват значението ѝ в речника. “Идеята е непознатата дума не само да се запише, но и да се “разчете” значението ѝ. След като го запишат в тетрадката, учениците трябва да измислят изречение, в което да използват думата.”, разказва г-жа Илчева.

Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Време за споделяне – учениците споделят личното си мнение относно текста, с който са прочели, както и обсъждат как са разрешили загадките в бланките. 

Четене с разбиране или как да провокираме учениците да мислят

Освен чрез използването на креативни бланки по четене, в класната стая на г-жа Илчева четивната грамотност се развива и с помощта на още четири ключови момента: 

 • Всяка седмица четвъртокласниците започват с позитивна мисъл от любима книга, върху която разсъждават заедно (например: “Ако носиш в себе си добри мисли, те ще изгреят на лицето ти като слънчеви лъчи и ти винаги ще изглеждаш прекрасно.” – “Матилда”, Роалд Дал);
 • Часът на класа продължава с представяне на любопитни факти, които четвъртокласниците са намерили вкъщи с помощта на родителите си. “Темите сами си ги подбират – животни, растения, човешкото тяло, Вселената. Обсъждаме всичко, на което децата търсят отговори.”, споделя г-жа Илчева;
 • Важно място в класната стая е малката библиотека, оформена като “книжно дърво”: “Често виждам учениците да четат на междучасието около дървото”, разказва г-жа Илчева;
 • От скоро моите ученици получават “Писма от света”, които също включваме в часовете. Децата с трепет очакват всяко следващо писмо.”, допълва г-жа Илчева. Писмата водят учениците на приказно пътешествие из света, запознавайки ги с нови хора, екзотични култури и традиции.

Защо да опитаме

Практиката може да се адаптира спрямо възрастта, интересите, уменията и знанията на учениците и може да бъде в основата на едно по-мащабно и значимо изследване. Сравнително лесно е да се снабдите с различни по вид и сложност текстове: “Има широк избор от учебни помагала в начален етап, но са добре адаптирани за децата, които са свикнали с технологиите”, споделя г-жа Илчева.

Работата с тълковен речник и използването на бланки, разработени върху идеята за активно четене с разбиране, водят до:

 • Повишаване на четивната грамотност;
 • Обогатяване на лексикалния запас;
 • Приложение на усвоения текст и поуки в ежедневието;
 • Подобряване на концентрацията, логическото мислене и комуникативно-речевите умения на учениците. 

Родителите с радост възприемат идеята: “Всеки помага, когато имаме нужда!”, коментира класната ръководителка.

За какво да внимаваме

Важно е учителят, който реши да приложи практиката, да бъде търпелив и постоянен. Развиването на четивна грамотност е продължителен процес, но г-жа Илчева е убедена, че “…резултатите ще се покажат много скоро!”. 

Учителите имат сложната задача не само да провокират интерес, но и да задържат вниманието на учениците върху поставената задача, както и да я надградят. “Опитвайте да опитвате. Това дава на учениците много”, допълва г-жа Илчева. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали