Prepodavame.bg

Обсъждане на обществени проблеми чрез изкуство

Учениците създават съвременно изкуство - арт инсталация или друг визуален продукт, който да засяга обществено значима тема или проблем.

Социална осъзнатост: децата демонстрират съпричастност и разбиране към обществени проблеми и културни ценности чрез избрана от тях творческа дейност.

Вземане на отговорни решения: участниците демонстрират отговорност към обществени проблеми и споделят начини за тяхното разрешаване.

Управление на взаимоотношенията: учениците упражняват уменията си за работа в екип и работата по групи.

Един учебен срок или няколко учебни седмици за работа по групи от 2-6 души.

 

Материалите зависят от творческите продукти на учениците.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността, като им обясните за формите на съвременно изкуство и по-конкретно арт инсталацията. Обяснете, че този вид изкуство може да съществува в много различни форми и не само на хартия или платно. То има за цел да въздейства на зрителите по различни начини. 

Споделете с тях примери за различни арт проекти, които намирате за значими. Например: https://www.pinterest.com/doris_benter/art-installations/  

Обсъдете

Обсъдете с тях социално значими обществени проблеми като например замърсяване на околната среда.

Изслушайте  техните идеи за проблеми, които те намират за важни. Запишете някои от предложенията на дъската.

Организирайте

Заедно определете темата на арт инсталациите, които те ще трябва да създадат. Възможно е и да съдействате на учениците да генерират идеи на момента чрез метода на мозъчната атака например. 

Разпределете групите, които ще работят заедно, като това е най-добре да бъде по предварително определен от Вас начин.

Определете правилата, по които ще работите и съдействайте на учениците.

Определете времето за работа и задайте ясни срокове за изпълнение на задачата. 

Проследете прогреса

Съдействайте на учениците с подготовката на материали и реализирането на арт инсталациите. Съдействайте на групите, които имат нужда от помощ.

Обобщете

След края на дейността заедно обсъдете някои от следните въпроси:

  • Как се чувствахте, докато работите в екип?
  • Какво бихте направили различно, ако можехте?
  • Научихте ли повече за избрания от вас обществен проблем?
  • Какви действия бихте предприели за разрешаването му?
  • Какъв ще е ефектът от вашата инсталация върху зрителите?

Организирайте изложба на творбите в рамките на училището, както и работилници или арт ателиета по избраните теми от екипите.

Поставете за задача на учениците да откриват подобни форми на изкуство в ежедневието им и на публичните места, които посещават. Нека споделят на техните семейства за арт инсталациите, които създават.

Популярни статии:

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали