Обсъждане на обществени проблеми чрез изкуство

Учениците създават съвременно изкуство - арт инсталация или друг визуален продукт, който да засяга обществено значима тема или проблем.

Социална осъзнатост: децата демонстрират съпричастност и разбиране към обществени проблеми и културни ценности чрез избрана от тях творческа дейност.

Вземане на отговорни решения: участниците демонстрират отговорност към обществени проблеми и споделят начини за тяхното разрешаване.

Управление на взаимоотношенията: учениците упражняват уменията си за работа в екип и работата по групи.

Един учебен срок или няколко учебни седмици за работа по групи от 2-6 души.

 

Материалите зависят от творческите продукти на учениците.

Стъпки за изпълнение на дейността

Организирайте изложба на творбите в рамките на училището, както и работилници или арт ателиета по избраните теми от екипите.

Поставете за задача на учениците да откриват подобни форми на изкуство в ежедневието им и на публичните места, които посещават. Нека споделят на техните семейства за арт инсталациите, които създават.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Какво представлява мотивацията и защо е важна за ученето?

Темата за саморегулираното учене е изключително вдъхновяваща, защото ни предоставя нова гледна точка към индивидуалния подход в образованието. Можем да подпомагаме нашите ученици в саморегулираното

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали