Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал.

Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и мотивират
Социална осъзнатост: разпознават емоциите, които са изпитвали историческите личности; рефлектират върху начина, по който дадена историческа личност се е чувствала.

5-20 минути за самостоятелна работа

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обяснете на учениците, че ще напишат писмо до избрана историческа личност. Дайте им примерен ориентир за това как трябва да изглежда подобно писмо.

Обяснете

Изведете заедно с учениците следните опорни точки, които да включат в писмата си:

  • Защо избрахте тази личност?
  • Защо и как тази личност ви вдъхновява?
  • На кои техни качества се възхищавате?
  • Как тази личност ви мотивира?
Разпишете

Нека учениците отговорят на въпросите по време на час.  Дайте за задача да оформят текста като писмо у дома или в рамките на друг учебен час.

Допълнителни цитати

“Голяма грешка е да се твърди, че за да се напредне в математиката, не е необходимо силно развито въображение.” -Ф. Хофман

“Аз съм математик и винаги съм бил, доколкото си спомням. Не си спомням кога за пръв път се занимавах с математика, но мисля за себе си винаги като математик. “ – Лойд Шапли

“Не се притеснявайте за трудностите си в математиката. Мога да ви уверя, че моите са още по-големи.” – Алберт Айнщайн.

“Математиката е място, където можете да правите неща, които не можете да направите в реалния свят.” – Марк дьо Сатой

Дайте възможност на учениците да изберат сами историческата личност, за която искат да пишат или им предоставете няколко опции, от които да изберат.

Обяснете на учениците, че могат да реализират тази дейност и у дома, като пишат писмо за близък, използвайки същите опорни точки или пък до значима за тях съвременна личност.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали