Prepodavame.bg

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал.

Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и мотивират
Социална осъзнатост: разпознават емоциите, които са изпитвали историческите личности; рефлектират върху начина, по който дадена историческа личност се е чувствала.

5-20 минути за самостоятелна работа

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обяснете на учениците, че ще напишат писмо до избрана историческа личност. Дайте им примерен ориентир за това как трябва да изглежда подобно писмо.

Обяснете

Изведете заедно с учениците следните опорни точки, които да включат в писмата си:

  • Защо избрахте тази личност?
  • Защо и как тази личност ви вдъхновява?
  • На кои техни качества се възхищавате?
  • Как тази личност ви мотивира?
Разпишете

Нека учениците отговорят на въпросите по време на час.  Дайте за задача да оформят текста като писмо у дома или в рамките на друг учебен час.

Допълнителни цитати

“Голяма грешка е да се твърди, че за да се напредне в математиката, не е необходимо силно развито въображение.” -Ф. Хофман

“Аз съм математик и винаги съм бил, доколкото си спомням. Не си спомням кога за пръв път се занимавах с математика, но мисля за себе си винаги като математик. “ – Лойд Шапли

“Не се притеснявайте за трудностите си в математиката. Мога да ви уверя, че моите са още по-големи.” – Алберт Айнщайн.

“Математиката е място, където можете да правите неща, които не можете да направите в реалния свят.” – Марк дьо Сатой

Дайте възможност на учениците да изберат сами историческата личност, за която искат да пишат или им предоставете няколко опции, от които да изберат.

Обяснете на учениците, че могат да реализират тази дейност и у дома, като пишат писмо за близък, използвайки същите опорни точки или пък до значима за тях съвременна личност.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.