Творчески дневник в часовете по изкуства

Воденето на дневник в класната стая може да бъде начин за учениците да записват своите идеи, преживявания, да съставят списък с важни задачи за изпълнение или да изразяват себе си по творчески начин

Самоосъзнатост:  учениците изразяват себе си посредством изкуство

Вземане на отговорни решения: учениците рефлектират и оценяват случващото се в собствения им живот и се учат от собствения опит

Дневникът се попълва за период от време.

Тетрадка или тефтер 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете, като попитате  учениците дали водят дневник и дали записват по някакъв начин случващото се в живота им. Разкажете им, че чрез воденето на творчески дневник, те могат да изразяват себе си творчески и едновременно с това да рефлектират върху опита от преживяното.

Подготовка

Обсъдете с учениците по какво биха включили в техните творчески дневници. Предложете им идеи и споделете снимки на различни  дневници. Кажете им, че могат да стартират със следното:

  • Опиши деня си с рисунка. Използвай някоя от познатите техники за рисуване.
  • Измисли своя мантра, която да те мотивира. Напиши я и нарисувай щастливи драскулки около нея.
  • Напиши любимия си цитат. Изобрети малък колаж, който свързваш с посланието на цитата.
  • Сподели три песни, които описват деня ти. Напиши част от текста им или как са те накарали да се почувстваш.
  • Опиши себе си чрез рисунка или колаж. Фокусирай се върху силните ти страни.
  • Нарисувай място, на което се чувстваш в безопасност.
  • Това съм аз! Нарисувай 5 неща, които те описват.

Определете времето за попълване на дневниците и обсъдете с групата дали това ще се случва у дома или в часовете.

 

Възможно е да реализирате дейността, като използвате познати техники за рисуване, изучавани в часовете или приложите изучавани техники по Изобразително изкуство. Помогнете на учениците да започнат попълването на дневниците си, но задължително изслушайте и техните идеи.

Учениците могат да попълват творческите си дневници у дома. Нека помислят за нови идеи за домашно, които да споделят с останалите в групата. Възможно е да предложат идеята за попълване на творчески дневник и на техните близки. Нека създадат семеен дневник, който да съдържа цитати, ценни семейни спомени и колажи от снимки.

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали