Творчески проект “Корица на книга”

Учениците създават корица на книга, която да включва образ и текст. Корицата олицетворява тях самите.

Самоосъзнатост: Учениците илюстрират силните си страни, рефлектират върху личностните качества, които ги правят специални, използвайки творческите си умения и въображение.

20 мин. по време на часа с възможност за изпълнение у дома

Материали за рисуване, листи или картон

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете, като обсъдите с учениците каква е творческата задача.  Кажете им, че ще трябва да си представят, че са главен герой в книга и трябва да създадат собствена корица.

Обсъдете

Подкрепете учениците с някои от следните въпроси и дискутирайте заедно. Представете им въпросите и да им дайте няколко минути да разсъждават.

Кажете им: “Представете си, че сте герой, а вашият живот е книга…”

  • Ако трябва да изберете име на вашата книга, какво би било то?
  • Какво бихте изобразили на корицата на вашата книга? Помислете за три символа, които олицетворяват вас самите.
  • Какви цветове бихте използвали?
  • Какви изображения ще има на корицата ви? 
Реализирайте

Пристъпете към изпълнението на задачата по време на час или помолете учениците да я направят у дома за определен срок. 

Обобщете

След като работите на учениците са завършени, ги помолете да ги представят пред останалите и да обяснят накратко какво символизира корицата им, както и по какъв начин са работили.

Направете изложба на всички творби, за да популяризирате дейността.

Подтикнете учениците да споделят работите си у дома, като поканят и техните близки и семейства да участват в създаването на подобен продукт. Нека създадат семейна корица на дома.

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали