Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Flip е иновативна образователна платформа за асинхронни видео дискусии. Посредством Flip учениците споделят своите мнения, идеи и знания чрез кратки видео съобщения. С помощта на тази иновативна технология, учениците не просто учат – те се ангажират и вдъхновяват, превръщайки се в активни създатели на учебно съдържание. 

Какво предлага Flip?

Ето и някои от ключовите функционалности на инструмента:

 • Създаване на теми и въпроси: можете да задавате въпроси, на които учениците да отговарят с видео. Това може да бъде начин за представяне на нов материал или подготовка за дискусия.
 • Видео отговори: учениците заснемат видео в отговор на поставените въпроси или теми. Това дава възможност за изразяване на лични мнения и идеи.
 • Възможност за коментиране на видео отговори: учениците могат да гледат и коментират видео отговорите на своите съученици. 
 • Статистика на резултатите: можете да проследявате активността на учениците, да видите броя на гледанията и коментарите под видеото. Това ви позволява да следите напредъка на учениците и да оценявате участието им.
 • Интегриране на други онлайн инструменти: Flip може да се комбинира и с различни образователни платформи като Google classroom, Canva, Microsoft teams, SeeSaw и др. 
 • Визуални ефекти и анимация: платформата предлага възможности за добавяне на визуални ефекти, филтри и анимации към видео отговорите, което прави целият процес по-забавен и привлекателен за учениците.
 • Предаване на живо: Flip предоставя и възможност за създаване на “живи” събития, при които учениците могат да участват в реално време, за да обсъдят актуални теми и проблеми.

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Как да приложим на практика?

Можете да създадете тема или въпрос, свързани с конкретен урок или проект. След като създадете нова тема, може да дадете и допълнителни инструкции за участниците. Към публикацията добавете изображения, видео или файл по ваш избор. Задайте максимално времетраене на видеото. Изпратете на учениците линк към създадената тема. 

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Към зададения въпрос, учениците записват своя видео отговор. Те могат да използват камерата на своя компютър или да запишат видео през мобилното приложение на Flip.

Децата могат да редактират своето видео или да добавят различни визуални ефекти и анимации. Всеки може да гледа и коментира видео отговорите на другите участници. Учениците имат възможност да отговарят на коментарите, които са получили или да задават допълнителни въпроси. 

Използвайте и функцията за предаване на живо и създайте тема, в която всички могат да се включат едновременно в дискусия.

Отбележете напредъка на участниците, като проследите качеството на изпратените видеа, броя гледания и коментарите.  

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Ето няколко идеи как да използвате платформата на практика:

 • Визитка на учители и ученици: представете себе си чрез кратки видео съобщения. 
 • Обсъждане на уроци и теми: задайте въпроси и стимулирайте учениците да разсъждават над определени теми, които изучават. Това ще ги насърчи да приложат знанията си и да ги споделят с другите.
 • Проучвания и проекти: учениците могат да използват Flip за представяне на своите проучвания, проекти или презентации. Това им дава възможност да демонстрират наученото и да получат обратна връзка от съучениците си. 
 • Разрешаване на проблеми: отворете тема, съдържаща реални проблеми или сценарии, на които учениците да отговарят с видео. 
 • Литературни обсъждания: учениците могат да създават видео анализи на прочетени книги и литературни произведения, както и да дискутират помежду си. Това не само ще развие техните аналитични умения, но и ще вдъхнови другите също да прочетат дадено произведение. 
 • Дебати и дискусии: използвайте платформата за провеждане на дебати и дискусии на различни теми. Учениците могат да представят аргументите си чрез видео и да коментират мненията на другите.

Инструментът е идеален за часовете по език.

 • Учениците могат да използват Flip, за да записват кратки видео съобщения с представяне за себе си, своите хобита, пътувания или интересни преживявания. 
 • Форматът е подходяща подготовка за проект, в който учениците трябва да презентират. 
 • Дискутирайте прочетен текст, книга или литературно произведение. 

В часовете по науки помолете учениците да демонстрират научни експерименти, да дават дефиниции или да обяснят научни концепции.

 • Посредством видео учениците могат да дадат и обосновка за решена задача. Нека другите ученици споделят дали са на същото мнение. 
 • Могат да създадат видео презентации, свързани с известни научни факти, открития или значими учени.

В часовете по история учениците могат да създадат видео презентации за исторически събития, личности или периоди.

По изобразително изкуство учениците могат да споделят своите творби или да дадат обратна връзка за произведенията на съучениците си. 

В часовете по музика стимулирайте учениците да изпълняват музикални парчета. 

Защо да опитате?

Flip е забавно и интерактивно приложение, което несъмнено може да разнообрази учебния процес. С инструмента можете да създадете по-динамична учебна среда, като едновременно с това подкрепите различните стилове на учене. В комбинация с други платформи, създайте по-богати и разнообразни учебни материали, които включват видео, аудио, изображения. Видео форматът е изключително интересен и достъпен за учениците, а това може да повиши и тяхната ангажираност и мотивация.

Приложението дава възможност за бърза обратна връзка и реално оценяване на уменията на учениците. 

За какво да внимавате?

Дайте ясни инструкции и споделете очакванията си с учениците. Това включва указания за съдържанието на видео дискусиите, продължителността на видео съобщенията и начина, по който искате да представят материала.

Осигурете редовна обратна връзка на учениците. Необходимо е да информирате учениците за техния напредък или да им помогнете, ако изпитват затруднения.

Предложете инструкции за работа с платформата. Осигурете достъп до ресурси и инструкции за работа с Flip. Демонстрирайте как работи платформата и се уверете, че всички ученици знаят как да работят с приложението. 

Flip трансформира обучението, като го прави по-интерактивно, ангажиращо и забавно както за учениците, така и за преподавателите. Платформата предоставя широк спектър от атрактивни за учениците възможности за обучение, които стимулират креативността им. Използвайте Flip и вдъхновете вашите ученици още днес!

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали