ChatGPT в действие

Вижте как ботът може да е от полза за българските учители

Ако вече сте се запознавали с ChatGPT – най-широко достъпната програма, задвижвана от изкуствен интелект – вероятно ви е интересно да видите примери на бота в действие. Тук искаме да ви покажем множество screenshots на реално проведени разговори с ChatGPT. Идеята е да ви демонстрираме как работи да ви вдъхновим да намерите приложение на програмата във вашето учителско ежедневие.

Запознайте се с вашия нов личен асистент

Най-бързият начин да се възползвате от ChatGPT е като го “назначите” за ваш асистент. Той може да изготвя планове за уроци и да създава към тях задачи за упражнение, примери, активности, теми за дискусия и др. Те няма да са перфектни (особено в началото), но могат да бъдат добра основа, която да надградите. Препоръчваме ви когато създадете финален вариант на това, което сте поискали от бота, да му го предоставите за повторен преглед и с “обратната връзка”, която да интегрира. Така във времето ще го тренирате да отговаря все по-адекватно на вашите нужди.

Нека да разгледаме няколко примера:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

За да е пълен и наистина полезен планът, поискваме от ChatGPT да включи обяснение за признаците за деление на 5:

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Допълнителното уточнение е изпълнено, но за сметка на времето (планираните минути вече са 40, вместо указаните 35). Ако посочим изрично това, програмата ще преработи отново плана и ще го вмести в нужното време.

Ваше решение е докога да обучавате ChatGPT и в кой момент сами да се замете с основата, която той ви предлага, като довършите задачата според вашите нужди и изисквания.

Като активност в този урочен план ChatGPT предлага игра с карти. Веднага решаваме да го попитаме за пример:

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Ако предлаганата активност не ви харесва, винаги може да попитате за друга идея.

ChatGPT в действие

В допълнение може да поискате ChatGPT да ви създаде работен лист със задачи за упражняване на наученото.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Виждате, че се справя с възложеното, макар да изисква проверка и корекция, тъй като българския език (все още) не му е сила.

Ако тези задачи ви се виждат неадекватни, може да го накарате да ви предложи по-лесни, по-трудни или да допълни с друг вид задачи.

ChatGPT в действие

Както виждаме, ChatGPT изпълнява указанията ни, но текстовите задачи не са му сила (в случая със задача 8 иска да разделим 25 на 3). Един учител може бързо да коригира задачата, така че да свърши работа.

Нека да разгледаме как се справя с генерирането на текстове и инструкции, свързани с тяхното подобряване.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Програмата може да генерира всякакви задачи, свързани с текстове. Нека да ѝ възложим да създаде тест за оценка на четивната грамотност на децата. 

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

След като подготви за вас упражнения за учениците в клас, може да поискате идеи за домашна работа.

ChatGPT в действие

Когато ChatGPT допусне грешка, може да го коригирате. Колкото по-често правите това, толкова по-вярно ще се изразява той всеки следващ път.

ChatGPT в действие

ChatGPT е готов да генерира различни идеи за дейности в клас, свързани с даден урок, тема или текст.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Инструментът може да създава различни тестове, свързани с текстове. В горния пример накарахме бота да си измисли собствен текст, но вие може да му възложите да подготви същите (или подобни) задачи с текст, който в момента се изучава от учениците ви (за целта копирайте текста и го предоставете на ChatGPT).

ChatGPT “работи” много по-добре на английски, отколкото на български. Няма проблем  да включите термин на друг език, когато давате инструкции – ботът ще ви разбере (стига да е от езиците, които владее):

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT може да ви предложи и различни експерименти, които учениците ви да проведат в клас (или у дома). Тук ви показваме един доста общ пример, но колкото по-подробно му дадете инатрукцията (предмет, ниво на познание, наличен реквизит), толкова по-конкретни идеи ще получите от него.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Търсене на информация

За разлика от търсачките, които ще ви дадат списък с линкове, които сами да проучвате, ChatGPT ще ви отговори съвсем конкретно (и в повечето случаи вярно) на въпросите, които му задавате. Понякога ще си позволи да не спази конкретно техническото задание (3 вместо 2 колони в следващия пример), но като цяло ще се справи отлично и бързо със задачата.

ChatGPT в действие

Предоставяне на примери и аргументация

Може да поискате от бота да ви даде примери в подкрепа на дадена теза. В повечето случаи отговорите са полезни:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

ВНИМАНИЕ!

Понякога обаче може да попаднете на добилите популярност халюцинации на бота – когато не знае някой отговор, вашият нов личен асистент не си признава, а си измисля нещо и го представя авторитетно.

ChatGPT в действие

Този отговор съдържа термин, който е непознат за мен. Помолих за разяснение:

ChatGPT в действие

ChatGPT не ме убеди, затова потърсих информация и в google и не намерих такъв термин.

ChatGPT в действие 

В много голяма степен отговорите, които ви предоставя ще са достоверни, но все пак имайте едно на ум – проверявайте, ако нещо ви усъмни.

Обясняване на концепции на различни нива

Една от най-полезните функции на ChatGPT е да обяснява сложни идеи, така че да бъдат разбрани от различни аудитории. Вижте разликите в обяснението на “демокрация”, когато е предназначено за 3. и 11. клас.

Тази функция може да е от особена полза за учениците, които не са разбрали част от материала, но се притесняват да попитат в клас, за да не изглеждат глупаво пред съучениците си.

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ в кореспондецията

Можете да възложите на програмата да поеме част от уведомителните писма, които имате да пишете. Например покана за родителска среща:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ за трудни разговори

Ботът може да ви помогне в подготовката за дискутиране на трудни теми, като например разговор с родители на дете, което тормози останалите, или адресиране на целия родителски колектив в клас, в който дисциплината е предизвикателство.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ с различни софтуерни програми

Чудите се коя точно формула да използвате в Excel или как да направите нещо в Google docs? Опишете на ChatGPT какво искате да постигнете и той ще ви обясни как да го направите. Както вече установихме, българският му куца, но ще даде разбираеми и правилни насоки:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Резюмиране на текстове.

ChatGPT е отличен инструмент за резюмиране на текстове. Тъй като полето, в което пишете, е ограничено до 2048 символа, един по-дълъг текст трябва да се предостави на части. Тук го тествах с първата глава на Пипи Дългото чорапче

ChatGPT в действие

Въпреки че го предупредих, че ще посоча изрично кога текстът е свършил, почти след всяка част ботът започваше да резюмира написаното дотук, а в единия случай започна да си доизмисля текста. В такива ситуации най-добре е да натиснете “stop generating” и да му кажете да почака, докато предоставите целия текст.

ChatGPT в действие

В крайна сметка направи добро (и нехарактерно за бота кратко) резюме и дори добави нещо от себе си – един параграф с кратък анализ.

ChatGPT в действие

Частни случаи: програмиране и английски

Програмиране

ChatGPT може да е от голяма полза за учещите програмиране. Програмата може да анализира и обясни грешките в написан код и да предложи подобрения.

Английски език

Най-облагодетелствани от работата с чат бота ще са учителите и учениците, които владеят английски. Програмата може да обяснява термини, правила, да проверява и оценява текстове (въз основа на предоставени критерии), да дава обратна връзка, да анализира пропуски и да предлага упражнения за усвояване на даден материал. 

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

В края на трудния ден

Вашият личен коуч

В случай, че просто искате някой да ви чуе и даде съвет, а няма към кого да се обърнете в момента, ChatGPT може да влезе в ролята на ментор:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

За разкош – персонализирано меню

Също така, ако нямате сили да измислите вечеря за семейството си, може да ви предложи меню въз основа на продуктите, с които разполагате. Няма да е перфектно, но ще свърши работа.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Горните примери илюстрират малка част от способностите на ChatGPT. Колкото повече го използвате, толкова по-добре сами ще можете да добиете представа за възможностите му и с какво може да ви бъде от полза.

Готови ли сме, или не, ChatGPT и подобни на него системи вече навлизат все по-уверено в сферата на образованието. Ще се радваме, ако сме запалили интереса ви по темата и сме ви помогнали да намерите начини да пестите време с помощта на този инструмент. Очаквайте скоро и насоки как да въведете учениците си в света наизкуствения интелект. 

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Идеи за осъществяване на асинхронно обучение

Асинхронната форма на обучение от разстояние в електронна среда е подценявана и рядко използвана в българското училище. А този вид взаимодействие има своите предимства. Те

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали