ChatGPT в действие

Вижте как ботът може да е от полза за българските учители

Ако вече сте се запознавали с ChatGPT – най-широко достъпната програма, задвижвана от изкуствен интелект – вероятно ви е интересно да видите примери на бота в действие. Тук искаме да ви покажем множество screenshots на реално проведени разговори с ChatGPT. Идеята е да ви демонстрираме как работи да ви вдъхновим да намерите приложение на програмата във вашето учителско ежедневие.

Запознайте се с вашия нов личен асистент

Най-бързият начин да се възползвате от ChatGPT е като го “назначите” за ваш асистент. Той може да изготвя планове за уроци и да създава към тях задачи за упражнение, примери, активности, теми за дискусия и др. Те няма да са перфектни (особено в началото), но могат да бъдат добра основа, която да надградите. Препоръчваме ви когато създадете финален вариант на това, което сте поискали от бота, да му го предоставите за повторен преглед и с “обратната връзка”, която да интегрира. Така във времето ще го тренирате да отговаря все по-адекватно на вашите нужди.

Нека да разгледаме няколко примера:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

За да е пълен и наистина полезен планът, поискваме от ChatGPT да включи обяснение за признаците за деление на 5:

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Допълнителното уточнение е изпълнено, но за сметка на времето (планираните минути вече са 40, вместо указаните 35). Ако посочим изрично това, програмата ще преработи отново плана и ще го вмести в нужното време.

Ваше решение е докога да обучавате ChatGPT и в кой момент сами да се замете с основата, която той ви предлага, като довършите задачата според вашите нужди и изисквания.

Като активност в този урочен план ChatGPT предлага игра с карти. Веднага решаваме да го попитаме за пример:

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Ако предлаганата активност не ви харесва, винаги може да попитате за друга идея.

ChatGPT в действие

В допълнение може да поискате ChatGPT да ви създаде работен лист със задачи за упражняване на наученото.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Виждате, че се справя с възложеното, макар да изисква проверка и корекция, тъй като българския език (все още) не му е сила.

Ако тези задачи ви се виждат неадекватни, може да го накарате да ви предложи по-лесни, по-трудни или да допълни с друг вид задачи.

ChatGPT в действие

Както виждаме, ChatGPT изпълнява указанията ни, но текстовите задачи не са му сила (в случая със задача 8 иска да разделим 25 на 3). Един учител може бързо да коригира задачата, така че да свърши работа.

Нека да разгледаме как се справя с генерирането на текстове и инструкции, свързани с тяхното подобряване.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Програмата може да генерира всякакви задачи, свързани с текстове. Нека да ѝ възложим да създаде тест за оценка на четивната грамотност на децата. 

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

След като подготви за вас упражнения за учениците в клас, може да поискате идеи за домашна работа.

ChatGPT в действие

Когато ChatGPT допусне грешка, може да го коригирате. Колкото по-често правите това, толкова по-вярно ще се изразява той всеки следващ път.

ChatGPT в действие

ChatGPT е готов да генерира различни идеи за дейности в клас, свързани с даден урок, тема или текст.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Инструментът може да създава различни тестове, свързани с текстове. В горния пример накарахме бота да си измисли собствен текст, но вие може да му възложите да подготви същите (или подобни) задачи с текст, който в момента се изучава от учениците ви (за целта копирайте текста и го предоставете на ChatGPT).

ChatGPT “работи” много по-добре на английски, отколкото на български. Няма проблем  да включите термин на друг език, когато давате инструкции – ботът ще ви разбере (стига да е от езиците, които владее):

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT може да ви предложи и различни експерименти, които учениците ви да проведат в клас (или у дома). Тук ви показваме един доста общ пример, но колкото по-подробно му дадете инатрукцията (предмет, ниво на познание, наличен реквизит), толкова по-конкретни идеи ще получите от него.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Търсене на информация

За разлика от търсачките, които ще ви дадат списък с линкове, които сами да проучвате, ChatGPT ще ви отговори съвсем конкретно (и в повечето случаи вярно) на въпросите, които му задавате. Понякога ще си позволи да не спази конкретно техническото задание (3 вместо 2 колони в следващия пример), но като цяло ще се справи отлично и бързо със задачата.

ChatGPT в действие

Предоставяне на примери и аргументация

Може да поискате от бота да ви даде примери в подкрепа на дадена теза. В повечето случаи отговорите са полезни:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

ВНИМАНИЕ!

Понякога обаче може да попаднете на добилите популярност халюцинации на бота – когато не знае някой отговор, вашият нов личен асистент не си признава, а си измисля нещо и го представя авторитетно.

ChatGPT в действие

Този отговор съдържа термин, който е непознат за мен. Помолих за разяснение:

ChatGPT в действие

ChatGPT не ме убеди, затова потърсих информация и в google и не намерих такъв термин.

ChatGPT в действие 

В много голяма степен отговорите, които ви предоставя ще са достоверни, но все пак имайте едно на ум – проверявайте, ако нещо ви усъмни.

Обясняване на концепции на различни нива

Една от най-полезните функции на ChatGPT е да обяснява сложни идеи, така че да бъдат разбрани от различни аудитории. Вижте разликите в обяснението на “демокрация”, когато е предназначено за 3. и 11. клас.

Тази функция може да е от особена полза за учениците, които не са разбрали част от материала, но се притесняват да попитат в клас, за да не изглеждат глупаво пред съучениците си.

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ в кореспондецията

Можете да възложите на програмата да поеме част от уведомителните писма, които имате да пишете. Например покана за родителска среща:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ за трудни разговори

Ботът може да ви помогне в подготовката за дискутиране на трудни теми, като например разговор с родители на дете, което тормози останалите, или адресиране на целия родителски колектив в клас, в който дисциплината е предизвикателство.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Помощ с различни софтуерни програми

Чудите се коя точно формула да използвате в Excel или как да направите нещо в Google docs? Опишете на ChatGPT какво искате да постигнете и той ще ви обясни как да го направите. Както вече установихме, българският му куца, но ще даде разбираеми и правилни насоки:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

Резюмиране на текстове.

ChatGPT е отличен инструмент за резюмиране на текстове. Тъй като полето, в което пишете, е ограничено до 2048 символа, един по-дълъг текст трябва да се предостави на части. Тук го тествах с първата глава на Пипи Дългото чорапче

ChatGPT в действие

Въпреки че го предупредих, че ще посоча изрично кога текстът е свършил, почти след всяка част ботът започваше да резюмира написаното дотук, а в единия случай започна да си доизмисля текста. В такива ситуации най-добре е да натиснете “stop generating” и да му кажете да почака, докато предоставите целия текст.

ChatGPT в действие

В крайна сметка направи добро (и нехарактерно за бота кратко) резюме и дори добави нещо от себе си – един параграф с кратък анализ.

ChatGPT в действие

Частни случаи: програмиране и английски

Програмиране

ChatGPT може да е от голяма полза за учещите програмиране. Програмата може да анализира и обясни грешките в написан код и да предложи подобрения.

Английски език

Най-облагодетелствани от работата с чат бота ще са учителите и учениците, които владеят английски. Програмата може да обяснява термини, правила, да проверява и оценява текстове (въз основа на предоставени критерии), да дава обратна връзка, да анализира пропуски и да предлага упражнения за усвояване на даден материал. 

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

В края на трудния ден

Вашият личен коуч

В случай, че просто искате някой да ви чуе и даде съвет, а няма към кого да се обърнете в момента, ChatGPT може да влезе в ролята на ментор:

ChatGPT в действие

ChatGPT в действие

За разкош – персонализирано меню

Също така, ако нямате сили да измислите вечеря за семейството си, може да ви предложи меню въз основа на продуктите, с които разполагате. Няма да е перфектно, но ще свърши работа.

ChatGPT в действие ChatGPT в действие

Горните примери илюстрират малка част от способностите на ChatGPT. Колкото повече го използвате, толкова по-добре сами ще можете да добиете представа за възможностите му и с какво може да ви бъде от полза.

Готови ли сме, или не, ChatGPT и подобни на него системи вече навлизат все по-уверено в сферата на образованието. Ще се радваме, ако сме запалили интереса ви по темата и сме ви помогнали да намерите начини да пестите време с помощта на този инструмент. Очаквайте скоро и насоки как да въведете учениците си в света наизкуствения интелект. 

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Flip е иновативна образователна платформа за асинхронни видео дискусии. Посредством Flip учениците споделят своите мнения, идеи и знания чрез кратки видео съобщения. С помощта на тази

Padlet за учители
Дигитално образование и технологии

Искате всички ученици да пишат едновременно по дъската? Това е възможно с Padlet!

Padlet е дигитален ресурс, който позволява на учители, ученици и родители да комуникират посредством виртуални стени за съобщения. Padlet е изключително лесен за използване и

Дигитално образование и технологии

5 STEM дигитални образователни ресурса

Всички учениците проявяват любопитство към природните науки. Събрахме на едно място някои интересни образователни ресурса, които да прегледате за идеи, с които да разнообразите преподаването

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали