Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават.

Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история и извеждат поуки и полезни за тях заключения; разбират влиянието на историята върху начина, по който светът изглежда днес.

 10 мин. за обща дискусия в час или работа в групи по 3-5 души/ по двойки

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Можете да обвържете темата от съдържанието по история с настоящи събития, от които също да вземем поука (войната в Украйна, например). Винаги припомняйте на учениците, че подобни събития се случват и днес и че е нужно да сме съзнателни за случващото се около нас

Дейността може да бъде реализирана в почти всеки учебен час и да бъде стандартен принцип на работа в часовете.

Дайте на учениците като задача да проучат отминало историческо събитие и да го обвържат с друго подобно, случващо се в момента; нека направят проучване или обсъдят темата с техните близки у дома.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?
Научна грамотност

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?

В първия час от даден раздел, предоставяме на учениците разнообразни уводни материали, които дават най-обща представа за темата на раздела. Учениците обсъждат по групи възникналите

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали