План за действие по модел

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за изпълнение. Учителят представя пред учениците общия времеви отрязък за работа и темите за проучване, като изисква тях да групират тематично задачите и да определят конкретни срокове за изпълнението на всяка.

Предимства на стратегията

  • Учениците се учат да планират и проследяват процеса на работа;
  • Насърчава се изследователската работа на учениците;
  • Провокира се тяхната любознателност;
  • Развива умения за планиране и организация, които ще им бъдат от полза и в бъдеще.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да изработи структурата на проучването и да формулира задачите за изпълнение;
  • учениците трябва да са свикнали с процеса на планиране и определяне на срокове.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали