Музикален плейлист на класа – СЕУ дейност в часовете по Изкуства

Учениците създават общ плейлист с любимата си музика

Управление на взаимоотношенията: учениците се ангажират с обща цел и работят в екип
Социална осъзнатост: обвързват  опита на другите с техния собствен и опознават по-добре своите съученици

10-15 минути дискусия в рамките на часа с извънкласна дейност

Изберете платформа, на която ще бъде създаден списъка от песни

Медия за възпроизвеждане на музика

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете  учениците в дейността, като направите мозъчна атака за различните чувства и емоции, които музиката предизвиква у тях.  Нека споделят в кои ситуации слушат музика.

Обсъдете

Обсъдете с учениците идеите за общ плейлист, които имате и проучете идеите, за които ви споделят. Възможно е  да промените темата, ако учениците се обединят около обща идея.

Планирайте

Решете по какъв начин ще добавяте песни към плейлиста и определете времевите лимити за избор. Това може да се случи веднага в часа или в периода между текущото и следващото ви занятие. При нужда съдействайте на учениците за добавянето на песните към списъка.

Обобщете

След като списъкът (плейлистът) е завършен, обсъдете с учениците избора им:

  • По какъв начин избрахте песен? Беше ли ви трудно/лесно да изберете?
  • Как музиката ни помага да бъдем мотивирани (според темата)?
  • Ще изслушате ли песните, които другите са избрали? Как ще обменяте повече музика един с друг оттук нататък?
  • Кога бихте искали да слушаме този плейлист?

 

Обсъдете с учениците различни възможности за използване на създадения плейлист – за начало на часа, по време на самостоятелна работа или пък у дома.

Учениците могат да пренесат дейността у дома, като обменят идеи за музика заедно с тяхното семейство.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали