Музикален плейлист на класа – СЕУ дейност в часовете по Изкуства

Учениците създават общ плейлист с любимата си музика

Управление на взаимоотношенията: учениците се ангажират с обща цел и работят в екип
Социална осъзнатост: обвързват  опита на другите с техния собствен и опознават по-добре своите съученици

10-15 минути дискусия в рамките на часа с извънкласна дейност

Изберете платформа, на която ще бъде създаден списъка от песни

Медия за възпроизвеждане на музика

Стъпки за изпълнение на дейността

Обсъдете с учениците различни възможности за използване на създадения плейлист – за начало на часа, по време на самостоятелна работа или пък у дома.

Учениците могат да пренесат дейността у дома, като обменят идеи за музика заедно с тяхното семейство.

Още полезни статии:

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали