Нарисувай музиката – СЕУ дейност в часовете по Изкуства

Учениците създават рисунки, вдъхновени от музика, която слушат

Самоосъзнатост: учениците изразяват себе си по различни начини посредством изкуство

Самоуправление: учениците научават повече за себе си, като рефлектират върху изкуството, което създават

10-15 минути

Материали за рисуване по избор на учениците

Медия за възпроизвеждане на музика

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Обсъдете с учениците  дейността и им обяснете по какъв начин ще работите. Кажете им, че ще “рисуват” музиката, която слушат. Обяснете им, че имат свобода да проявят творчество и индивидуалност, докато рисуват. 

Стартирайте

Определете времеви лимити и започнете работа. Пуснете музикалното произведение, което сте избрали. 

Обобщете

След приключване на заданието помолете някои от учениците да покажат работата си и да обяснят по какъв начин са се чувствали, докато рисуват. 

Проведете кратка дискусия, като помолите учениците да рефлектират върху дейността. 

  • Научихте ли нещо ново за себе си, докато рисувахте и слушахте музика? Какво е то?
  • Какъв ефект имаше върху вас тази дейност, как се чувствахте?
  • Бихте ли повторили у дома, например?

Предварително подберете музиката, която учениците ще слушат, предупредете учениците да донесат материали за рисуване.

Възможна е работа по групи, но при условие, че учениците са добре запознати с правилата на работа и умеят да работят в екип.

Учениците могат да упражняват дейността у дома по същия начин. Могат да включат и другите членове на семейството. 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?
Научна грамотност

Къде в темата на новия раздел би задълбал един истински учен (историк, географ, физик, литератор)?

В първия час от даден раздел, предоставяме на учениците разнообразни уводни материали, които дават най-обща представа за темата на раздела. Учениците обсъждат по групи възникналите

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали