Prepodavame.bg

Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при взимане на решения, които засягат групата.

Вземане на отговорни решения: Учениците се научават да разпознават и оценяват  различни форми на държавно управление и гласуване (включително несправедливи такива); да симулират и прилагат в реална среда изучавани форми на държавно управление и гласуване.

Регулярно в часовете през цялата учебна година;  времетраенето зависи от формата на гласуване

Кутия (урна) за събиране на гласовете или дигитално приложение за електронно гласуване 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

*За конкретния пример използваме демократичната форма на управление и гласуване

Обяснете на учениците, че ще приложите на практика демократичната форма на управление в класната стая. Попитайте ги някои от следните въпроси:


  • Кои според вас са принципите на демократичното управление?
  • Кой взима решенията при демократичното управление?
  • С какво тя се различава от другите форми на управление, за които знаем?

Предложете на учениците да въведете демократично гласуване в класната стая при взимане на важни решения, които засягат всички. Кажете им, че те също могат да внасят предложения, които да бъдат гласувани.

Демонстрирайте

Завършете дейността със задължителна дискусия и размисъл с фокус върху отношението на учениците. *Въпросите за дискусия зависят от избраната форма на управление.


  • Как се чувствахте, докато гласувате?
  • Чувствахте ли, че вашият глас е важен и има значение?
  • Важно ли беше за вас да гласувате?

 

Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с математиката – ценностите на тази наука, методите или дори конкретна задача.

Може да реализирате дейността с други изучавани форми на държавно управление, които сметнете за подходящи.

Всяка система може да бъде прилагана за определен период от време (един срок, цяла учебна година) или само в рамките на текущата тема.

Важно е да съобразите сложността на избраната форма на управление с възрастта и нивото на социално-емоционална компетеност на учениците, с които работите, както и с времето, с което разполагате за работа.

Стимулирайте учениците да използват демократичната форма на гласуване и у дома, когато се взимат важни решения, които засягат всички членове на семейството.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.