Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при взимане на решения, които засягат групата.

Вземане на отговорни решения: Учениците се научават да разпознават и оценяват  различни форми на държавно управление и гласуване (включително несправедливи такива); да симулират и прилагат в реална среда изучавани форми на държавно управление и гласуване.

Регулярно в часовете през цялата учебна година;  времетраенето зависи от формата на гласуване

Кутия (урна) за събиране на гласовете или дигитално приложение за електронно гласуване 

Стъпки за изпълнение на дейността

Може да реализирате дейността с други изучавани форми на държавно управление, които сметнете за подходящи.

Всяка система може да бъде прилагана за определен период от време (един срок, цяла учебна година) или само в рамките на текущата тема.

Важно е да съобразите сложността на избраната форма на управление с възрастта и нивото на социално-емоционална компетеност на учениците, с които работите, както и с времето, с което разполагате за работа.

Стимулирайте учениците да използват демократичната форма на гласуване и у дома, когато се взимат важни решения, които засягат всички членове на семейството.

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали