Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при взимане на решения, които засягат групата.

Вземане на отговорни решения: Учениците се научават да разпознават и оценяват  различни форми на държавно управление и гласуване (включително несправедливи такива); да симулират и прилагат в реална среда изучавани форми на държавно управление и гласуване.

Регулярно в часовете през цялата учебна година;  времетраенето зависи от формата на гласуване

Кутия (урна) за събиране на гласовете или дигитално приложение за електронно гласуване 

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

*За конкретния пример използваме демократичната форма на управление и гласуване

Обяснете на учениците, че ще приложите на практика демократичната форма на управление в класната стая. Попитайте ги някои от следните въпроси:


  • Кои според вас са принципите на демократичното управление?
  • Кой взима решенията при демократичното управление?
  • С какво тя се различава от другите форми на управление, за които знаем?

Предложете на учениците да въведете демократично гласуване в класната стая при взимане на важни решения, които засягат всички. Кажете им, че те също могат да внасят предложения, които да бъдат гласувани.

Демонстрирайте

Завършете дейността със задължителна дискусия и размисъл с фокус върху отношението на учениците. *Въпросите за дискусия зависят от избраната форма на управление.


  • Как се чувствахте, докато гласувате?
  • Чувствахте ли, че вашият глас е важен и има значение?
  • Важно ли беше за вас да гласувате?

 

Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с математиката – ценностите на тази наука, методите или дори конкретна задача.

Може да реализирате дейността с други изучавани форми на държавно управление, които сметнете за подходящи.

Всяка система може да бъде прилагана за определен период от време (един срок, цяла учебна година) или само в рамките на текущата тема.

Важно е да съобразите сложността на избраната форма на управление с възрастта и нивото на социално-емоционална компетеност на учениците, с които работите, както и с времето, с което разполагате за работа.

Стимулирайте учениците да използват демократичната форма на гласуване и у дома, когато се взимат важни решения, които засягат всички членове на семейството.

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали