Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности, вярвания, идеи и приоритети, които желаят да отстояват.

Самоосъзнатост: рефлектират върху личните си убеждения, ценности и вярвания; откриват и се фокусират върху техните силни страни и приоритети

Самоуправление: откриват начини за самомотивиране и постигане на целите

20 -30 минути за самостоятлена работа в час 

Примерен манифест

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Покажете на учениците примерен манимест и изведете заедно с тях целите и характеристиките на този вид текст. Обяснете на учениците, че манифестът може да бъде текст, който съдържа най-важната информация за нещо или някого. Манифестът трябва да съдържа информация за нашите вярвания, идеали, цели, какво отстояваме и как възнамеряваме да живеем живота си. Манифестът може да съществува под различни форми – книга, реч, закон и други.

Обяснете

Обяснете на учениците, че могат да използват следните въпроси като опорни точки за създаването на техния манифест: 

Какво отстоявам и в какво вярвам най-силно?

Кои са най-силните ми страни?

Как искам да живея живота си?

Като какъв/ каква се самоопределям?

Кои ключови думи описват как искам да живея живота си?

Използвайте положителни твърдения за себе си и бъдете позитивни. Например: “Аз винаги се доверявам на себе си и всеки ден се стремя да ставам по добър/добра” , “Аз вярвам в хората и обичам да помагам на тези около мен”, “Аз съм креативен/а, любознателен и борбен”

Създайте

Помолете учениците да започнат работа и определете времевите лимити за работа. Обяснете им, че те ще създадат мисловна карта, която ще им помогне да напишат своя манифест и могат да използват само ключови думи, с които да отговорят на въпросите по-горе.

След като създадат мисловната карта, учениците могат да довършат манифеста си у дома, като го персонализират и направят уникален.

Допълнителни цитати

“Голяма грешка е да се твърди, че за да се напредне в математиката, не е необходимо силно развито въображение.” -Ф. Хофман

“Аз съм математик и винаги съм бил, доколкото си спомням. Не си спомням кога за пръв път се занимавах с математика, но мисля за себе си винаги като математик. “ – Лойд Шапли

“Не се притеснявайте за трудностите си в математиката. Мога да ви уверя, че моите са още по-големи.” – Алберт Айнщайн.

“Математиката е място, където можете да правите неща, които не можете да направите в реалния свят.” – Марк дьо Сатой

Можете да промените фокуса на манифеста според конкретното историческо знание, което усвоявате в този етап.

Може да дадете право на избот за формата на манифеста – може да бъде под формата на текст, есе или пък като постер с ключови думи, който да съдържа символи и рисунки;

Учениците могат да включат членовете на семейството си в дейността, като заедно създадат манифест на дома.

Обяснете им, че като екип трябва да извлекат общите ценности, вярвания и убеждения, зад които стоят, като могат и да адресират общи семейни цели и мечти.

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали