Prepodavame.bg

Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности, вярвания, идеи и приоритети, които желаят да отстояват.

Самоосъзнатост: рефлектират върху личните си убеждения, ценности и вярвания; откриват и се фокусират върху техните силни страни и приоритети

Самоуправление: откриват начини за самомотивиране и постигане на целите

20 -30 минути за самостоятлена работа в час 

Примерен манифест

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Покажете на учениците примерен манимест и изведете заедно с тях целите и характеристиките на този вид текст. Обяснете на учениците, че манифестът може да бъде текст, който съдържа най-важната информация за нещо или някого. Манифестът трябва да съдържа информация за нашите вярвания, идеали, цели, какво отстояваме и как възнамеряваме да живеем живота си. Манифестът може да съществува под различни форми – книга, реч, закон и други.

Обяснете

Обяснете на учениците, че могат да използват следните въпроси като опорни точки за създаването на техния манифест: 

Какво отстоявам и в какво вярвам най-силно?

Кои са най-силните ми страни?

Как искам да живея живота си?

Като какъв/ каква се самоопределям?

Кои ключови думи описват как искам да живея живота си?

Използвайте положителни твърдения за себе си и бъдете позитивни. Например: “Аз винаги се доверявам на себе си и всеки ден се стремя да ставам по добър/добра” , “Аз вярвам в хората и обичам да помагам на тези около мен”, “Аз съм креативен/а, любознателен и борбен”

Създайте

Помолете учениците да започнат работа и определете времевите лимити за работа. Обяснете им, че те ще създадат мисловна карта, която ще им помогне да напишат своя манифест и могат да използват само ключови думи, с които да отговорят на въпросите по-горе.

След като създадат мисловната карта, учениците могат да довършат манифеста си у дома, като го персонализират и направят уникален.

Допълнителни цитати

“Голяма грешка е да се твърди, че за да се напредне в математиката, не е необходимо силно развито въображение.” -Ф. Хофман

“Аз съм математик и винаги съм бил, доколкото си спомням. Не си спомням кога за пръв път се занимавах с математика, но мисля за себе си винаги като математик. “ – Лойд Шапли

“Не се притеснявайте за трудностите си в математиката. Мога да ви уверя, че моите са още по-големи.” – Алберт Айнщайн.

“Математиката е място, където можете да правите неща, които не можете да направите в реалния свят.” – Марк дьо Сатой

Можете да промените фокуса на манифеста според конкретното историческо знание, което усвоявате в този етап.

Може да дадете право на избот за формата на манифеста – може да бъде под формата на текст, есе или пък като постер с ключови думи, който да съдържа символи и рисунки;

Учениците могат да включат членовете на семейството си в дейността, като заедно създадат манифест на дома.

Обяснете им, че като екип трябва да извлекат общите ценности, вярвания и убеждения, зад които стоят, като могат и да адресират общи семейни цели и мечти.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.