Изрази позиция чрез фотография в часовете по изкуство

Учениците създават фотографии на теми, които да стимулират тяхната социална активност и любопитство.

Управление на взаимоотношенията: учениците развиват уменията си за работа в екип.

Социална осъзнатост: посредством заснемането на фотографии учениците се запознават и изследват в дълбочина значими социални проблеми.

За период от 2-3 седмици в работа по групи от 2-6 души.

Необходимо е да се проявят на хартия заснетите кадри.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Попитайте учениците дали обичат да снимат и каква фото техника използват. Въведете ги допълнително в дейността като разясните какво е фотовойс*.

Обяснете на учениците, че целта на дейността е да заснемат няколко фотографии на социално значима тема.

Представете темата, която сте избрали предварително или обсъдете с учениците техните идеи. Примерно заглавие за фотовойс проект може да бъде например: “Какво смятат за образованието различните поколения”. 

*Фотовойс – заснемане на фотографии или серия от фотографии, които имат социална и обществена значимост. Често обект на заснемане са определени обществени групи. Крайната цел на фотовойс метода е увеличаване на осведомеността относно обществено значими проблеми.

Организирайте

Съдействайте на учениците с начина, по който ще сформират екипите за работа. 

Определете срока за избор на екипи, за реализиране на фотовойс продуктите и определете дата за презентиране на продуктите. 

Организирайте междинна среща за обсъждане на идеите на учениците и при нужда им съдействайте.

Дискутирайте

Учениците представят продуктите си. Заедно  обсъдете представените фотографии и впечатленията на участниците. Това е чудесна възможност да обсъдите по-трудни теми за учениците. Възможни въпроси за дискусия са:

Как се чувствахте, докато работите в екипа ви?

По какъв начин направихте снимките ви? Кое най-много ви затрудни, докато снимате?

Какво ново научихте за себе си и от другите след този проект?

 Промени ли се мнението ви за някои от темите, които обсъдихме?

Съдействайте на учениците при сформирането на екипи или ги разпределете предварително.

Организирайте изложба с творбите на участниците.

Дейността предполага разнообразно приложение на фотографския подход извън училище. Нека заснемат и техните близки за фото проекта.

Още полезни статии:

Дърво на решенията
Креативност

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали