Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

В съвременния образователен свят, създаването на вълнуваща учебна среда и ангажирането на учениците в учебните часове, е от ключово значение за осъществяване на успешно обучение. С въвеждането на технологии и иновативни методи за учене, приложения като Quizizz са мощен инструмент за преобразяване на учебния процес.

Quizizz е приложение, което ще ви помогне да направите ученето по-забавно и ефективно за вашите ученици. С това приложение вие можете лесно да създавате и споделяте интерактивни тестове и учебни материали по различни предмети и теми. Независимо дали сте учител по езици, математика, наука или друг предмет, Quizizz предлага гъвкавост и възможности за персонализиране на учебния материал. Използвайте Quizizz, за да ангажирате учениците си, за да проследите техния напредък и да ги мотивирате да постигат успехи. 

‌Какво предлага Quizizz?

 • Проверка на знанията под формата на тест или интерактивен урок, който изцяло ангажира вниманието на учениците.
 • Коментари и обратна връзка: учениците веднага виждат дали са отговорили правилно на въпросите в теста и дали преминават към следващото ниво.
 • Презентиране: използвайте Quizizz за интерактивни презентации с въпроси и представяне на учебния материал по интригуващ начин.
 • Управление на съдържанието: можете да променяте и контролирате каченото съдържание, както и целите на упражненията.

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

Какви са функциите на Quizizz?

Използвайте Quizizz, за да създадете интерактивна игра за преговор или за проверка на наученото в края на всеки раздел.

 • Създайте персонализиран тест по предмет, който да включва въпроси с няколко възможни отговора, както и отворени въпроси.
 • Добавяйте изображения, слайдове от презентация, готови PDF файлове или пък включете интерактивни упражнения с въпроси за четене с разбиране или рисуване.
 • Използвайте Quizizz за създаване на презентации. Може да представите теоретичните знания с визуална опора като покажете слайдовете на дъската или пък да направите така, че всеки ученик да има достъп до презентацията в дистанционен формат, докато работи самостоятелно по задачите си.

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

Платената версия на приложението предлага още възможности за персонализиране на учебното съдържание – въпроси за категоризиране, свързване, маркиране. Учениците могат да записват аудио или видео отговори на зададените въпроси, да рисуват графики, чертежи и дори да записват отговор на математически задачи и уравнения. 

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

Как да приложите?

Учениците могат да участват в образователни игри в реално време или пък да са в режим на самостоятелно учене. Те се включват в играта от мобилно устройство или компютър чрез код за достъп. За разлика от приложението Kahoot, в Quizizz учениците веднага виждат дали са дали правилния отговор. Участниците могат сами да преминат към следващия въпрос, след като са отговорили на предходния.

Когато играете, можете да визуализирате въпросите с възможните отговори, имената на участниците и техния напредък или пък да паузирате играта, за да дадете кратки обяснения на интерактивната дъска. 

Как да приложите в отделните предмети?

Създайте тест по БЕЛ или по чужд език, като включите отворени въпроси за проверка на правописа. Приложете текст и добавете въпроси за четене с разбиране. 

По история и човекът и обществото пък тествайте знанията на учениците за исторически факти и събития, като създадете въпроси с множествен избор или пък такива с възможност за свободен отговор. 

Ако преподавате точни науки, включете въпроси с множествен избор или такива с твърдения, които учениците да отбележат като верни или грешни. Създайте презентация, която да включва обяснения и въпроси към тях, за да сте сигурни, че учениците са усвоили по-сложния учебен материал.Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

За да “разчупите леда”, използвайте въпроси от типа “word cloud”. Участниците отговарят на кратък въпрос от типа “Как се чувствате днес?” с отговор от една или две думи. Всичките им предложения се събират в колаж „облак“, съставен от думи. 

Можете да потърсите и готови материали, споделени от други учители в платформата. Задължително проверете съдържанието на тестовете и ги съобразете с нуждите на вашата група. Изпробвайте различните видове въпроси и експериментирайте с функциите на Quizizz, за да направите вашия урок уникален.

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

Защо да опитате Quizizz?

 • Персонализирани учебни материали: Quizizz ви дава възможност да създавате персонализирани тестове и учебни материали, които да отговарят на нуждите на вашите ученици. 
 • Ангажиращи уроци: игровият подход прави учебния процес по-забавен и ефективен за учениците, което повишава интереса към ученето и мотивацията на децата. Те с нетърпение очакват игрите, което отнема и част от напрежението, свързано с учебния процес.
 • Състезателен дух: Quizizz стимулира учениците да се състезават и да постигат по-добри резултати. За разлика от приложението Kahoot, тук фокусът е върху правилния отговор, а не върху бързината на участниците. Можете да паузирате, ако някой от учениците се затруднява с въпроса.
 • Повишаване на продуктивността: чрез Quizizz вие оптимизирате своето време и ресурси, като по този начин повишавате продуктивността си и ефективността на обучението.
 • Предварително оценяване: можете да прецените кои ученици имат нужда от допълнителна подкрепа преди тест или контролна работа.

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

За какво да внимавате?

Приложенията за игри със състезателен характер могат да създадат напрежение между учениците в класната стая. Избягвайте да сравнявате децата и не споделяйте публично техните резултати. Задължително въведете ясни правила по време на играта.

Не всички ученици имат лични мобилни устройства. За да участват всички, може да ги помолите да играят по двойки или да се организират в отбори. Въведете правила за редуване или дайте различни роли на учениците. 

Важно е да осигурите своевременна обратна връзка за учениците по време на играта, за да ги насърчите да се учат от грешките си и да обогатяват знанията си.

Осигурете баланс между забавлението, което предлага играта, и обучението, като се уверите, че материалът, който се представя е свързан с учебната програма. 

Опознайте Quizizz още днес и преобразете вашата класна стая с нови възможности за забавление и ефективно учене!

Още полезни статии:

Задаване на ключови въпроси към тема
Гражданска активност

Задаване на ключови въпроси към тема

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали