17 свежи идеи за ангажиране на учениците с темата на новия урок

Колко често сте чували учениците да казват –  “Скучно ми е!”, “Това защо го учим?”, “Може ли да правим нещо по-интересно?”. Както вече сигурно сами сте се убедили, за пълноценен учебен процес и активно участие от страна на учениците е много важно вниманието им да бъде привлечено към това, което ще учат. 

Има безброй начини, които не отнемат много време, но със сигурност ще ангажират интереса на учениците и ще ги въведат в темата на новия урок. 

В следващите редове ви предлагаме 17 такива идеи, които да опитате в класната си стая. Тези идеи включват интерактивни упражнения, игри, групови дискусии и много други. С помощта на тези методи можете да подобрите ангажираността на учениците си и да им помогнете да се запознаят с новата тема по забавен и интересен начин.

Музикална гатанка

Според темата на новия урок, който ще преподавате, изберете няколко популярни песни, в които текстът на песента подсказва и вашата урочна тема. Няма нужда да пускате на учениците целите песни, подберете само кратки части, в които по-ясно се намеква каква е основната тема, по която ще работите. Дайте възможност на учениците сами да се сетят за нея.

Бързо проучване

Тази игра е за попълване на изречения под формата на проучване. Ако темата, която ще разглеждате е “празници и обичаи”, може да направите проучването по този начин: “Попитахме 100 души от София, Пловдив и Варна какво правят на някои от любимите си празници?” Нека учениците посочат не повече от 5 отговора, за да не се проточва играта във времето. Отговорите се попълват от децата и може да включват: боядисване на яйца, месене на козунак, готвене на постни ястия, украсяване на елха, хвърляне на кръст в реката и др.

Части от картини

Ако новият урок е за животински видове, потърсете снимки в интернет на тези животни в близък план, принтирайте ги и нарежете отделните снимки на неправилни части. След това раздайте частите на две различни снимки на учениците, които също сте разделили в две групи. Когато съединят всички части на снимките си, нека сами се досетят каква ще е темата на урока.

Асоциация с картинки

Тази игра е подобна на предходната, но с тази разлика, че тук децата стигат до темата по интуитивен път и чрез асоциативно мислене. Ако ще говорите за вълнуващи дейности, които обаче може да крият и опасности, намерете и изрежете картинки на скок с бънджи, планинско катерене, гмуркане и др. По този начин бързо ще навлезете в темата и ще подготвите пространство за дискусия.

Половинка изречение

Изберете интересни изречения, не повече от две-три, които учениците да довършат. Най-добре ги напишете на дъската и дайте възможност на всяко дете да се изкаже. Ако темата, която сте предвидили разглежда учтивите думи в общуването и поднасянето на извинение, едно примерно изречение за довършване може да започне така: “Най-често се налага да се извиниш, когато…” (тук децата могат да допълнят със ситуации, в които са се извинявали за нещо).

“Не” или “Да” – кое да избера?

Друг начин да въведете бързо учениците в дадена тема е като ги помолите да направят таблица с две категории в тетрадките си. Едната категория ще включва неща, които харесват, а другата – такива, които не харесват. Ако темата е “здравословен начин на живот”, може да им прочетете различни храни и напитки, а те да поставят всяка от тях в съответната категория според предпочитанията си.

Въпроси за партньори

Според темата, която изучавате, може да предложите на учениците си поредица от въпроси или твърдения, на които те да отговорят. След това нека работят по двойки и да зададат въпросите на партньора си. Например ако имате нов урок за хобита и интереси, предложените твърдения и въпроси може да включват следното: “Обичам да ходя на кино.”, “Обичаш ли да играеш футбол?”, “Най-често в неделя ходя на танци.”

“Намерете някой, който…”

Тази дейност изисква малко повече организация и дисциплина, за да не отнеме повече от предвиденото време. Напишете на дъската няколко предложения, например: “Намерете някой, който се страхува от паяци”, “Намерете някой, който би докоснал хлебарка” и други, ако темата ви е свързана с насекоми. Децата се разхождат из класната стая и разпитват съучениците си, а когато получат положителен отговор от някого, бързат да отидат до дъската и да напишат името му срещу предложените твърдения.

Бавно разкриване чрез картини

Този начин е много лесен и забавен за децата, но изисква да имате умения по рисуване. Започнете да рисувате на дъската картина, която намеква за темата на урока. Целта е да не рисувате цялата картина, а само една част от нея. Насърчавайте креативността на учениците, добавяйте някой нов елемент в рисунката си и приканвайте децата да споделят предположенията си, докато някой не познае картината/темата на урока.

Игри с предмети

Един от начините да въвлечете учениците си в темата е като представите няколко избрани предмета, които илюстрират основната идея в урока. Даваме ви пример отново с темата за хобита и интереси – може да представите парче вълна, ако обичате да плетете; клавиатура, ако създавате съдържание за блог; бинокъл, ако имате интерес към орнитологията и наблюдавате живота на птиците. Ако ви предстои да учите за някоя държава, представете предмети, характерни за нейния бит или сувенири, загадъчно подсказващи от къде идват.

Друга алтернатива на тази игра е да поставите предметите в чувал. Позволете на децата да опипват предметите през чувала и да се опитат да познаят какви са. Те трябва не само да познаят предметите, но и каква е темата, която ги свързва.

Какво се случва след това?

Изберете подходящ видеоклип, който може да подскаже на учениците темата на новия урок или раздел. Пуснете им видеото, като направите пауза в ключов момент и попитате децата какво според тях би могло да се случи по-нататък. Ако се затрудняват, може да им дадете три варианта за развитие на случката, от които те да изберат един. След това пуснете видеото отново и го изгледайте докрай. Нека учениците да видят дали правилно са отговорили какво се случва.

Автентично слушане

В този вариант може да пуснете на учениците си откъс от филм и да създадете задача за слушане, свързана с темата. Ако ще говорите за емоции и тяхното изразяване, накарайте децата да отбележат според тона на гласа и изразните средства какво изпитва всеки от героите. Може и да предложите списък с различни емоции, а учениците да имат за задача да оградят верните според тях.

Коя е думата?

Използвайте буквите от заглавието на урока/раздела, за да създадат учениците ви нови думи с тях. Нарисувайте кръг на дъската, а в него напишете буквите. След това задавайте на учениците следните въпроси и записвайте отговорите им:

Колко думи може да измислите с думите от кръга? Бързо измислете някоя и я кажете!
А сега измислете други думи, но всяка буква от кръга да се използва само по веднъж в думата.
Коя е най-дългата дума, която създадохте? Най-дългата дума печели играта!

Вярно/невярно или съгласни/несъгласни

Проверете какво знаят вашите ученици по дадена тема чрез бързи въпроси с верни или грешни отговори. Направете го обаче по-вълнуващо. Нека всички ученици да се изправят, след което вие прочитате въпроса, а веднага след това и отговора. Ако децата смятат, че отговорът е верен, трябва да застанат в лявата страна на класната стая, ако обаче смятат, че отговорът е грешен, застават от дясната страна. Ако някой сгреши в предположението си, той е вън от играта и трябва да седне отново на мястото си. Продължете играта докато остане един ученик. Той е победителят, така че нека всички да го поздравят с бурни аплодисменти.

Подобна дейност може да направите и за съгласие/несъгласие. Прочетете различни твърдения, свързани с новата тема. Предвидете три различни места, на които учениците да се събират. Например, ако са съгласни с дадено твърдение, но все пак имат колебания, нека застанат до вратата. Ако са напълно съгласни с твърдението – да застанат в някой ъгъл на класната стая, а ако не са съгласни – да отидат до бюрото на учителя. Ако видите, че има само един човек или най-малко ученици на определено място, използвайте твърдението, при което за първи път някой е застанал там, за да направите кратка дискусия.

Мнемотично състезание

Мнемониката е изкуство и техника за запаметяване. Тя представлява съвкупност от начини, осигуряващи облекченото запомняне на максимален обем информация чрез създаване на изкуствени асоциации.

Ако въвеждате позната тема от раздел, възможен начин за активиране на предишни знания е да дадете за задача на учениците да създадат мнемоника от заглавието на темата като използват свързани с нея думи. Целта е с всяка буква от думата, представяща темата, да се напишат нови думи, свързани асоциативно с нея. Ученикът, който най-бързо се справи със задачата може да бъде поздравен от вас и от съучениците си за старанието.

Разбъркани думи

Помислете за твърдение, свързано с темата на урока. Вземете малки листчета хартия и напишете по една дума от твърдението на всяко листче. Смесете думите. Раздайте по един набор от думи на различни групи от ученици. Всяка група трябва да работи заедно, за да подреди твърдението в правилния ред, след което да обсъжда мненията си по него.

Ако темата е особено позната или обучаемите са на високо ниво, накарайте ги да помислят за твърдението и да създадат текстова задача.

Излишната дума

За общо обсъждане…

Направете табло с 4 или 5 думи, свързани с темата. Накарайте учениците да решат коя дума не се вписва добре в останалите и защо. Ако разглеждате тема за различните професии, може да напишете думите: пожарникар, лекар, учител, медицинска сестра. Излишната дума в този случай е “учител”, защото общото между останалите професии е, че спасяват човешки животи.

За отгатване на темата…

Направете същото табло с думи, но този път включете една дума, която изобщо не е свързана с темата и вижте дали учениците, изразявайки мнението си, ще се сетят коя е излишната дума и защо. Ако темата е “застрашени животни”, може да напишете следните думи: динозавър, додо, носорог, вълнест мамут. Целта е децата да се сетят, че “носорог” е излишната дума, тъй като останалите видове са изчезнали. В този случай отговорът може да даде възможност за започване на дискусия относно това какви са заплахите за изчезване на животински видове.

Тези дейности ще ви помогнат бързо и лесно да въведете учениците си в темите на уроците или новите раздели от учебния материал. Гарантираме ви, че използвайки някои от изброените игри, ще накарате децата да очакват с нетърпение всеки час, за да придобиват с радост нови знания и умения.

 

Източник: 35 ways to introduce your lesson topic, Pete, eltplanning.com

Още полезни статии:

Интердисциплинарно обучение

Силата на традицията и изпитанията на новото време – бинарен урок по БЕЛ и гражданско образование

Тази практика споделиха с нас преподавателите по български език и литература, и гражданско образование в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, град Плевен –

Приобщаващо образование

Обединени в полза на децата: Екип от ресурсен учител, общообразователен учител и психолог провеждат комбинирани уроци в гр. Лом

II Основно Училище “Константин Фотинов” в гр. Лом е едно от първите в България, които още през далечната 2006 г. участват по Проект за повишаване

Проектно базирано обучение

“Научна пещера за бягство от класната стая” – практика, която обединява знания, творчество и спечелване на код за бягство от класната стая

Схващането, че преподаването на химия трябва да се случва основно по класическия начин, тъй като трудно се прилагат иновативни подходи, е мит, който ще разбием

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали