“Професия под лупа” или как учениците опознават светa

Един от най-често задаваните въпроси към децата е: “Какъв искаш да станеш, когато станеш голям?”. Някои от децата избират да работят това, с което се занимават и техните родители. Други искат да се превърнат в супергерои, за да спасяват човешки животи и да вдъхновяват с личностните си качества и добър пример – мечтаят си да работят като полицаи, пожарникари, лекари. Има и ученици, които “се лутат” из различни направления и не могат дълго време да изберат своя професионален път. 

“Децата трябва да заобичат професията. Тя трябва да се превърне в мечта!”, споделя г-жа Стоянова. С цел да разкрият пъстрата гама от рядко срещани професии на най-малките ученици от СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Добрич, г-жа Иванка Стоянова и г-н Деян Боев планират и създават проекта “Професия под лупа”. Срещите с гост-лектори стартират през втория учебен срок на учебната 2021/2022 година в часовете по занимания по интереси на своите четвъртокласници. Тъй като интересът на децата след всяка среща расте, учителите, подкрепени от ръководството и родителите, решават да продължат идеята и да разгърнат идеята. През настоящата учебна година учениците се запознават с орнитолог, психолог, водолази, военнослужещи, инженер. А в момента тече подготовка за срещата им с медиатор.

“Професия под лупа” или как учениците опознават светa

Визитка на практиката

Име на практиката: “Професия под лупа”

Цели: 

 • подкрепа за учениците при взимането на информирано решение за образованието и своето място в света на труда;
 • развиване на любопитство към различните видове професии и популяризиране на такива, които не са често срещани;
 • фокус върху важни теми, които вълнуват обществото ни – екология, емоционална интелигентност, екипност, гражданска активност; 
 • осъществяване на междупредметни връзки;
 • подобряване на комуникативните умения; 

Подходяща е за: за ученици във всички етапи

Прилага се: целогодишно

“Професия под лупа” или как учениците опознават светa

Как да приложим?

Дейността е планирана за една учебна година по предварително разписан план-график. Провежда се с целия клас в блок часове по занимания по интереси. 

Стъпки:

 1. Предварителна подготовка – обсъждане в екипа кои професии биха били интересни на децата и кои от тях не са така често срещани в ежедневието им.
 2. Участие на родителите – осигуряване на съдействие от родителите, за които учителите знаят, че работят в съответната професионална сфера. 
 3. Координиране с гост-лектора – осъществява се връзка с хората, които ще представят професиите. Уговарят се мястото на срещата и начинът на протичане на часа. Учителите споделят целите, които са си поставили с осъществяването на срещата. 
 4. Осигуряване на необходимите материали – ако е необходимо, се набавят подръчни материали (например ако гостува инженер, той може да постави за задача, която изисква да осигурим картон, сламки, балони, цветни моливи).
 5. Подготвяне на подарък – изненада за гост-лектора – класът предварително изработва учениците тематичен подарък за гостите (например: къщичка за птици за орнитолога, рисунки за психолога, книжка със съчинения на тема ” Аз обичам Черно море” за водолазите и т.н.).
 6. Провеждане на срещата.

“Професия под лупа” или как учениците опознават светa

Защо да опитаме?

Запознаването с различните “нестандартни” професии спомагат на учениците да осъзнаят разнообразието на професионалните възможности, които ги очакват. Срещите са планирани така, че учениците да развиват своето активно слушане и комуникативните си умения и да работят в екип. Двамата учители на класа вече виждат как проектът им дава резултати: “Първата ни среща бе с орнитолога. Децата бяха много плахи и несигурни. Задаваха кратки, необмислени и копирани въпроси. Притесняваха се да говорят. В момента виждаме огромен напредък. Изявяват желание, задават и допълнителни въпроси, участват по-активно в игрите, преразказват ни срещата, сякаш ние не сме били там”, споделя г-жа Стоянова.

В предварителната подготовка за срещите участват не само учителите и учениците, но и родителите. Всички заедно предлагат професии, а подборът на гост-лекторите е свързан и с теми като екология, здравеопазване, благотворителност, грижа за околните и нас самите – области, пряко са свързани с гражданска позиция, с обществото и активния начин на живот. 

“Професия под лупа” или как учениците опознават светa

За какво да внимаваме? 

“Всички колеги, които желаят да приложат практиката трябва да си дадат  достатъчно време за планиране и обмисляне на дейноститеБи било добре срещите да се осъществяват през месец, за да имат възможност учениците да преминат качествено цялото преживяване”, съветва ни г-жа Стоянова. В проекта “Професия под лупа” тя и колегата ѝ решават да не канят родители като гост-лектори, но активно си партнират със семействата на учениците и ги включват в подготовката и организирането на срещите.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали