Здравословен начин на живот: Как да променим хранителните си навици?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Уебсайт на проекта: Посланиците на Здравето
 • Анкети и анкетни листове за ученици и родители
 • Съдържание за сайта, включително информация за здравословното хранене и физическата активност
 • Материали за двупанелните дискусии и промоционални материали като брошури.
Време за активността: Проектът се провежда през учебната 2022/2023 година.

Цели по предметно знание

 • По БЕЛ: Развиване на умения за дискусии, правилна реч и употреба на мимики, търсене, извличане и синтезиране на информация, говорене пред аудитория.
 • По ИТ: Създаване на уебсайт с използване на Google Sites и QR кодове със съдържание.
 • По Теоретично обучение (програмиране): Компютърна графика чрез уебсайт, включващ стандартни функции и анимации с Blender.

Цели по умения

 • Развиване на технически и хуманитарни компетенции.
 • Усъвършенстване на дигитални, творчески, комуникативни и организационни умения.
 • Развиване на умения за работа в екип, критично мислене и самомотивация.

Наситени с технологии и предизвикателства, инж. Здравка Георгиева, старши учител по ИТ, се изправя, заедно със своите колеги инж. Тодорка Добрева, учител по теоретично обучение, и г-жа Марина Петрова, учител по БЕЛ, пред неотложен въпрос: “Как може технологията да подпомогне формирането на здравословни навици у учениците?”. И така се заражда идеята за междупредметен проект, който те наричат “Посланиците на Здравето”.

Проектът обединява ИТ, програмиране и БЕЛ, използвайки технологиите за промяна на ученическия начин на живот. Като резултат, учениците от ПГЕЕ – Пловдив създадоха уебсайт Посланиците на Здравето, който стимулира здравословни практики и предоставя информация за хранене, физическа активност и обществено здраве.

Вдъхновена от идеята, инж. Георгиева споделя: “Този проект не е просто сайт, той е предизвикателство за учениците да станат посланици на здравето в обществото”.

А г-жа М. Петрова допълва: „Иновативният характер на практиката и комбинирането на технически и хуманитарни дисциплини са ключови за успеха на проекта“.

Здравословният начин на живот не е просто призив. Той е предизвикателство, което съвременното образование в ПГЕЕ – Пловдив успешно посреща с интегриран подход и технологична активност.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Подготовка:

В подготовката екипът залага на 2 етапа:

 1. Идентификация на ключовите проблеми: В тази начална част се прави анализ, който да идентифицира социални и/или други потребности на учениците, и се определят области, в които технологиите могат да подпомогнат решаване на проблем Х.
 2. Дефиниране на целите на проекта и интеграция на иновативни методи: Задава се ясна цел и задачи към проекта. Спрямо тях се определят междупредметните връзки и дейности, като: създаване на уебсайт, панелни дискусии и активно взаимодействие с ученици и родители.

Изпълнение:

Етап 1: Вдъхновение

Първата задача на учителите е била да въвлекат в процеса своите ученици (десетокласници). Ценното е те да се припознаят в дейността, за да дойде сякаш от тях идеята, а учителите да бъдат в роля на наставници.

В един час по ИТ на 10-ти клас, аз и колегата Добрева поставихме началото на този път пред учениците. Представихме им идеята, която ги провокира да мислят върху въпроса: “Как, работейки в екип, постигаме своите цели?” Разбрахме, че за да направим реална промяна, трябва да ги ангажираме и вдъхновим. Така създадохме екипи и ги предизвикахме да предложат идеи – мозъчна атака относно тематичните полета, в която бяха разгледани и анализирани всички предложения“, обяснява инж. Здравка Георгиева.

Етап 2: Екипна работа

Проектът не би бил възможен без ефективната работа в екип. Тийнейджърите не само разработват на този етап въпроси за анкетата, която има за цел да проучи начина им на хранене и активността им, но и изработват след това заедно идеи за тийм менюта. Този процес рефлектира върху работата им и насочва към начините, по които екипът може да подпомогне постигането на целите им.

Етап 3: Двупанелни дискусии и активности извън класната стая

Частта по БЕЛ се подчертава с включване на учениците и запознаване на училищната общност с наболялата тема „там“ – начинът на живот.

 • Предварителна подготовка: чеклисти и разглеждане на въпросите

Процесът започва месец по-рано с предоставяне на чеклисти с подходящи въпроси. Всяка група, която ще представя определена тема (плодове, зеленчуци, месо, зърнени), получава чеклист, ориентиран към фокусните точки за обсъждане. Този подход гарантира, че учениците са добре информирани и подготвени.

 • Разделение на храната и физическа активност: олимпийски и неолимпийски аспекти

Групите са разделени по видове храна (плодове, зеленчуци, месо, зърнени) и съответно представят аспекти на темата. Олимпийски и неолимпийски моменти се разглеждат, като участниците във всяка група имат чеклисти с конкретни задачи за представяне.

 • Участието на всеки: собствен лист и обобщение

Всеки участник получава собствен лист, което го ангажира и гарантира активно участие. Всеки дебат започва с обобщение след изказването на групата. Публиката има възможността да задава въпроси и да допринася към дискусията.

 • Следене за реда: ясни инструкции и без отклонения

Следенето за реда е от съществено значение. Ясни инструкции се предоставят преди началото на дискусията, като се подчертава необходимостта от ясно и структурирано изказване. Това осигурява дисциплинирана и целенасочена дискусия.

Етап 4: Създаване на уебсайт

Учениците успешно разработват уебсайт, който става центърът на информацията за проекта. Той се превръща в неизменна част от учебния процес, вграден в сайта на гимназията. Това не само гарантира, че проектът е лесно достъпен за всички, но и че информацията е широко разпространена в училищната общност. Това се случва след анализи от страна на учениците на данните, които получават от отговорилите вече на анкетата и проведените дискусии. А именно: „Учениците от 10. А и 10. Б клас от специалност „Приложно програмиране“ разработиха сайт, съдържащ: страница с упражнения и анимации към тях за промотиране на физическата активност; страница за замерване на индекса на телесната маса, калориите на приетите храни, изгарянето на калории без никакво действие (базисна скорост на метаболизма) и изгарянето на калории според степента на активност (активен метаболизъм); страница с информация за влиянието на съня върху здравето на тийнейджърите; страница с информация за превенция на заболяванията при тийнейджърите“ – отбелязват учителите инж. Георгиева и инж. Добрева.

Етап 5: Допълнително разпространение на идеята или седмица на дискусиите и Ден на отворените врати

В сътрудничество със световния ден на здравето се провежда седмица на дискусии, в която учениците се включват активно. За тази цел те раздават предварително създадени брошури. Учениците представят препоръки за здравословно хранене и физическа активност. Това допринася за запознаването на по-широка аудитория с проекта.

„Събирането на данни от хора, които се включиха в предизвикателството да опитат тийм менюто, предстои – участниците ще бъдат призовани да споделят как са приложили в ежедневието си дейностите. Този проект превърна здравословния начин на живот в училищна инициатива, която не само информира, но и вдъхновява. Работейки заедно, постигнахме промяна, която е не само дългосрочна, но и устойчива – нещо, което образованието и здравето на учениците заслужават“ – споделя инж. Георгиева от името на колегите.

Учителите говорят и за надграждане и приобщаване на проекта, като: „Проектът “Посланиците на Здравето” предоставя модел, който може да се адаптира в различни учебни заведения. Включването на технологии в здравословното образование може да стане част от общата стратегия за подобряване на ученическото здраве в различни образователни общности… И дава начало и хоризонт да се разгледат още тематични полета… Проектът приобщава широка група участници, обхващайки ученици, учители и родители от различни социални, културни и образователни контексти. Този подход насърчава взаимодействието и обмена на знание в рамките на училищната общност“ – отбелязват учителите.

ЗАЩО ДА СЕ ОПИТА?

Учителите споделят, че анкетите сочат, че 85% от учениците считат, че уебсайтът е полезен, а 70% смятат, че проектът им помага да променят своите хранителни и физически навици. Това показва, че процесът на тази практика активира училищната общност. Също така, тази дейност не само подкрепя образованието, но и насърчава здравословния начин на живот, което е от особено значение в днешното общество.

Проектът е иновативен, тъй като комбинира технически умения с темата за здравословен начин на живот. Уебсайтът предоставя интерактивни упражнения, анимации и образователна информация, което прави обучението привлекателно и ефективно.

Инж. Здравка Георгиева: “Този проект е не само технологичен, но и образователен. Уебсайтът, създаден от учениците, обогати учебния процес и насърчава тяхната активност и творчество”.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Здравка Георгиева
Марина Петрова и Тодорка Добрева
Инж. Здравка Георгиева е старши учител по Информационни технологии. Преподава на ученици от 8. - 10. клас. Г-жа Петрова е учител по Български език и литература. Преподава на ученици от 8. – 12. клас. “Децата на България са умни и по традиция образоваността е важна за българина. Ето защо, когато поемам новия си випуск, винаги начертавам глобалните цели пред учениците си – да им дам всичко, което мога и знам, за да излязат от училище подготвени, уверени, целенасочени, знаещи хора, които ще продължат пътя на образованието си, за да са успешни в живота.“, споделя г-жа Петрова. Инж. Тодорка Добрева е учител по теоретично обучение (Програмиране, Компютърна графика, Технология на софтуерната разработка, Програмиране и разработка на софтуер). Преподава на ученици от 9. - 12. клас.

Още полезни статии:

ЦОУД
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците си за живота

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Ангелова от СУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Венец, област Шумен.  Често произведенията от българското народно творчество

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали