“Не яж боклуци, яж зеленчуци”: как един клас промени хранителните си навици

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Във все по-забързания начин на живот, всички ние понякога взимаме прибързани решения, които не са съвсем полезни за здравето и благополучието ни. Това забелязва и при своите ученици Пламена Дюлгерова, преподавател в  Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали, и се изправя пред предизвикателството да промени хранителните навици на десетокласниците. Вдъхновена от наблюденията си за наднорменото тегло и консумацията на вредни храни, и водена от въпроса как може един учител да ангажира учениците си в час на класа, тя решава да предприеме активни стъпки към промяна.

В рамките на един месец, учителката и нейните ученици от 10. клас разработват и провеждат проекта “Не яж боклуци – яж зеленчуци”. Практиката не само представя предизвикателствата на неправилното хранене, но и дава предложения за решения и вдъхновява учениците да имат по-здравословна нагласа към храната.

„В последно време забелязваме редица здравословни проблеми – напълняване, диабет, метаболитни смущения у учениците. Целта на практиката е чрез анализ и планиране да преосмислят хранителните си навици и да осъзнаят вредното въздействие на количеството захар, което приемат.“ – казва г-жа Дюлгерова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Първа стъпка:

Г-жа Дюлгерова стартира проекта, представяйки презентация в час на класа, фокусирана върху вредата от прекомерната захар в храната. След това, използвайки метода “мозъчна атака”, провокира активното участие на учениците в дискусия, търсеща начини за популяризиране на проблема. По този начин учениците се включват в процеса и са стимулирани да предложат оригинални идеи за промотиране на здравословното хранене в училище, като се създава динамична и вдъхновяваща обстановка.

„Те генерираха идеи за подобрение на здравословното хранене в училище, без оценки на предложенията по време на самия процес. След обсъждане и филтриране на идеите, най-интересните бяха избрани и включени в проекта за промотиране на здравословните хранителни навици.“ – описва метода Пламена Дюлгерова.

Втора стъпка: 

Учениците оформят идеята за диагностициране на хранителните навици, като формират три екипа. Първият екип разработва анкетна карта със съответните въпроси, вторият екип провежда проучване, събирайки данни от всички ученици в гимназията, а третият екип анализира получените данни за целта на проекта.

Трета стъпка:

След анализ на данните, учениците установяват, че в гимназията се употребяват прекомерни количества напитки, наситени със захар. За да променят хранителните навици на своите връстници, те решават визуално да представят съдържанието на захар в шестте най-употребявани напитки, с цел да подчертаят вредните последствия от консумацията на такива продукти.

Четвърта стъпка:

В следващия етап или час на класа, под ръководството на учителя, десетокласниците презентират визуално резултатите от изследването, изготвяйки табло с напитките и количеството захар в тях. Така се представя процеса на изчисляване на общото количество захар в напитките, използвайки математическа формула, базирана на информацията от опаковката за 100 грама продукт. Използвайки везна, учениците отделят в прозрачни пакети захарта, съдържаща се във всяка напитка. По този начин се демонстрира нагледно колко захар се употребява, отпивайки от Х или У напитка.

Пета стъпка:

Като завършек на проекта, учителката и учениците решават да организират инициатива под мотото “Да започнем деня с витамини!”, посветена на здравословното хранене. На събитието представят изработеното табло с напитките и раздават плодове като алтернатива на вредните храни. В рамките на вкусния здравословен урок, е подчертана важността от различаването на вредните и полезните храни, насърчавайки учениците към правилни избори и мотивирайки ги за балансирано и здравословно хранене, спортуване и активно движение на открито.

“Не яж боклуци, яж зеленчуци”: как един клас промени хранителните си навици

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката “Не яж боклуци – яж зеленчуци” води до забележими промени в хранителните навици на учениците. След проведената инициатива, наблюденията показват, че 30% от учениците от 10б клас са променили своите хранителни навици, предпочитайки по-здравословни алтернативи.

“Проектът не само промени хранителните навици на учениците, но и ги възпита в духа на сътрудничеството и важността на здравословния начин на живот. Те разглеждат един до скоро възприет като обикновен за тях обект по друг начин – запознават се с минерали, витамини и т.н., и в същото време с начин за пресмятане на ползи и негативи от консумацията му.” – добавя г-жа Дюлгерова.

Иновативността на практиката се изразява в комбинирането на различни методи и подходи за обучение. Използването на проектно-базирано обучение интегрира математика, биология и социални науки, предоставяйки цялостен опит за учениците.

“Подобни практики се явяват ефективен начин за въздействие върху хранителните предпочитания на учениците. Такива инициативи имат потенциал да предотвратят здравословни проблеми като напълняване, диабет и метаболитни смущения, като същевременно развиват образователни и социални умения.“ – отбелязва учителката.

Иновативната част на практиката включва и използването на математически принципи при изчисляване съдържанието на захар в напитките. Подходът “мозъчна атака”  стимулира учениците да работят в екип, развивайки аналитично мислене и комуникативни умения. Този подход приобщава всички ученици, като ги ангажира с различни роли в рамките на проекта, подкрепяйки тяхната индивидуална изява и съпричастност.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали