Моят герб – СЕУ дейност в часовете по изкуство

Учениците имат за задача да изработят личен герб, който да олицетворява най-ценното за тях - техните цели, мечти, вярвания и това с какво се гордеят.

Вземане на отговорни решения: учениците да рефлектират върху техните постижения, цели и мечти, използвайки творчество.

Самоосъзнатост: учениците разпознават своите силни страни.

35-40 мин. в рамките на часа с възможност за работа у дома.

Принтиран работен лист или хартия за рисуване

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността като им обясните, че всеки от тях ще създаде личен герб, който изобразява тях и нещата, в които вярват. Попитайте ги какво според тях трябва да бъде изобразено на един герб.

Обяснете

Покажете им работния лист и разяснете какво трябва да съдържа той. Обяснете им, че могат да използват цитат или рисунка. Бихте могли да им покажете Вашия герб, който предварително сте създали, или го направете заедно с учениците по време на дейността.

Основата на герба може да съдържа:

  • нещата, в които вярвам
  • какво най-много ценя
  • моите цели
  • с какво се гордея
Представете

След като учениците приключат работа, определете по какъв начин ще представят работите си. Възможно е всеки да представи работата си индивидуално или да изложите всички работи в класната стая. 

 

Обобщете

Заедно с учениците направете и кратко обсъждане, за да коментирате по какъв начин са се чувствали, докато изпълняват задачата.

Учениците могат да подготвят гербовете си у дома, за да разполагат с повече време за работа, а представянето и обсъждането да се случи в часовете. 

Можете да персонализирате гербовете като зададете други цели – например учениците да включат нещата, които харесват, техните хобита и т.н

Възможно е пренасяне на дейността у дома, като учениците я направят за домашно или споделят за нея с техни близки. Заедно с тяхното семейство учениците могат да направят герб, който да съдържа ценностите на тяхното семейство.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Иновативни методи за обучение в математика

Учителката Вероника Василева от СУ “Емилиян Станев”, гр. Велико Търново се изправя пред предизвикателството да преодолее отрицателното отношение на учениците към геометричните фигури и тела

Boy in front of white board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Обратна връзка “Светофар”

Учителят първо обяснява на учениците значението на зеления, жълтия и червения цвят: Зелен = отговаря на критериите; Жълт = частично отговаря на критериите; Червен =

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали