Prepodavame.bg

Обсъждане на трудни теми чрез изкуство

Дейността предлага стратегия за обсъждане на по-трудни теми посредством изкуство - картини или фотографии.

Социална осъзнатост: учениците разширяват мирогледа си посредством запознаване с различни социални проблеми

Самоосъзнатост: учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях. Те обвързват темите, които разглеждат с техния живот и обкръжение

 

15-20 мин. под формата на обща дискусия

Фотографии, картини или други форми на изкуство на хартиен или дигитален източник

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Споделете с учениците начина, по който ще протече дейността и им покажете избраните от вас снимки  или картини, които да обсъдите.

Визуализирайте

Визуализирайте снимките, така че да са видими за всички ученици. Позволете на всеки ученик да разгледа детайлите индивидуално за 2-3 минути.

Дискутирайте

Започнете обсъждането и включете в дискусията следните въпроси: 

  • Кое е първото нещо, което забелязвате в тази фотография, какво ви прави впечатление?
  • Какви емоции изпитвате, докато гледате фотографията.  Използвайте 3 думи, напишете ги.
  • Напишете как се чувствате, докато наблюдавате снимката. (помолете някои от учениците да споделят отговорите си)
  • Как според вас се е чувствал авторът на фотографията? Какво е искал да ни разкаже с това произведение? Как са се чувствали хората на самата снимка? (ако има такива)
  • С какви проблеми свързвате изобразеното на снимката?
  • Какви са възможните решения? Какво можем да направим ние, за да помогнем за разрешаването на този проблем?

Уверете се, че темите, които засягате са  подходящи за възрастта на учениците

Нека учениците потърсят изкуство, свързано с определен социален проблем с помощта на член на семейството.

Популярни статии:

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали