Обсъждане на трудни теми чрез изкуство

Дейността предлага стратегия за обсъждане на по-трудни теми посредством изкуство - картини или фотографии.

Социална осъзнатост: учениците разширяват мирогледа си посредством запознаване с различни социални проблеми

Самоосъзнатост: учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които изкуството предизвиква у тях. Те обвързват темите, които разглеждат с техния живот и обкръжение

 

15-20 мин. под формата на обща дискусия

Фотографии, картини или други форми на изкуство на хартиен или дигитален източник

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Споделете с учениците начина, по който ще протече дейността и им покажете избраните от вас снимки  или картини, които да обсъдите.

Визуализирайте

Визуализирайте снимките, така че да са видими за всички ученици. Позволете на всеки ученик да разгледа детайлите индивидуално за 2-3 минути.

Дискутирайте

Започнете обсъждането и включете в дискусията следните въпроси: 

  • Кое е първото нещо, което забелязвате в тази фотография, какво ви прави впечатление?
  • Какви емоции изпитвате, докато гледате фотографията.  Използвайте 3 думи, напишете ги.
  • Напишете как се чувствате, докато наблюдавате снимката. (помолете някои от учениците да споделят отговорите си)
  • Как според вас се е чувствал авторът на фотографията? Какво е искал да ни разкаже с това произведение? Как са се чувствали хората на самата снимка? (ако има такива)
  • С какви проблеми свързвате изобразеното на снимката?
  • Какви са възможните решения? Какво можем да направим ние, за да помогнем за разрешаването на този проблем?

Уверете се, че темите, които засягате са  подходящи за възрастта на учениците

Нека учениците потърсят изкуство, свързано с определен социален проблем с помощта на член на семейството.

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути