Как да водим фокусиран разговор?

Учениците трябва да поддържат диалог с партньора си като поддържат темата на разговор без да я променят несъзнателно.

Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да водят диалог в неофициална обстановка като съзнателно поддържат темата на разговора с партньора си и съобразяват въпросите и отговорите с тези на събеседника;

Един диалог по двойки трае до 3 минути.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Подгответе малки карти, на които да бъдат написани фрази за поддържане на разговор. Ако темата на разговор е живот в училище например, бихте могли да използвате някои от следните помощни фрази:

“Звучи интересно, разкажи ми повече за това”

“Кой е любимият ти предмет в училище?”

“Разкажи ми повече за любимия ти предмет”

“Как се подготвяш за предстоящите тестове и контролни?”

“Приятно ли ти е да ходиш на училище?”

“Кое е най-интересното нещо, което научи тази седмица?”

 

Въведете

Обяснете на учениците за изкуството да водиш диалог и колко важно е да уважаваме нашите събеседници. Попитайте ги дали им се е случвало да водят разговор и събеседникът им рязко да смени темата или да ги прекъсне. Съберете отговорите им и обобщете информацията. Обяснете им, че дейността, която ще разиграете цели да им помогне да са по-добри във воденето на диалог и че ще усвоят много ценно умение.

Моделирайте

Моделирайте диалога с друг по-уверен ученик или друг учител/колега. Можете да използвате и видео, което да онагледи дейността. 

Попитайте учениците кои от фразите използвани в модела на диалог са поддържали успешно темата на разговора. Запишете ги, като допълните и други. 

Представете на учениците и картите с фрази, които предварително сте подготвили. Обяснете им, че те могат да използват картите, докато водят диалога, за да си помагат. Представете и темата на разговор, която сте избрали. 

Разиграйте

Стартирайте дейността с първата двойка, избрана на случаен принцип. В началото най-добре е една двойка да води диалог, докато другите наблюдават. За да избегнете пасивно отношение от останалите при този вариант, бихте могли да разпределите малки роли на някои от учениците: може някой да записва видео, други да записват какво им е направило впечатление, какви съвети и препоръки имат към участниците, да наблюдават езика на тялото им и други. Когато учениците придобият повече увереност и ясно разбират какво се изисква от тях, можете да пристъпите към работа по двойки.

Продължете дейността и с останалите двойки, които сте планирали за учебния час.

Обобщете

След края на дейността обсъдете заедно с учениците какво им е направило впечатление и дискутирайте следните въпроси:

 • Имаше ли моменти, в които ти беше трудно да поддържаш разговора?
 • Кои фрази ти помогнаха най-много? 

 

Фрази за стартиране на разговор
 • Опишете себе си с пет думи.
 • Ако можеш да промениш училището си, какво би променил най-напред?
 • Какво е най-интересното нещо за себе си, което можеш да споделиш?
 • Сподели за три неща, за които си благодарен.
 • С какво най-много се гордееш?
 • Ако имаше право на три желания, какви биха били те?
 • Ако беше велик изобретател, какво би изобретили?
 • Какво бихте направили, ако можехте да летите за един ден?
 • Можете да създадете заедно с учениците  постер с фрази, които са полезни за целите на дейността.
 • Възможно е да реализирате дейността по двойки или групи. Вариант на групи може да бъде реализиран с двама ученици, които водят диалог и един, който има за задача да наблюдава. 

*Ако разигравате дейността в рамките на повече от един учебен час, то можете да съберете идеи и от учениците за примерни теми, които биха били интересни за тях.

Поставете задача на учениците да упражняват новото умение за водене на диалог у дома, като изберат тема на разговор, използват научените фрази за поддържане на диалога и след това запишат своята рефлексия по опорните въпроси: 

 • Имаше ли моменти, в които ти беше трудно да поддържаш разговора? Какво направи? 
 • Какво ти помогна да поддържаш разговора? 
 • Как се почувства след този разговор? 

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали