Ние, буболечките

Когато говорим за околната среда и живите организми, често обсъждаме големите природни обекти или растителни видове, както и едрите представители на животинския свят. Това прави най-малките създания скрити за учениците, въпреки че те са най-многобройни и издръжливи.

Образователната дейност “Ние, буболечките” има за цел да покаже на учениците, от една страна, многообразието от насекоми, което се крие в близките храсти на училищния двор; и от друга страна, крехкостта на природата и малките представители на животинския свят. Активности като тази развиват емпатия и отговорност в децата и младежите и ги предразполагат към осъзнат и екологосъобразен начин на живот.

“Ние, буболечките” носи усмивки, но освен това има голяма добавена стойност по отношение на запознанството на учениците с изследователската дейност и наблюдението като подход в проучванията. Паралелно с това учениците развиват своите организационни умения, работа в екип и научна грамотност.

Подходяща за

Необходими материали:
 • листа, дневници или тетрадки, на които учениците да записват резултатите от проучването си;
 • моливи и/или химикалки за водене на записки;
 • пастели, моливи и бои за рисуване на насекоми; 
 • големи бели листа за събиране на насекоми;
 • лупи, петриеви панички, мрежи за наблюдението на насекомите.
Време за активността: 50 мин.

Цели по предметно знание

 • Биология и здравно образование, Човекът и природата - учениците извършват изследователска дейност чрез наблюдение на живи организми; откриват информация чрез преживяване за представители от царство Животни, клас Насекоми; анализират и оценяват значението на насекомите за живота на Земята; оценяват влиянието на човека върху клас Насекоми.
 • Изобразително изкуство - учениците развиват своето въображение и техника на рисуване като рисуват и скицират насекоми, които наблюдават; използват различни средства - моливи, пастели и бои.
 • Математика - при адаптация и добавяне на математически задачи в начален етап, учениците могат да развиват броене и прости действия с числа, като използват насекомите, които изследват.
 • Български език - учениците използват български език, за да общуват помежду си; записват данните от изследването си като упражняват правописа си.
 • Чужди езици - дейността позволява да се проведе изцяло на съответния чужд език. Учениците упражняват слушане с разбиране и затвърждават лексика.
 • ЦОУД - дейността може да се интегрира в Занимания по интереси спрямо визията на учителя и интересите на учениците.

Цели по умения

 • Организационни умения - учениците подобряват своите организационни умения, като управление на времето, разпределяне на задачи и спазване на крайни срокове.
 • Научна грамотност - учениците развиват своята научна грамотност като извършват експерименти и наблюдения, задават въпроси, търсят отговори и се потапят изцяло в изследователския подход.
 • Работа в екип - учениците подобряват сътрудничеството помежду си като разпределят задачите и отговорностите в екипа си.
 • Екологична осведоменост - учениците подобряват своята екологична осведоменост чрез дейността, тъй като имат възможност да наблюдават на живо крехкостта на екологичните ниши и вериги и влиянието на човека върху биоразнообразието.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища