Комплект за наблюдение

“Комплект за наблюдение” е кратка дейност, която е подходяща за фокусиране преди въвеждане на ново знание. За 120 секунди децата трябва да забележат възможно най-много предмети от природата наоколо. Кой ли ще запише най-много?!

Подходяща за

Необходими материали:
 • 15-20 предварително събрани от вас природни обекти (шишарки, камъчета, клонки и други)
 • стара хартия
 • химикалки, моливи
 • листа за писане
Време за активността: 15 мин.

Цели по предметно знание

 • Изобразително изкуство и графичен дизайн - учениците наблюдават околната среда и пресъздават чрез рисуване обектите, които виждат. Развиват своето възприятие за естетика, цветоусещане и наблюдават нюанси, детайли и светлосенки, които пресъздадат в реално време.
 • Български език - учениците използват формален и неформален стил на комуникация; създават описателен авторски текст по конкретна инструкция за обем и стил на писане.
 • Биология и здравно образование, Човекът и природата - дейностите са подходящи за затвърждаване на материал, свързан с биоразнообразието - дървета, храсти, тревисти растения, насекоми, птици, дребни бозайници и други.
 • География и икономика - дейностите са подходящи по време на изучаване на всички геосфери, тъй като позволяват детайлно наблюдение и пресъздаване на всички природни компоненти, съществуващи в даден ландшафт.
 • Чужди езици - учениците упражняват четене, говорене, задаване на въпроси с отворен и затворен отговор, упражняват нова лексика и различни времена. Дейностите позволява да се проведе изцяло на съответния чужд език.
 • Математика - учениците могат да извършват математически изчисления с обектите, които наблюдават; да измерват разстояние; да наблюдават геометрични фигури.
 • ЦОУД - Трите дейности са подходящи за “Отдих и спорт” и “Занимания по интереси”.

Цели по умения

 • Учениците укрепват сътрудничеството помежду си, като си помагат, разпределят си роли и допринасят равно за успеха на екипа си.
 • Учениците развиват своята саморегулация, като успяват да задържат вниманието си и да изключат разсейващите ги фактори.
 • Учениците подобряват своята вербална и невербална комуникация, като задават въпроси, отговарят на въпроси; общуват неформално със съучениците си и формално с учителите.
 • Учениците подобряват организационните си умения, като разпределят задачите, времето и изпълнените задания. 
 • Учениците развиват любов и отговорност към природата, грижейки се за околната среда, наблюдавайки и най-малките детайли в живите организми и неживите предмети наоколо.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища