Изследвай това дърво

Образователната дейност “Изследвай това дърво” представлява водено изследване на дървета. С помощта и насоките на своя учител, учениците имат възможност да опознаят дърво чрез своите сетива, да чуят звуците, които издава то, както и да изследват структурата и функцията на отделните му части.

Приложението на дейността има голямо положително въздействие върху ученици на различна възраст. Те ще подобрят уменията си за работа в екип, активно слушане, креативност и комуникация; а наред с това и знанията си, свързани със структурата и функциите на дървесните видове, както и своята екологична осведоменост.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Ученически дневници или хартия
 • Моливи
 • Тебешир или пастели
 • По избор стетоскоп
 • По избор енциклопедия с различни дървесни видове
Време за активността: 60 мин.

Цели по предметно знание

 • Биология и здравно образование, Човекът и природата - учениците разпознават и назовават различните части на дърветата; обясняват вербално и схематично структурата и функцията на дърво.
 • Български език - учениците упражняват слушане с разбиране, докато получават насоки; създават текст за описание с конкретен брой думи като прилагат езиковите норми.
 • Чужди езици - дейността позволява да се проведе изцяло на съответния чужд език. Учениците упражняват слушане с разбиране, затвърждават лексика и създават рисунка и текст на база изследване.
 • Изобразително изкуство - учениците развиват своето въображение и художествено майсторство, като рисуват това, което виждат в момента.
 • ЦОУД - играта е подходяща за занимания по интереси и затвърждаване на учебен материал.

Цели по умения

 • Работа в екип - учениците подобряват сътрудничеството помежду си, като работят в малка група от двама, в която разпределят ролите, задачите и решенията помежду си.
 • Активно слушане - учениците развиват своето активно слушане, слушайки насоките на учителя, които се променят през цялата дейност, състояща се от седем задачи.
 • Креативност - учениците развиват своето въображение, творческо усещане и рисуване, като създават рисунка и текст на база наблюдение.
 • Комуникация - учениците подобряват своите комуникационни умения, като общуват формално и неформално, задават въпроси и изразяват мнение.
 • Екологична осведоменост - учениците се доближават и наблюдават живота на растенията и екосистемите, което ги прави по-съпричастни и отговорни към околната среда и процесите в нея.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища