Лов на природни скъпоценности

Лов на природни скъпоценности е много вълнуваща и удовлетворяваща дейност, както за ученици, така и за учители. В резюме, играчите получават списък със съкровища (обекти от околната среда), които трябва да открият за определено време, а преподавателите наблюдават търсенето и оценяват улова на децата.

Докато търсят скъпоценностите сред природата, учениците упражняват умения - комуникационни, организационни и работа в екип. Паралелно с това, чрез изследването на заобикалящата ги среда, те усвояват и голям обем предметно знание и надграждат езиковите си умения, нагласата за грижа за околната среда и разбирането си за свързаност между отделните природни елементи.

Цели по предметно знание

  • Български език - учениците упражняват четене с разбиране, неформална комуникация и задаване на въпроси.
  • Биология и здравно образование, Човекът и природата - играта е подходяща за затвърждаване на материал, свързан с биоразнообразието - дървета, храсти, тревисти растения, насекоми, птици, дребни бозайници и други. 
  • Математика - чрез дейността учениците от начален етап могат да упражняват броене, сравнение, събиране и изваждане на числа.
  • Чужди езици - учениците упражняват четене, говорене, задаване на въпроси с отворен и затворен отговор, упражняват нова лексика и различни времена. Дейността позволява да се проведе изцяло на съответния чужд език.
  • География и икономика - играта е подходяща за упражняване на ориентиране в пространството, посоки на света, както и изучаване на биосфера, педосфера, литосфера и ландшафти.
  • Физическо възпитание и спорт и ЦОУД - учениците се движат, клякат и стават, упражняват координация на тялото и рязко спиране. Дейността е подходяща за комбиниране с различни физически упражнения и може да се изпълни за конкретно време в състезателен вариант.

Цели по умения

  • Учениците укрепват сътрудничеството помежду си като си помагат, разпределят роли помежду си и допринасят равно за успеха на екипа си.
  • Учениците подобряват своята вербална и невербална комуникация като задават въпроси, отговарят на въпроси, общуват неформално със съучениците си и формално с учителите.
  • Учениците подобряват организационните си умения като разпределят задачите и времето и подреждат предметите, които открият.
  • Учениците показват екологична осведоменост и емпатия, грижейки се за околната среда, като внимават как се придвижват и изследват растенията и животните около тях без да ги нараняват.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища