Четирите сезона на едно дърво

“Четирите сезона на едно дърво” - името на образователната дейност говори само за себе си. В резюме, учениците “осиновяват” едно дърво за 12 или повече месеца, грижат се за него, наблюдават го, изследват го и му правят измервания; водят протокол от наблюдение, систематизират данни и творят.

Осиновяването на дърво дава на учениците нова перспектива за природата и живите организми. Те наблюдават отблизо един друг живот и поглеждат на изучаваните уроци за природа по нов начин. В хода на дългосрочното изследване децата и младежите извършват богат набор от дейности, като наблюдение, измерване, водене на записки, систематизиране на данни и рисуване. Докато работят по изследването, учениците развиват и своята екологична осъзнатост, емпатия и съпричастност към царство Растения. Дейността спомага за усвояването на учебния материал, наред с множество умения, като креативност, организационни умения, научна и четивна грамотност и постоянство.

А докато посещават дървото си, децата развиват дълбока връзка с него. Практиката показва, че много от учениците продължават да посещават своето растение, дори след крайния срок, поставен от учителя. Кой казва, че дървото не е най-добрият приятел на човека?

Подходяща за

Необходими материали:
 • дневник на изследователя - хартиен или дигитален;
 • ролетка;
 • химикалки, цветни моливи, бои;
 • мобилен телефон с камера или фотоапарат;
 • протокол за наблюдение
Време за активността: 60 мин.

Цели по предметно знание

 • Биология и здравно образование, Човекът и природата - учениците извършват изследователска дейност чрез наблюдение на дърво и всички живи организми, свързани с него; откриват информация за влиянието на смяната на сезоните върху царство Растения и в частност тяхното дърво; анализират и оценяват значението на дърветата за живота на Земята; оценяват влиянието на човека върху дърветата.
 • География и икономика - чрез наблюдение учениците откриват значението на причинно-следствените връзки, като откриват влиянието на смяната на сезоните и промяната в елементите на климата върху биосферата.
 • Български език - учениците използват български език, за да попълват дневника си редовно, и упражняват научен стил на писане; записват данните от изследването си като упражняват правопис.
 • Чужди езици - дейността позволява да се проведе изцяло на съответния чужд език. Учениците усвояват нови думи, практикуват писане и четене.
 • Математика - учениците развиват математическата си грамотност като събират статистически данни, систематизират ги, правят измерване в сантиметри и метри, броят, събират, изваждат, умножават и делят числа.
 • Информационни технологии - учениците могат да водят своите записки в дигитален дневник, да въвеждат, систематизират и обработват данни. Това ще им позволи да използват различни програми като Google Sheets, Microsoft Excel, Paint и други.
 • Изобразително изкуство - учениците развиват своето въображение и техника на рисуване, като рисуват и скицират своето дърво; прилагат различни техники на рисуване, използват различни пособия.
 • ЦОУД - дейността може да се интегрира в Занимания по интереси спрямо визията на учителя и интересите на учениците.

Цели по умения

 • Организационни умения - учениците подобряват организационните си умения, като управление на времето, разпределяне на задачи и спазване на крайни срокове.
 • Четивна грамотност - учениците извличат информация от таблици с данни; правят изводи, сравнения и анализи на база прекъснат текст.
 • Научна грамотност - учениците развиват своята научна грамотност като извършват експерименти и наблюдения, задават въпроси, търсят отговори и се потапят изцяло в изследователския подход.
 • Креативност - учениците имат творческа свобода, чрез която развиват умението креативност, като сами оформят и развиват своя дневник; рисуват, записват и подреждат информацията в него.
 • Постоянство - учениците развиват това умение като правят ежемесечни посещения, измервания и влагат време, ресурси и енергия в своето изследване.
 • Екологична осведоменост - учениците подобряват своята екологична осведоменост чрез дейността, тъй като имат възможност да наблюдават на живо крехкостта на екологичните ниши и вериги, и влиянието на човека върху биоразнообразието.

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища