Как децата от СУ “Отец Паисий” в Самоков разказват дигитални истории

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • Добра интернет връзка; електронни усторйства и регистрация в ArsGis
Време за активността: около 2-3 седмици

Цели по предметно знание

  •  усвояване на учебен материал по география и икономика

Цели по умения

В тази статия ще ви разкажем как шестокласниците от СУ “Отец Паисий” – гр. Самоков стават майстори на дигиталните истории и печелят награди и признание не само от своите съученици и учители, но и от университетски преподаватели. Добрата практика обединява дигитални умения и такива, свързани с география и икономика, краезнание и доброволчество. 

Всичко започва с участието г-жа Десислава Христова, в уебинар, организиран от ESRI. Учителката силно се вдъхновява да запознае своите ученици със софтуера ArcGIS и неговите възможности: “След уебинара, през почивните дни, ми хрумна идеята за дигитални истории. Реших, че е чудесно шестокласниците да споделят най-важните си идеи и преживявания под формата на завладяващо интерактивно съдържание.”, разказва учителката. “Буквално за два дни ми хрумна идеята и реших да я представя пред моя клас. По това време не преподавах информационни технологи, затова използвах часа на класа, за да им покажа основните функции. Разбрах, че съм на прав път, когато видях искрата в очите им и желанието им да създават истории.”, допълва тя.

Съвпадение или не, по същото време Есри България организира национален конкурс за ученици. Шестокласниците г-жа Христова не пропускат възможността да се включат, като именно участието в инициативата е последната стъпка и пътеводната звезда по времето на проекта.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Практиката е проведена основно по време на извънкласни дейности, а самият софтуер е представен на децата в час на класа. В следващите редове ви споделяме конкретните стъпки, през които преминава проектът на г-жа Христова, и някои възможности за надграждане на идеята спрямо контекста на вашето училище.

Спъка 1. Предварителна подготовка

Преди да представите софтуера пред учениците си, трябва внимателно да се запознаете с него. Регистрацията в storymaps.arcgis.com е безплатна за ученици и учители, а платформата разполага с различни възможности.

След това изберете върху какво съдържание ще работите, дискутирайте темите, от които учениците се вълнуват и които биха искали да представят. Съдържанието на проекта би могло да се адаптира спрямо всяка една идея, която да бъде “облечена” с дигитално съдържание и представена пред света по интересен нов начин. Шестокласниците на г-жа Христова се спират на темата за родния край, в частност Рила планина и Самоков, и решават да разкажат за училищна инициатива, която са реализирали седмокласниците и осмокласниците в тяхното училище. Те искат да представят една история от мащабното към частното.

Стъпка 2. Създаване на съдържание

ArcGIS StoryMaps позволява да се споделят карти в контекста на наративен текст и друго мултимедийно съдържание. Очакванията на г-жа Христова, че нейните шестокласници ще се вдъхновят да използват програмата, напълно се оправдават. “И от тук започва всичко – от изграждането на разказ, през добавянето на карти, наративен текст, списъци, изображения, видеоклипове, вградени елементи и други медии, коригиране на дизайна до публикуване и споделяне. Използвахме ресурси от разработени видео уроци от екипа на ESRI Bulgaria Ltd и презентация, изготвена от Есри България за програмата “ГИС в училище”, допълва г-жа Христова

Преди да пристъпите към създаването на съдържание, представете основните функции на програмата по провокиращ и впечатляващ начин пред учениците. Разделете класа на малки екипи. Добра идея е да работите по проекта в часовете по български език и литература (съвместно с колегата, който води този предмет), за да може учениците да получат идеи и обратна връзка за текстовете си.

Стъпка 3. Обратна връзка и участие в конкурса

Последното предизвикателство пред шестокласниците е подаването на тяхната кандидатура за конкурса на Есри България. “Върху проекта си те работеха всеки със своето си темпо, възможности и свободно време. Често идваха след часовете, за се консултират с мен.”, разказва г-жа Христова.

Проектът “Рила ми е мила” печели второ място, а малко по-късно добрата практика е включена в изданието “Сборник с добри STEAM практики” на Тракийски университет – Стара Загора.

Как децата от СУ “Отец Паисий” в Самоков разказват дигитални истории

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

“Най-голямата награда и вдъхновение за учениците беше участието в конкурса. Убедиха се, че могат да създадат уникални продукти, чрез които да разкажат за родното си място и добротата. Видяха, че трудът им е оценен.”, споделя г-жа Христова.

Как децата от СУ “Отец Паисий” в Самоков разказват дигитални истории

Тази добра практика поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез преживяване, творчество и експериментиране. Предимствата на използването на проектно базираното обучение са безспорни. “Създаването на добавена стойност на процеса на обучение в посока на практическо, проектно базирано обучение, превърна учениците в откриватели и изследователи на света около тях, разви алгоритмично, логическо и инженерно мислене.”, споделя г-жа Христова и допълва: “Правилният избор на данни и техническият анализ в контекста на решаването на конкретен интердисциплинарен проблем е умение, което се формира в резултат на работа с пространствени данни, и което води до развитие на критично и пространствено мислене у учениците”.

Учителката наблюдава, че шестокласниците с лекота анализират нова информация и обогатяват общата си култура, работейки върху проекта си. Те не се затрудняват с използването на софтуера, а напротив – след първия успешен проект са готови да създадат нещо ново и интересно и тази учебна година.

СУ “Отец Паисий” – Самоков е част от програмата “Училища за пример”, което вдъхновява г-жа Христова да надгради добрата практика, като покани ролеви модели като ментори на екипите. Порцесът ще е по-структуриран, а всяка група ще има също лидер, водещ записки, фасилитатор и пазител на времето.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Десислава Христова
Учител по ИТ и компютърно моделиране
Г-жа Христова работи в Средно училище "Отец Паисий" - Самоков от 12 години. Преподава на ученици от всички етапи. “Имам общо 17 години педагогически стаж. Предизвикателствата, пред които съм изправена всеки ден, са свързани с нуждите на учениците ми и с желанието ми да отговоря на тях, с усещането ми да бъда полезна. Учителската професия изисква постоянство и упоритост. Ако можем да се справим с предизвикателството да бъдем мотивиращи учители, значи можем да се справим с всичко, с което се захванем. Смятам, че учителят трябва да бъде преди всичко човек. Той трябва да вдъхва доверие, да бъде съпричастен с вълненията и потребностите на своите ученици. Да има огромно търпение и да знае как с малки стъпки се върви по дългия път на знанието. Да покаже на учениците си кои са големите цели и как да ги постигнат. Да успее да ги убеди, че най-добрата инвестицията е образованието.”, споделя г-жа Христова

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали