fbpx
2 клас Емоционална интелигентност

Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Нежеланието за споделяне е една от най-честите причини за конфликти в началните класове. В същото време децата, които са спокойни и щастливи, когато споделят вещите помежду си, са фокусирани върху: 

  • Удоволствието от взаимоотношенията и взаимността; 
  • Ефективното изпълнение на поставените от учителя задачи.

Затова и за учителите е важно да насърчат просоциалното поведение у своите ученици. Просоциалното поведение е свързано с доброволното предприемане на действия с цел да се помогне на друг човек. То е ключово, за да може една общност (в това число и класът, и училищната общност) да функционира хармонично. Умението да споделяш вещите си е въпрос на просоциално поведение при децата в начална училищна възраст.

А и не е тайна, че деца, които са готови да споделят помежду си, значително ще улеснят работата (и живота) на нас възрастните! Затова не се колебайте, а директно включете урока “Пеперудата Дана” в следващия час с вашите второкласници.

Урокът “Пеперудата Дана” ще предостави възможност на учениците не само да разгледат няколко ситуации, изискващи споделяне, но и да бъдат главните действащи лица в тях. Децата ще рефлектират върху различните реакции на героите в историята за пеперудата Дана. Накрая всяко от тях ще направи изводи и ще преразгледа своето поведение. 

Урокът “Пеперудата Дана” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Пеперудата Дана” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Пеперудата Дана” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.