Prepodavame.bg

2 клас Емоционална интелигентност

Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Нежеланието за споделяне е една от най-честите причини за конфликти в началните класове. В същото време децата, които са спокойни и щастливи, когато споделят вещите помежду си, са фокусирани върху: 

  • Удоволствието от взаимоотношенията и взаимността; 
  • Ефективното изпълнение на поставените от учителя задачи.

Затова и за учителите е важно да насърчат просоциалното поведение у своите ученици. Просоциалното поведение е свързано с доброволното предприемане на действия с цел да се помогне на друг човек. То е ключово, за да може една общност (в това число и класът, и училищната общност) да функционира хармонично. Умението да споделяш вещите си е въпрос на просоциално поведение при децата в начална училищна възраст.

А и не е тайна, че деца, които са готови да споделят помежду си, значително ще улеснят работата (и живота) на нас възрастните! Затова не се колебайте, а директно включете урока “Пеперудата Дана” в следващия час с вашите второкласници.

Урокът “Пеперудата Дана” ще предостави възможност на учениците не само да разгледат няколко ситуации, изискващи споделяне, но и да бъдат главните действащи лица в тях. Децата ще рефлектират върху различните реакции на героите в историята за пеперудата Дана. Накрая всяко от тях ще направи изводи и ще преразгледа своето поведение. 

Урокът “Пеперудата Дана” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Пеперудата Дана” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Пеперудата Дана” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас