Prepodavame.bg

Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Нежеланието за споделяне е една от най-честите причини за конфликти в началните класове. В същото време децата, които са спокойни и щастливи, когато споделят вещите помежду си, са фокусирани върху: 

  • Удоволствието от взаимоотношенията и взаимността; 
  • Ефективното изпълнение на поставените от учителя задачи.

Затова и за учителите е важно да насърчат просоциалното поведение у своите ученици. Просоциалното поведение е свързано с доброволното предприемане на действия с цел да се помогне на друг човек. То е ключово, за да може една общност (в това число и класът, и училищната общност) да функционира хармонично. Умението да споделяш вещите си е въпрос на просоциално поведение при децата в начална училищна възраст.

А и не е тайна, че деца, които са готови да споделят помежду си, значително ще улеснят работата (и живота) на нас възрастните! Затова не се колебайте, а директно включете урока “Пеперудата Дана” в следващия час с вашите второкласници.

Урокът “Пеперудата Дана” ще предостави възможност на учениците не само да разгледат няколко ситуации, изискващи споделяне, но и да бъдат главните действащи лица в тях. Децата ще рефлектират върху различните реакции на героите в историята за пеперудата Дана. Накрая всяко от тях ще направи изводи и ще преразгледа своето поведение. 

Урокът “Пеперудата Дана” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Пеперудата Дана” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Пеперудата Дана” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Летен календар на благополучието

Вероятно вече сте виждали смешния колаж с бухала учител, който в началото на учебната година е спретнат, фокусиран и ентусиазиран, а в края – раздърпан,

STEM

5 мита за обучението по природни науки

В общественото пространство циркулират най-различни митове за обучението по природни науки. От това, че само в природоматематическите гимназии се случва нещо смислено в тези часове,

Игрови подход и игровизация

3 драматични способа за вдъхновяващи уроци 

Ако искате да осигурите на учениците си социално и активно учене, да насърчите креативността и сътрудничеството между тях и да им дадете защитено пространство за

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини