Да споделям вещите си и това да ми харесва? Напълно възможно!

Нежеланието за споделяне е една от най-честите причини за конфликти в началните класове. В същото време децата, които са спокойни и щастливи, когато споделят вещите помежду си, са фокусирани върху: 

  • Удоволствието от взаимоотношенията и взаимността; 
  • Ефективното изпълнение на поставените от учителя задачи.

Затова и за учителите е важно да насърчат просоциалното поведение у своите ученици. Просоциалното поведение е свързано с доброволното предприемане на действия с цел да се помогне на друг човек. То е ключово, за да може една общност (в това число и класът, и училищната общност) да функционира хармонично. Умението да споделяш вещите си е въпрос на просоциално поведение при децата в начална училищна възраст.

А и не е тайна, че деца, които са готови да споделят помежду си, значително ще улеснят работата (и живота) на нас възрастните! Затова не се колебайте, а директно включете урока “Пеперудата Дана” в следващия час с вашите второкласници.

Урокът “Пеперудата Дана” ще предостави възможност на учениците не само да разгледат няколко ситуации, изискващи споделяне, но и да бъдат главните действащи лица в тях. Децата ще рефлектират върху различните реакции на героите в историята за пеперудата Дана. Накрая всяко от тях ще направи изводи и ще преразгледа своето поведение. 

Урокът “Пеперудата Дана” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Пеперудата Дана” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Пеперудата Дана” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Възможно ли е?
Математическа грамотност

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас