Етикет: СЕУ 2 Клас Модул 2

Разрешаването на конфликти е предизвикателство и за възрастни, и за деца. Много от нас не успяват да управляват конфликтите така,

Едно от най-важните умения е способността да отстояваме позицията си без да сме агресивни и да нараняваме другите. Несъмнено това

Учителите знаят, че децата обичат да се изявяват и говорят. Но истинското затруднение идва, когато трябват да изслушат другите. И

Нежеланието за споделяне е една от най-честите причини за конфликти в началните класове. В същото време децата, които са спокойни

Безспорно, когато работим с много други хора, е важно да сме чувствителни към гледната точка на другия. Само така ще

Едно от уменията, които ни позволяват да се разбираме с другите и да градим приятелства и позитивни социални взаимодействия с