Prepodavame.bg

Ненчо и Бърборина или умението да отстояваш позицията си

Едно от най-важните умения е способността да отстояваме позицията си без да сме агресивни и да нараняваме другите. Несъмнено това умение ни е необходимо за всеки етап от живота. А основите за него се полагат още в ранна възраст. Класната стая е едно от най-подходящите пространства, където децата могат да започнат да го развиват. Учениците често изпадат в конфликти, които ескалират, тъй като децата не знаят как да заявят, че нещо им е неприятно без да проявят агресия. Именно тук на помощ идва урокът  “Ненчо и Бърборина”

Урокът “Ненчо и Бърборина” представя по увлекателен начин защо е важно да умеем да казваме твърдо, но уважително “Не”. Той показва на децата как да реагират по спокоен, но категоричен начин, когато видят, че някой тормози друг. 

Урокът “Ненчо и Бърборина” включва казуси, за които децата могат да предложат идеи за разрешаване. След това те имат възможност да рефлектират както върху своето поведение, така и върху поведението на съучениците си. Не на последно място, урокът дава идеи и за това как всеки учител би могъл да надгради собственото си умение да отстоява позиция. 

Урокът “Ненчо и Бърборина” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Ненчо и Бърборина” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Ненчо и Бърборина” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мечтаното училище

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Четивна грамотност
Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини