Ненчо и Бърборина или умението да отстояваш позицията си

Едно от най-важните умения е способността да отстояваме позицията си без да сме агресивни и да нараняваме другите. Несъмнено това умение ни е необходимо за всеки етап от живота. А основите за него се полагат още в ранна възраст. Класната стая е едно от най-подходящите пространства, където децата могат да започнат да го развиват. Учениците често изпадат в конфликти, които ескалират, тъй като децата не знаят как да заявят, че нещо им е неприятно без да проявят агресия. Именно тук на помощ идва урокът  “Ненчо и Бърборина”

Урокът “Ненчо и Бърборина” представя по увлекателен начин защо е важно да умеем да казваме твърдо, но уважително “Не”. Той показва на децата как да реагират по спокоен, но категоричен начин, когато видят, че някой тормози друг. 

Урокът “Ненчо и Бърборина” включва казуси, за които децата могат да предложат идеи за разрешаване. След това те имат възможност да рефлектират както върху своето поведение, така и върху поведението на съучениците си. Не на последно място, урокът дава идеи и за това как всеки учител би могъл да надгради собственото си умение да отстоява позиция. 

Урокът “Ненчо и Бърборина” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Ненчо и Бърборина” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Ненчо и Бърборина” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас