fbpx
2 клас Емоционална интелигентност

“Детективът” или как да разбера какво чувстват другите?

“Детективът” или как да разбера какво чувстват другите?

Едно от уменията, които ни позволяват да се разбираме с другите и да градим приятелства и позитивни социални взаимодействия с хората около нас, е емпатията. Тя е свързана със способността да съпреживяваме с другия неговите чувства – да почувстваме тъга, когато наш приятел е тъжен, но да усетим и радост, когато той е радостен. 

Чувството на емпатия е тясно свързано с умението да сменяме гледната точка  – тоест да се поставяме на мястото на другия и да си представяме света през неговите очи. Емпатията и умението да сменяме гледната точка са основата, на която стъпваме, за да изградим социална осъзнатост – това е способността да проявяваме емпатия и да гледаме “през очите” на хора от друга култура, раса или етнос; да имаме усет и да се съобразяваме със социалните и етични норми на поведение.

Безспорно емпатията, умението да сменяме гледната точка и социалната осъзнатост са базови, за да функционира един клас успешно. Когато тези три умения са налице за всички ученици, атмосферата в класната стая е спокойна, децата са готови да се подкрепят и да си помагат, а нападките, обидите и подигравките отсъстват. Именно това е класната стая, която позволява напредък и развитие за всички ученици.

Как да постигнете такава класна стая? Урокът “Детективът с различните гледни точки” ще ви помогне именно за това! Чрез него по завладяващ начин децата ще разберат защо е важно да се поставяме на мястото на другия и как това може да ни помогне в ежедневния живот. Вашите малки второкласници ще помислят за конкретни подходи в ситуации на конфликти и противопоставяне на гледните точки. 

Урокът “Детективът с различните гледни точки” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Детективът с различните гледни точки” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Детективът с различните гледни точки” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.