“Детективът” или как да разбера какво чувстват другите?

Едно от уменията, които ни позволяват да се разбираме с другите и да градим приятелства и позитивни социални взаимодействия с хората около нас, е емпатията. Тя е свързана със способността да съпреживяваме с другия неговите чувства – да почувстваме тъга, когато наш приятел е тъжен, но да усетим и радост, когато той е радостен. 

Чувството на емпатия е тясно свързано с умението да сменяме гледната точка  – тоест да се поставяме на мястото на другия и да си представяме света през неговите очи. Емпатията и умението да сменяме гледната точка са основата, на която стъпваме, за да изградим социална осъзнатост – това е способността да проявяваме емпатия и да гледаме “през очите” на хора от друга култура, раса или етнос; да имаме усет и да се съобразяваме със социалните и етични норми на поведение.

Безспорно емпатията, умението да сменяме гледната точка и социалната осъзнатост са базови, за да функционира един клас успешно. Когато тези три умения са налице за всички ученици, атмосферата в класната стая е спокойна, децата са готови да се подкрепят и да си помагат, а нападките, обидите и подигравките отсъстват. Именно това е класната стая, която позволява напредък и развитие за всички ученици.

Как да постигнете такава класна стая? Урокът “Детективът с различните гледни точки” ще ви помогне именно за това! Чрез него по завладяващ начин децата ще разберат защо е важно да се поставяме на мястото на другия и как това може да ни помогне в ежедневния живот. Вашите малки второкласници ще помислят за конкретни подходи в ситуации на конфликти и противопоставяне на гледните точки. 

Урокът “Детективът с различните гледни точки” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Детективът с различните гледни точки” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Детективът с различните гледни точки” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване
Управление на учебния процес

РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

  ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошли Загрижен съм: показвам загриженост

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас