Спокойствие, книжки и самостоятелно учене в класната стая на един млад учител от ОУ “Николай Петрини” – град Ямбол

В началото на учебната 2022/2023 г. Пламена Михайлова влиза в класната стая за първи път като учител в ГЦОУД. Групата ѝ в ОУ “Николай Петрини”– град Ямбол е съставена от третокласници и сборна от всички паралелки в училището. Пламена наблюдава ученици с разнородни характери, които изпитват трудности да общуват качествено помежду си. Следобедите започват твърде бурно и емоционално и след времето за отдих децата все още не могат да се настроят за писане на домашни. Предпочитат да получават готови отговори, без да осъзнават, че това е в техен ущърб. 

Младата учителка бързо се ориентира в ситуацията и си поставя за цел да децата да изградят: “…умения да изразят себе си. Да приемат без притеснение това, което чуват за себе си, и да умеят да кажат “Благодаря”. …те сами да виждат своя прогрес и да могат да му се зарадват”. Г-жа Михайлова решава да работи целенасочено за развиването на тези умения и нагласи и за момента усилията ѝ дават повече от добри резултати.

Как го постига? Научете повече в настоящата статия!

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Емоционална нагласа за спокойна работа”

Цели:

Развиване на:

  • умения за общуване;
  • емоционална интелигентност (емпатия и толерантност);
  • креативност и умения за решаване на проблеми.

Подходяща е за: ученици в начален етап

Прилага се:  в часовете за самоподготовка и занимания по интереси

Необходими материали: 

  • книги с приказки за четене;
  • компютър и колони за възпроизвеждане на музика;
  • тихи игри.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Г-жа Михайлова казва: “За да преминават часовете спокойно и за да се осигури една хармонична среда за максимално усвояване на учебния материал, от основно значение за мен е създаването на приятелска атмосфера между учениците. Обединяването на енергията на децата и усещането за баланс допринася за тяхното благоприятно състояние и отношение към случващото се в час”. Емоционалната нагласа за работа изисква преди всичко спокойствие и рутина, убедена е учителката. Това я провокира да помисли за:

  • нещо, което ще успокои учениците;
  • нещо, което ще ги накара да приемат съученика си не просто като име, а като личност, която стои зад това име;
  • нещо, което ще ги мотивира да работят самостоятелно.

Ритуал за поздрав

Следобедните занимания, свързани с писане на домашни, започват с поздрав-ритуал. Когато всички се съберат, правят кръг, хващат се за ръце и пеят песента:

„Здравей,
какъв прекрасен ден, радвам се да те видя!
Хайде, потанцувай с мен, на-на-на-на-на!
Подай приятелски ръце, от сърце!
Обичам те, приятен ден!”.

Докато още са в кръга, учениците си припомнят петте правила за работа в час:
1. Работим в тишина.
2. Уважаваме се.
3. Изслушваме се.
4. Помагаме си.
5. Казваме си мили думи.

“Нещо мило”

Всеки казва по нещо мило на човека вдясно от себе си, като започва учителката. След това учениците се отправят към работните си места. “Много съм щастлива от този ежедневен ритуал, тъй като наблюдавам всеки ден как децата се променят и как успяват да бъдат все по-мили един към друг. Те също усещат радост от това, че са направили някой свой съученик по-щастлив”.

Тихи занимания

Учителката пуска много тиха релаксираща музика за ума. Подготовката на децата започва с актуализиране на знанията и преговор на новия учебен материал, който ще е необходим за справянето с домашната работа.

Учителката избира 2-3 от най-лесните задачи от урока по математика, при които директно се прилага изученото, и ги възлага на учениците за самостоятелна работа. В същото време тя започва да чете приказка – още докато децата решават задачите. По този начин учителката развива умението им за концентрация, а и събужда любопитството им към Клуба по четене, който ще се събере след приключване на времето за самоподготовка. Когато някой е готов с двете задачи, с вдигане на ръка може да излезе на дъската и да запише отговорите. Междувременно учителката приключва с приказката и всички заедно решават останалите задачи от домашната работа – по математика и по останалите предмети. 

Четене на книжки

Когато домашните са написани, четенето продължава в Клуба по четене. Всички, които искат да участват, се нареждат в кръгче и четат заедно. Г-жа Михайлова разказва: “Много им харесва да слушат приказки и дори когато започна да проверявам домашната работа на всеки индивидуално, няколко деца се нареждат на столове до мен и започват да четат книги от класната библиотека. Сами се разпределят, за да може всички да се изслушват. За мен, това, че са провокирани да четат, е най-ценното!”.

В началото на годината г-жа Михайлова обещава в края на втория срок да даде две награди – за най-много положителни отзиви и за най-много прочетени книги. Затова учениците прилежно записват прочетените книги в читателския си дневник. “Радвам се на тяхната мотивация и вярвам, че и те се чувстват по-щастливи, когато надграждат себе си!”, споделя младата учителка.

Децата, които не членуват в Клуба по четене, имат занимания по интереси. Учителката им предлага тихи игри – шах, дървен тетрис, игра на думи, рисуване, изработване на неща от хартия и др.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Резултатите, до които практиката води са налице – атмосферата в клас е спокойна и предразполагаща към работа. Децата с нетърпение чакат всекидневния поздрав за добро начало часовете за самоподготовка и се надпреварват кой да се нареди до учителката в кръгчето – искат и да получат добра дума от нея, и да ѝ кажат такава. Нагласата им към съучениците също е положителна. Всички сядат да си пишат домашните концентрирани и емоционално уравновесени.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Г-жа Михайлова отбелязва няколко важни неща. Най-вече трябва да бъдем търпеливи и постоянни, да не се отказваме след първите няколко опита. Възможно е да има деца, които първоначално ще гледат отстрани, но впоследствие ще се включват, когато видят, че на техните съученици им е приятно. Всеки иска да чуе нещо мило за себе си и постепенно ще намери своето място в кръгчето за редовния поздрав. 

Добре е да гледате децата в очите, докато пеете заедно. Усмихвайте се и обхождайте с поглед всички ученици – така те ще се чувстват забелязани, зачетени и значими.

Насърчавайте учениците да си казват добри думи, които описват характера на човека или негова постъпка за пример. Така деца се учат да забелязват не само очевидните неща, а и тези, които са скрити за очите.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали