Как учителите от ЧСУ “Юрий Гагарин” в к.к. Камчия развиват емоционална интелигентност в учениците

В процеса на съзряване децата и младежите срещат много предизвикателствата и сблъсъкът с тях често се изразява в неприемане на правилата, които трябва да се следват. За да подкрепи учениците и да адресира техните притеснения, тревоги и емоции, екип учители от ЧСУ “Юрий Гагарин” – к.к. Камчия преминава специално обучение на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност. Скоро след това в училището отваря врати и Клуб по емоционална интелигентност и практическо прилагане на емоционални техники за учители.

За тази добра практика ни пише заместник-директорката на училището г-жа Веселина Янкова, а подробно ни разказва г-жа Венцислава Димитрова, начален учител в ЧСУ “Юрий Гагарин”.

Визитка на практиката

Име на практиката: “Клуб по емоционална интелигентност и практическо прилагане на емоционални техники” за учители

Цели:

Развиване на:

  • Емоционална интелигентност;
  • Себепознание и регулиране на емоциите;
  • Толерантност при общуването с хората ;

Подходяща е за: учители, педагогически специалисти, родители

Прилага се:  като извънкласна дейност; практиките са подходящи за прилагане във всички аспекти на учебната образователна и възпитателна дейност

Необходими материали: 

  • работни карти за емоциите; 
  • табла за развитие на емоционалната интелигентност

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Клубът по емоционална интелигентност работи за прилагане на ефективни техники за развиване на емоционалната интелигентност във всички аспекти на образователната и възпитателната дейност в училище – както по време на учебния процес, така и през свободното време на учениците. Клубът си поставя за цел да научи учениците да разпознават собствените си емоции и емоциите на другите и да се саморегулират, като преработват емоциите. 

В клуба се включват учители от подготвителна група, начален, гимназиален и прогимназиален етап, директорът, заместник-директорът, психологът и членове на родителско настоятелство, като част от участниците са преминали през сертифицирано професионално обучение. Екипът провежда ежемесечни срещи, на които се обсъждат казуси и добри практики, книги и идеи.

Учителите от клуба работят за развиване на емоционалната интелигентност на децата, на които преподават – ученици от 1. до 5. клас. Техники за развитие на емоционална интелигентност се прилагат в часовете “Традиции, бит и култура”, в часовете по самоподготовка, при заместване на колега, при занимания на учениците в свободното им време и консултациите с училищния психолог. Клубът има желание да интегрира развването на емоционална интелигентност и като редовен час в учебната програма. Обсъжда се идеята на техниките и методите, прилагани от Клуба по емоционална интелигентност, да се обучават и родители. Екипът вярва, че съвместната работа между преподавателите и семействата на децата ще доведе до още по-добри резултати.

“Децата проявяват интерес. Дори и …по-големите ученици – ако има пасивност, с течение на времето и те се включват”,  разказва г-жа Димитрова.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Как учителите от ЧСУ “Юрий Гагарин” в к.к. Камчия развиват емоционална интелигентност в учениците

Дейностите, свързани с развитие на емоционалната интелигентност, са обсъждане на казуси, ролеви игри, театрални постановки. Използват се материали като работни карти за емоциите и табла, поставени в класните стаи.

В подкрепа на развитието на емоционалната интелигентност на учениците се провежда онлайн открит урок във 2. клас. Вдъхновение за този урок е реален казус от училището – дете се опитва да манипулира друго дете да не играе с негово приятелче. Учителите забелязват ситуацията и решават да разиграят ролева игра. Трима учители поставят пред учениците казуса с малки промени, без да се споменават имена. След ролевата игра участниците споделят как се чувстват, а второкласниците се включват в дискусията.

Друга дейност на Клуба, в която участват учениците на ЧСУ “Юрий Гагарин” през миналата учебна година, е поставянето на театрален етюд “Гласовете на щастието”.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Благодарение на целенасочената работа на училищния екип децата развиват все повече умението да осъзнават, контролират и изразяват емоциите, които изпитват. Успяват да ги овладяват и “вентилират”, да ги трансформират в положителни реакции и постъпки. Проведените занимания им помагат да разберат по-добре себе си и мотивите зад постъпките на околните.

Нивото на стрес намалява и проявите на агресивно поведение са сведени до минимум, създава се усещане за сигурност. “Средата в училище се хармонизира. Това води до по-добро овладяване на учебния материа”, потвърждава и г-жа Димитрова.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

За да се приложи тази добра практика, е важно между учители и ученици да има изградена стабилна връзка, която се основава на доверие. Педагогическите специалистиа трябва да умеят да разговарят свободно с децата и да ги предразполагат да разкриват притесненията и страховете си. 

Учителите трябва да да се вгледат спокойно в своите ученици и да да се вслушат в тях. Трябва да дефинират какви предизвикателства срещат децата, да разберат какъв е проблемът и да предложат път за неговото разрешаване.

Но най-важното е учителите да обичат учениците си! Г-жа Димитрова споделя: “За да развива емоционалната интелигентност в учениците, следва учителят да …има отношение… . Важно е да работи със сърце – информация има навсякъде”.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали