Кръстословици от знания – как учениците да затвърдят новото знание

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Така наречените “специални предмети”, които се изучават в професионалните гимназии, понякога създават доста объркване сред учениците – те за първи път се сблъскват с редица термини и понятия, които трябва да осмислят, да разберат в дълбочина и запомнят. Ако това не се случи, то много възможно е гимназистите да започнат да изпитват съмнения в избраната от тях специалност или в училището, в което са решили да продължат обучението си.

Маргарита Цонева е учител в столичната Професионална гимназия по телекомуникции, който определено се интересува от мотивацията на учениците и от това те да развиват ценни умения, които ще ги подготвят за живота и ще им носят полза в професионалната им реализация. В часовете по цифрова схемотехника тя въвежда проект, чиято основна цел е нов алгоритъм за учене: “намирам-осмислям-запомням-оформям-използвам” знанията си на практика.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Проектът представлява създаване на кръстословици, свързани с учебния материал. Кръстословиците могат да се правят в края на всеки раздел, за да систематизират и затвърдят знанията си гимназистите. Най-хубавото на този колективен продукт е, че продуктите могат да се използват и надграждат и през следващата година, с други ученици.

Кръстословици от знания - как учениците да затвърдят новото знание

Първа стъпка: Подготовка

Г-жа Цонева споделя идеята си с учениците си, за да разбере дали са готови да работят по нея. След като получава потвърждение, започва подготовката за реализация на проекта. Учениците имат на разположение две седмици.

Класът се разделя на групи по 5-6 човека, като всяка група си измисля име и девиз и избира отговорник, който координира дейността ѝ (членовете на групата поемат определени задачи спрямо своите умения и желания). Разпределят се разделите от учебния материал, върху които групите трябва да направят презентации с кръстословици. 

Втора стъпка: Презентацията

След като учениците са разбрали условието на задачата и знаят какво се очаква от тях, започва същинската работа по проекта.

Всеки термин следва да бъде онагледен с таблица, графика или илюстрация, или да бъде описан с думи. Въпросите или упражненията трябва да са около 15 на брой – това се определя в зависимост от големината на раздела и по преценка на учителката. В презентациите не трябва да се срещат едни и същи понятия – идеята е всеки член на екипа да измисли различни въпроси, с които да провери разбрано ли е най-важното в учебния материал.

Презентацията трябва да започва със слайд, на който е изобразена празна кръстословица. Последният слайд трябва да съдържа вече попълнената кръстословица, която ще се разкрие след попълването на верните отговори. 

Трета стъпка: Състезанието

Всяка група се съревновава с останалите, за да открие понятията от кръстословиците на другите екипи. Състезанието помежду им се случва в два учебни часа. Г-жа Цонева предварително принтира празните кръстословици от първи слайд на презентациите на всички групи. 

Пред интерактивната дъска излизат двете групи, които ще се състезават. Представителите на всяка от двете групи се редуват да задават въпросите си и така “мерят” знания помежду си. Ако някой от тях не успее да отговори на въпрос, тогава на въпросите има възможност да отговори публиката – тоест членовете на другите два екипа, които чакат реда си.

Всеки верен отговор носи по една точка. Ако някой ученик даде частичен отговор, отборът му получава половин точка. Времето за размисъл е 1 минута. 

Г-жа Цонева разпитва с какво всеки член на екипа е подпомогнал общата дейност и върху каква задача е работил. Креативността се поощрява. Наградата за целия труд, който са положили екипите, са отлични оценки по предмета и положителна обратна връзка от учителката. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

“Систематизацията и обобщението на знанията са един от най-важните вектори в развитието на самообразованието. Предложената практика представлява изцяло нов подход в обучението. Тя може да бъде използвана както за отделен урок, раздел, така и за цял предмет. Част е от традиционното обучение и не е в конфликт с него, а е допълнение с цел затвърждаване на знанията, повишаване на мотивацията за учене и развиване на познавателния интерес.”, споделя г-жа Цонева. 

Учителката вече се радва на добрите резултати от въвеждането на практиката:

 • Качествени резултати: 
  • възпитава се обща техническа култура;
  • развива се способността за самооценяване и самоанализ;
  • развива се творческото мислене и познавателния интерес, както и мотивацията за учене;
  • затвърждават се навиците за самостоятелна работа и за работа в колектив;
  • изграждат се лидерски качества.
 • Количествени резултати: 
  • повишава се средното ниво на знанията на учениците;
  • създават се кръстословици, засягащи различни теми и раздели от предмета, които могат да се използват в следващите години.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Точки за участие на всеки
Работа в екип

Точки за участие на всеки

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят

Дневник на моята работа
Работа в екип

Дневник на моята работа

За постигане на целта всеки член защитава своята роля/принос в екипната работа е подходяща стратегията „Дневник на моята работа“, в който учениците описват работата си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали