Дневник за саморефлексия – какво, защо и как?

Целта на Дневника за саморефлексия е да документира и осмисли извървения от служителя път от започване на новата работа до определена точка в професионалната му кариера – в случая от постъпването на учителя в програма “Нов път в преподаване” на фондация “Заедно в час” до първите му седмици в училище.

Дневникът за саморефлексия е пространство за самоанализ и самооткриване. Това е инструмент, който служи на учителя за развитие и постигане на по-добро разбиране за себе си, за рефлексия върху собствените му мисли, чувства и преживявания. Дневникът е индивидуален и личен, тъй като може да се използва по начин, който е най-подходящ за нуждите на самия човек. 

Някои от целите и ползите на Дневника за саморефлексия са:

  1. Самооткриване и самоанализ – дневникът позволява на учителя да споделя своите вътрешни мисли и емоции;
  2. Осъзнаване на емоциите – чрез записване на преживяванията и емоциите си в дневника учителят може да разбере по-добре какво го вълнува и как реагира в различни ситуации. Връщането към тези записки и анализирането им помага за развиването на емоционалната интелигентност на учителя;
  3. Отразяване на преживяванията – Дневникът за саморефлексия фокусира вниманието върху преживяното и дава възможност да се извлекат поуки от опита;
  4. Запазване на спомени – дневникът може да служи и като своеобразен личен архив на спомените и преживяванията на учителя в началото на неговата кариерна пътека.

Дневникът за саморефлексия съдържа въпроси относно всичко, през което преминава един начинаещ учител, преди да започне да преподава. Документът следва структурата на процеса по навлизане/въвеждане в училище (в нашия случай – в програма “Нов път в преподаването”). Добре е участниците в програмата да записват своите преживявания и емоции непосредствено или веднага след дейността, през която са преминали. Разбира се, те имат възможност да добавят допълнителни полета, коментари и въпроси в документа, за да го персонализират и да го направят възможно най-полезен за самите тях.

Както вече споменахме, всяка от частите на Дневника за саморефлексия е свързана с различен етап от пътя на учителя до училище и с първите му преживявания в новата среда. Въпросите са насочени към описание и саморефлексия и са подчинени на следната структура:

  1. Предварителна подготовка (или “Един ден в обувките на…”) – целта на тази страница в дневника е учителят да посети в училище друг колега от общността на “Заедно в час”, за да добие представа за преподаването в “истинска” класна стая и да си създаде реалистична представа за нуждите на учениците;
  2. Посещение в класни стаи – след като вече е станал част от екипа на училището, учителят наблюдава часове на свои колеги, за да научи повече за учениците и контекста, в който ще преподава през учебната година. Въпросите в тази страница на дневника насочват мисълта към ролята, в която учителят би искал да се види, и не на последно място – към това как изглежда една активна, учеща и ангажираща за всички ученици класна стая;
  3. Задължителна подготовка – тук въпросите в дневника фокусират вниманието върху първите срещи с колектива на училището, върху възможностите и предизвикателствата, които учителят е видял;
  4. Ценност и общност – целта на тази страница е учителят да рефлектира върху собствените си ценности и тези на общността, в която ще преподава, за да срещне пресечна точка между тях.

Още полезни статии:

Билетче за рефлексия
Умения за учене

Билетче за рефлексия

Първата стъпка за постигане на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е свързана с попълване на билетче с въпроси за рефлексия от всеки

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали