Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е изключително полезна, но понякога участващите учители не намират смисъл или приложение в обученията, в които участват.

В тази статия ще ви представим един училищен екип, който е намерил начин да направи вътрешноучилищната квалификация наистина полезна за всеки участващ учител, независимо от спецификата на предмета му (а, както ще видите, в това училище има много специфични предмети).

Спортно училище “Дръстър” се намира в гр. Силистра. Като всяко училище и то има своите особености – учениците са силно фокусирани върху спорта и невинаги полагат желаните от учителите им усилия и по останалите предмети. От друга стана част от учителите всъщност са треньори и поради спецификата на работата си, трудно намират подходящи теми на обучения, в които да се включат, така че да е смислено за тях и да надградят уменията си. Екипът на Спортно училище “Дръстър” обаче е доказателство, че ако учителският колектив и ръководството имат ясна цел, винаги могат да намерят решение на характерните за тяхната училища среда предизвикателства.

През годините екипът на Спортно училище “Дръстър” е намерил различни начини да споделя добри практики между учителите, а посещението на класна стаи и взаимните уроци също не са изключение. През учебната 2021/2022 година обаче, ръководството на училището кандидатства по Програма “Училища за пример” на Фондация “Заедно в час” и бива одобрено за участие. Програмата е двугодишна и е свързана с различни практически насочени обучения за училищния колектив. За съжаление в обученията могат да се включат ограничен брой учители. Още след първото обучение обаче, ръководният екип на училището решава, че обученията по програмата са изключително смислени и трябва да достигнат до всеки учител в училището, а не да останат капсуловани само сред преподавателите, включени в програмата “Училища за пример”. Защото колкото и практични и полезни обучения да са преминали 5-ма души от екипа, това не е достатъчно, за да се подобрят преподавателските практики на целия учителски колектив. Трябва да бъде намерен начин полезните инструменти и подходи да бъдат споделени с всички.

Това наистина се случва в Спортно училище “Дръстър”, а полезните практиките от обученията по програмата могат да се наблюдават в класните стаи на всички учители. Освен това се оказва, че нестандартните подходи в “Училища за пример” помагат изключително много в специфичната работа на треньорите – едно от най-големите квалификационни предизвикателства пред училището.

Как новите практики да достигнат до всеки учител в училището?

Подходът на Спортно училище “Дръстър” към вътрешноучилищната квалификация е изключително практичен, защото е воден от конкретна цел – всички инструменти, теми, практики и ресурси от обученията по програма “Училища за пример” трябва да достигнат до всички останали учители. Ето рецептата на училището как да се случи това:

Стъпка 1: Избор на екип за провеждане на обученията

За да е успешно което и да е начинание в училище, трябва да е ясно кой е отговорен за него. Затова първата стъпка е да се подбере екипът, който ще планира и проведе обученията. В случая на Спортно училище “Дръстър”, това са групата учители, включени в Програма “Училища за пример”.

Стъпка 2: Избор на подходящо време за провеждане на вътрешноучилищната квалификация

Едно от най-трудните неща, за да се случи вътрешноучилищна квалификация, е да се намери време, в което всички да могат да присъстват. Разбира се, намирането на подходящ времеви интервал зависи от спецификата на програмата на всяко училище. Затова и често квалификациите са оставени за ваканциите. Подходът на Спортно училище “Дръстър” обаче не е такъв. Тъй като обученията по програма “Училища за пример” са всеки втори месец, колективът решава, че е важно новата информация да достига възможно най-бързо до останалите колеги, за да може да им влезе веднага  в употреба. Затова екипът провежда обученията на останалите учители в още първата седмица  след приключване на собственото му обучение по програма “Училища за пример”. За да се случи това екипът организира обученията следобедите или през уикенда, в зависимост от натовареността на съответния период. Задължително в края на обучението е предвидено време за приятни неформални разговори над чаша кафе или чай. По този начин колективът се сплотява още повече.

Стъпка 3: Подбиране на подходящото съдържание на обучението

За да е смислено едно обучение, то трябва да отговаря на нуждите на учителите. Затова е много важно да бъдат споделени точно онези практики и инструменти,  които ще са полезни на учителите точно в този момент. Ограниченото време на педагозите също е фактор – в рамките на няколко часа трябва да бъде поднесено само онова съдържание, което е важно за колектива. Това прави задачата на екипа, отговарящ за обученията, изключително отговорна – те трябва да преценят какво би било най-полезно да бъде споделено с останалите учители на база на нуждите им, на нуждите на учениците, на целите и визията на училището.

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в СилистраСтъпка 4: Подбиране на подходящ начин за поднасяне на съдържанието

Знаем, че скучно поднесеното съдържание не остава дълго в паметта. Всеки учител е виждал този феномен при учениците си. Затова е изключително важно да намерим ангажиращ начин за обучение, както на учителите, така и на учениците.Точно това е сред нещата, които силно привличат екипа на Спортно училище “Дръстър” към програма “Училища за пример” – обученията са нестандартни, като целят да развият определени умения у учителите, вместо да се фокусират върху теоретичното поднасяне на информацията. Именно този подход иска да пренесе в училище обучителният екип на “Дръстър”. За целта те подбират онези елементи от обученията по програмата, които са най-атрактивни и включват преживяване на определена дейност и осмислянето й чрез дискусия след това. Кратко след “обучаването” на целия учителски колектив, тези “преживелищни дейности” започват да бъдат прилагани и в класните стаи. Като резултат на това практиките в класните стаи стават все по-креативни: учениците участват в различни ролеви игри – понякога са корабокрушенци, които трябва да вземат общо решение; понякога са служители, които трябва да отстояват позицията си пред мениджъра; понякога са затворници, които трябва да измислят общ начин за намаляване на присъдата. А докато се вълнуват и вживяват в този тип дейности, развиват ценни умения, върху които рефлектират с учителя си след това. Мотивацията на учениците им се повишава – те са много по-ангажирани в час.

Стъпка 5: Рефлексия

Една от най-силните страни на обучителния екип на Спортно училище “Дръстър” е че отделя време да дискутира и осмисли своята работа. На база на тези обсъждания, екипътрешава от какво още имат нужда останалите учители и какво трябва да бъде променено и подобрено в подхода към вътрешноучилищната квалификация. Въз основа на тези рефлексии екипът начертава следващите си стъпки, защото поредното обучение чука на вратата и няма време за губене – ценните практики трябва да достигнат до колегите!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали