Prepodavame.bg

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е изключително полезна, но понякога участващите учители не намират смисъл или приложение в обученията, в които участват.

В тази статия ще ви представим един училищен екип, който е намерил начин да направи вътрешноучилищната квалификация наистина полезна за всеки участващ учител, независимо от спецификата на предмета му (а, както ще видите, в това училище има много специфични предмети).

Спортно училище “Дръстър” се намира в гр. Силистра. Като всяко училище и то има своите особености – учениците са силно фокусирани върху спорта и невинаги полагат желаните от учителите им усилия и по останалите предмети. От друга стана част от учителите всъщност са треньори и поради спецификата на работата си, трудно намират подходящи теми на обучения, в които да се включат, така че да е смислено за тях и да надградят уменията си. Екипът на Спортно училище “Дръстър” обаче е доказателство, че ако учителският колектив и ръководството имат ясна цел, винаги могат да намерят решение на характерните за тяхната училища среда предизвикателства.

През годините екипът на Спортно училище “Дръстър” е намерил различни начини да споделя добри практики между учителите, а посещението на класна стаи и взаимните уроци също не са изключение. През учебната 2021/2022 година обаче, ръководството на училището кандидатства по Програма “Училища за пример” на Фондация “Заедно в час” и бива одобрено за участие. Програмата е двугодишна и е свързана с различни практически насочени обучения за училищния колектив. За съжаление в обученията могат да се включат ограничен брой учители. Още след първото обучение обаче, ръководният екип на училището решава, че обученията по програмата са изключително смислени и трябва да достигнат до всеки учител в училището, а не да останат капсуловани само сред преподавателите, включени в програмата “Училища за пример”. Защото колкото и практични и полезни обучения да са преминали 5-ма души от екипа, това не е достатъчно, за да се подобрят преподавателските практики на целия учителски колектив. Трябва да бъде намерен начин полезните инструменти и подходи да бъдат споделени с всички.

Това наистина се случва в Спортно училище “Дръстър”, а полезните практиките от обученията по програмата могат да се наблюдават в класните стаи на всички учители. Освен това се оказва, че нестандартните подходи в “Училища за пример” помагат изключително много в специфичната работа на треньорите – едно от най-големите квалификационни предизвикателства пред училището.

Как новите практики да достигнат до всеки учител в училището?

Подходът на Спортно училище “Дръстър” към вътрешноучилищната квалификация е изключително практичен, защото е воден от конкретна цел – всички инструменти, теми, практики и ресурси от обученията по програма “Училища за пример” трябва да достигнат до всички останали учители. Ето рецептата на училището как да се случи това:

Стъпка 1: Избор на екип за провеждане на обученията

За да е успешно което и да е начинание в училище, трябва да е ясно кой е отговорен за него. Затова първата стъпка е да се подбере екипът, който ще планира и проведе обученията. В случая на Спортно училище “Дръстър”, това са групата учители, включени в Програма “Училища за пример”.

Стъпка 2: Избор на подходящо време за провеждане на вътрешноучилищната квалификация

Едно от най-трудните неща, за да се случи вътрешноучилищна квалификация, е да се намери време, в което всички да могат да присъстват. Разбира се, намирането на подходящ времеви интервал зависи от спецификата на програмата на всяко училище. Затова и често квалификациите са оставени за ваканциите. Подходът на Спортно училище “Дръстър” обаче не е такъв. Тъй като обученията по програма “Училища за пример” са всеки втори месец, колективът решава, че е важно новата информация да достига възможно най-бързо до останалите колеги, за да може да им влезе веднага  в употреба. Затова екипът провежда обученията на останалите учители в още първата седмица  след приключване на собственото му обучение по програма “Училища за пример”. За да се случи това екипът организира обученията следобедите или през уикенда, в зависимост от натовареността на съответния период. Задължително в края на обучението е предвидено време за приятни неформални разговори над чаша кафе или чай. По този начин колективът се сплотява още повече.

Стъпка 3: Подбиране на подходящото съдържание на обучението

За да е смислено едно обучение, то трябва да отговаря на нуждите на учителите. Затова е много важно да бъдат споделени точно онези практики и инструменти,  които ще са полезни на учителите точно в този момент. Ограниченото време на педагозите също е фактор – в рамките на няколко часа трябва да бъде поднесено само онова съдържание, което е важно за колектива. Това прави задачата на екипа, отговарящ за обученията, изключително отговорна – те трябва да преценят какво би било най-полезно да бъде споделено с останалите учители на база на нуждите им, на нуждите на учениците, на целите и визията на училището.

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в СилистраСтъпка 4: Подбиране на подходящ начин за поднасяне на съдържанието

Знаем, че скучно поднесеното съдържание не остава дълго в паметта. Всеки учител е виждал този феномен при учениците си. Затова е изключително важно да намерим ангажиращ начин за обучение, както на учителите, така и на учениците.Точно това е сред нещата, които силно привличат екипа на Спортно училище “Дръстър” към програма “Училища за пример” – обученията са нестандартни, като целят да развият определени умения у учителите, вместо да се фокусират върху теоретичното поднасяне на информацията. Именно този подход иска да пренесе в училище обучителният екип на “Дръстър”. За целта те подбират онези елементи от обученията по програмата, които са най-атрактивни и включват преживяване на определена дейност и осмислянето й чрез дискусия след това. Кратко след “обучаването” на целия учителски колектив, тези “преживелищни дейности” започват да бъдат прилагани и в класните стаи. Като резултат на това практиките в класните стаи стават все по-креативни: учениците участват в различни ролеви игри – понякога са корабокрушенци, които трябва да вземат общо решение; понякога са служители, които трябва да отстояват позицията си пред мениджъра; понякога са затворници, които трябва да измислят общ начин за намаляване на присъдата. А докато се вълнуват и вживяват в този тип дейности, развиват ценни умения, върху които рефлектират с учителя си след това. Мотивацията на учениците им се повишава – те са много по-ангажирани в час.

Стъпка 5: Рефлексия

Една от най-силните страни на обучителния екип на Спортно училище “Дръстър” е че отделя време да дискутира и осмисли своята работа. На база на тези обсъждания, екипътрешава от какво още имат нужда останалите учители и какво трябва да бъде променено и подобрено в подхода към вътрешноучилищната квалификация. Въз основа на тези рефлексии екипът начертава следващите си стъпки, защото поредното обучение чука на вратата и няма време за губене – ценните практики трябва да достигнат до колегите!

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

4 стъпки как да повишите професионалното си развитие като учител и как професионалните учещи общности (ПУО) могат да допринесат за това

На днешните учители се налага да учат непрекъснато, за да подобряват преподавателската си практика. ПУО могат да имат решаваща роля за това. Основната предпоставка за

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини