5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Билингви - нови думи

Както показва международното изследване PISA, нивото на владеене на родния език е решаващ фактор за усвояване на учебния материал и доброто представяне на децата в различните учебни дисциплини. А добре развитата функционалната грамотност без съмнение е важна предпоставка за успешната им реализация в живота им като възрастни хора.

Изграждането на речеви умения у учениците е неразривно свързано с обогатяването на техния лексикален запас, а за тази задача принос имат не само учителите по български език.

Всеки един учебен предмет идва със своята специфична терминология, през която ние като преподаватели трябва по разбираем и завладяващ начин да преведем децата. Тук е важно да отбележим и още нещо – за една част от тях езикът на училището всъщност не е роден и се явява втори, а това поражда нуждата от допълнителна езикова подкрепа. По данни, споделени от зам.-министъра на образованието на Форум Образование 2018, 20% от децата, които започват училище в България, говорят различен майчин език от българския!

За учениците билингви усвояването на нова лексика на български език е от ключово значение. Затова в настоящата статия ще споделим 5 идеи за визуална подкрепа, с които да им помогнете.

Методите са описани от специалистите по ранно двуезично развитие д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова в помагалото “Насоки и стратегии за прилагане на интегрирана езикова подкрепа”, като част от проекта “Да разбираш езика на училището. Проектът се осъществява от началото на 2020 г. от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt (през 2021 г. като партньор се присъединява и фондация “Тръст за социална алтернатива”) и цели да подпомогне работата с деца билингви чрез създаване на диагностика и подходящи учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Най-важният съвет на специалистите за въвеждане на нова лексика е да включите в планирането си дейности с визуална основа, съчетани с активно участие от страна на учениците. Ето и няколко конкретни идеи:

1. Визуализация чрез илюстрации

Презентация на компютъра или принтирани картинки са може би първото нещо, за което учителите се сещат, когато стане дума за визуализация. В часовете по човек и природа се показват картинки на животни или на части от тялото, в часовете по история – антични сгради и техните елементи и т.н. Същата стратегия спокойно можете да използвате и за въвеждане на абстрактни понятия, в часовете по литература или предметите от философския цикъл. За целта трябва да се поразровите за илюстрации от конкретни житейски ситуации, например под формата на комикси, емотикони и др. Ето пример за представяне на понятието завист:

Източник: http://www.seattletimes.com/explore/careers/how-to-use-professional-envy-to-your-advantage/

2. Словесен паяк

Словесният паяк е още една стратегия с широко приложно поле. Като първа стъпка тук трябва да активираме позната на учениците лексика по дадена тема на принципа на мозъчната атака (brainstorming), като постепенно създадем мрежа или мисловна карта от думи. Уверете се, че мрежата не е натежала от прекалено много познати думи, защото целта е да работим за надграждане на лексиката по съответната тема и като втора стъпка да допълваме в този и следващите часове с новите ключови думи. Както паякът постепенно изплита паяжината си, така и количеството лексика по темата трябва да нараства с времето. 

За словесния паяк използвайте флипчарт или голям лист хартия, който да остане в класната стая за по-продължителен период. Тук също е подходящо да включите визуализация със знаци и малки картинки, като за езиково начинаещи деца това дори е препоръчително.

Източник: https://www.mindmapart.com/health-mind-map-jane-genovese

3. Стоп-видео

Визуализирането чрез видео е добре застъпено в повечето класни стаи. Стратегията стоп-видео е подходяща стратегия, когато сте набелязали видео, свързано с учебния материал, което включва ключовите термини към урока или част от тях. Добре е видеото да е кратко, защото в противен случай учениците може да загубят фокус и да започнат да се разсейват със странични дейности.

Пуснете видеото два пъти, като първия път го изгледайте цялото наведнъж. При повторното гледане спирайте видеото на предварително избраните ключови моменти и ги обсъждайте с класа. Тук е моментът да работите с новите думи, за да могат многоезичните ученици да осмислят по-добре информацията и да разберат понятията от контекста. Ако използвате видеоматериал, в който няма говор, подгответе обясненията за лексиката, която визуализирате с видеото, и задавайте подходящи въпроси на съответните сцени.

4. Мемори-карти

Буквар за деца билингвиТова е дейност, която вероятно повечето ви ученици обичат и познават от часовете по чужд език. Със същия голям успех тя може да се приложи във всяка предметна област, когато е необходимо децата да упражнят специфична лексика.

Ето как да направите това: подгответе за учениците картички от картон или по-плътна хартия, като на някои от тях напишете думи, а на други залепете илюстрации към думите. Учениците трябва да съберат съответстващите си двойки карти и да закрепят с кламер гърбовете им един към друг.

Стратегията е подходяща както за самостоятелно изпълнение, така и за работа по двама или в малки групи. Всеки път след упражнението прибирайте мемори-картите, за да може да ги използвате отново, включително за опресняване и активиране на вече изучена лексика.

5. Пъзел с понятия и определения

Тази техника е подобна на предишната, но е подходяща за деца с малко по-високо равнище на владеене на езика. Тук вместо картички с картинки подгответе за учениците сет от карти с понятия и определения към тях.

Задачата е подходяща и за работа по групи: всеки екип трябва да събере съответстващите понятия и определения, след което резултатите се обсъждат в класа.

Примерен пъзел на тема “Болести при човека” (Човекът и природата, 5 клас):

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Може да допълните задачата, като към понятията и дефинициите включите и трети елемент на пъзела – например илюстрация. В този случай е добре да подготвите работен лист с таблица, в която учениците да залепят готовия пъзел.

Ето пример по темата “Основни групи животни”, човекът и природата, 3. клас:

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

Предложените техники и стратегии за визуална подкрепа вероятно ще допаднат целия клас, но за децата билингви те са наистина необходими – възможно е училището за тях да е едно от малкото места за развиване на речеви умения на български език.

Струва си да положим усилия и да ги подкрепим. А резултатите, надяваме се, ще бъдат вдъхновяващи!

5 идеи за визуална подкрепа, с които ще помогнете на учениците да учат нови думи

 

Още полезни статии:

A girl writing on a piece of paper
Четивна грамотност

Поставяне на знаци отстрани

Учениците прочитат внимателно текста. След това с помощта на знаци си отбелязват отстрани логическата хронология на изреченията/абзаците. Класът може да работи по групи. Тази стратегия

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали