Отговорност и активно участие чрез ученически лидерски роли

Много учители забравят, че съвсем не е необходимо да правят всичко сами в класната стая и че учениците могат да им помагат в много и различни дейности.

Възможността децата да организират и ръководят различни дейности насърчава чувството им за принадлежност към общността и усещането, че имат важно място в класната стая. Лидерските роли дават усещане за цел, спомагат за доброто самочувствие, регулирането на поведението и концентрираното внимание.

Учителите понякога използват началото на учебната година, за да разпределят лидерските роли в класа. Ако и вие сте намислили да направите това още през септември, обсъдете с учениците дейностите, за които ще ви е нужна помощ в класната стая, и направете връзка с професиите от реалния живот.

Какви качества развиват лидерските роли

Отговорност

След като учениците са наясно какво се изисква за изпълнението на определена лидерска роля и сами са осъзнали защо точно тази роля е необходима в класната стая, те започват да проявяват отговорност. Стремят се да задълбочат разбирането си за съответната дейност, както и да се усъвършенстват в нея, така че всички в класната стая да бъдат доволни.

Сътрудничество

Когато учениците споделят дадено задължение, те се чувстват част от общността в класната стая. Разбират, че добрата академична подготовка, приятната атмосфера в ученическия колектив и преодоляването на различни трудности от училищния живот, зависят от тях. Затова и в повечето случаи лидерските роли намаляват напрежението между децата и ги държат фокусирани върху обща цел.

Формиране на мнение и умение за вземане на решение

Когато учениците „кандидатстват“ за лидерска роля в класната стая, те се замислят какви качества ще са им необходими, защо е важна тази “работа” в училищната общност, какви са ползите от изпълнението ѝ в дългосрочен план. Това от своя страна им помага да взимат по-лесно информирани решения за цялостното им развитие.

Увереност

Изпълнявайки лидерски роли, децата започват да вярват повече в способностите си, придобиват смелост и кураж да опитват нови подходи при разрешаване на различни проблеми. Чувстват се по-силни и оптимистично настроени.

Идеи за лидерски роли

В следващите редове ще видите много идеи за лидерски роли, които може да адаптирате спрямо нуждите на децата, тяхната възраст и целите, които сте си поставили.

 • Събирач на добрини

Този ученик следи за прояви на доброта. Може би някой е решил да заведе разплаканата си съученичка до лекарския кабинет или е помогнал на съученик да реши трудна задача? Събирачът на добрини наблюдава за подобни прояви на загриженост и топлина към отсрещния човек. Записва върху листче добрината, на която е станал свидетел, и го залепва на специално табло.

 • Поздравител

Посрещащият пристига първи в класа и поздравява всички по име, когато пристигнат. Поздравителят също така се грижи за комфорта в класната стая като приема съобщения от други учители или деца, които идват на вратата ви и прекъсва урока ви само при необходимост.

 • Мениджър за рожден ден

Този ученик следи рождените дни на съучениците си и се допитва до тях, за да разбере дали те искат рожденият им ден да бъде обявен пред всички от класа или не. Ако рожденикът пожелае неговият празник да бъде оповестен, то предварително класа се е подготвил да го поздрави с песен и пожелания. Ако детето предпочита да не се разчува, че има рожден ден, тогава мениджърът дискретно му подарява картичка от негово име с мило пожелание.

 • Писател на вдъхновяващи цитати

Този човек отговаря за написването на вдъхновяващ цитат или съобщение на дъската всяка сутрин.

 • Поддръжка

Прозорецът не се затваря? Бюрото се клати? Лицето по поддръжката на класната стая действа като връзка с членовете на персонала, които отговарят за ремонтните дейности в училището. Детето, изпълняващо тази роля, трябва ясно да формулира каква е повредата и кога се е случила, за да даде точна информация на персонала, който отговаря за тази работа.

 • Бегач по поръчки

Повечето деца с ентусиазъм изпълняват поръчките на възрастните. Така те се чувстват способни и по-големи. Изпълнителят на поръчки е вашето лице за доставка и вземане на някакви материали. Детето, изпълняващо тази роля, може също така да придружава болни ученици до медицинската сестра.

 • Помощник на отсъстващи ученици

Този човек се свързва с учениците, които са отсъствали по някаква причина, за да се увери, че знаят какво е пропуснато и са наясно с предстоящите задачи. Той също така изпраща насърчително послание към учениците, които са болни и се налага да прекарат повече време у дома.

 • Мениджър материали

Този ученик поддържа материалите в класната стая организирани. Той също така следи и прави списък на това, което трябва да бъде заменено или допълнено в къта за материали. Той отговаря и за хартията – раздаване и събиране на работни листи, картотекиране и др. Следи и дали на всеки работен лист е написано името на ученика, който го е попълвал.

 • Насърчител

Този човек обръща внимание на своите съученици и предлага насърчителни думи на онези, които се нуждаят от това – устно или чрез бърза бележка. Насърчителят обикновено е чувствително дете, което лесно разбира кой как се чувства и с готовност показва съпричастност и окуражава съучениците си.

 • Съобщителят

Тази лидерска роля се изпълнява от дете, което чете пред всички важни съобщения от таблото за обяви или напомня за различни събития, дейности и т.н.

 • Разпространител на позитивност

Вашата класна стая е подкрепящо и красиво място, където се случват всякакви значими неща. Така че защо да не разбере цялото училище за това? Този човек действа като посланик извън вашата класна стая, за да публикува бележки с кратка информация за успехите ви като клас из училището.

 • Библиотекар

Ако имате библиотека в класната стая, това е друга роля, която може да предложите на учениците. Библиотекарят се уверява, че книгите са подредени правилно (по азбучен ред според името на автора или заглавието на творбата). Той също така следи състоянието на книгите, като залепва скъсаните корици и страници, ако е необходимо.

 • Търсач на информация

Понякога се появява въпрос, на който просто нямате отговор или моментът не е подходящ, за да прекъснете работата си и да отговорите. Този човек има разрешението на учителя да проучи информацията по въпроса, да го обсъди с вас и да предаде новото знание пред целия клас.

 • Градинар

Този човек отговаря за поливането на растенията в класната стая.

Учениците могат да създадат и сами списък с лидерски роли за класа. След това, от този списък,  те могат да изберат ролите, които искат да изпълняват и да кандидатстват за тях. По този начин те ще се научат да разпознават своите нужди и тези на съучениците си, ще бъдат мотивирани да проявяват по-голяма отговорност и активност в училищния живот и ще разберат колко важно е сътрудничеството и вземането на общи решения за благото на целия клас.

Как се разпределят ролите

Преди да възлагате работа на учениците, уведомете ги какви са отворените позиции и от какви хора се нуждаете. Може да предоставите дори длъжностни характеристики.

Учениците могат да подадат заявление за работа, за да изразят интерес към лидерската роля, която искат да поемат. От тук може да изтеглите Кандидатура 1 или Кандидатура 2, като всеки ученик може сам да избере варианта, в който да ви представи желанието си за изпълнение на определена лидерска роля.

За да практикуват ефективна комуникация онлайн, децата могат да изпращат кандидатурите си за работа по имейл.

Като алтернатива може да проведете интервю, за да проверите кой ученик за коя лидерска роля е подходящ. Ето и примерни въпроси, които може да зададете:

 • Разкажете ми повече за себе си и вашите умения.
 • Защо смятате, че сте подходящ за тази работа?
 • Защо работата ви привлича?

Чрез тези начини включвате в обучението ценни насоки за кариерното развитие на подрастващите и тяхното представяне пред бъдещи работодатели.

Трети вариант за разпределяне на роли е разпределянето им на случаен принцип. Това може да бъде забавна опция, но не забравяйте, че не позволява на учениците да имат избор.

Интерактивен начин за възлагане на задачи е чрез използване на играта „Колелото на късмета“. Може да проектирате голямо колело от картон и да включите по една работа на секция. Учениците ще завъртят колелото, за да определят следващата лидерска роля, която ще изпълняват.

Доста често децата интуитивно избират ролите, за които ще са най-подготвени и които ще изпълняват с удоволствие. Но ако искате те да развиват различни качества и умения, трябва да им предоставяте възможност да упражняват и лидерски роли, които са извън зоната им на комфорт. Така ще изградите у тях вяра в способностите им и упоритост за сбъдване на мечтите им.

 

Източници:

25 Classroom Jobs That Promote Kindness & Responsibility AND Lessen Your Workload, Rachel Moshman, boredteachers.com

Classroom Jobs for Elementary Students, Alicia Ivory, hmhco.com

Още полезни статии:

За учители

Философско лято

Лятото е време, което се очаква с голямо нетърпение от учениците (и не само!) – хубаво време, почивка, пътувания, нови познанства и приятелства. Ваканцията обикновено

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали