Prepodavame.bg

“Всички печелят” или как да разрешаваме конфликти

Разрешаването на конфликти е предизвикателство и за възрастни, и за деца. Много от нас не успяват да управляват конфликтите така, че всички страни да бъдат удовлетворени. Нека все пак не забравяме, че всеки конфликт е възможност за задълбочаване и подобряване на взаимоотношенията ни с отсрещната страна. 

Конфликтите в класната стая са често срещано явление. В повечето случаи обаче те рушат отношенията между децата, вместо да ги развиват, тъй като учениците не разполагат с необходимите умения да управляват и разрешават конфликти. Представете си как би изглеждал деня на учител, чиито ученици сами разрешават ежедневните конфликти по конструктивен и удовлетворителен за всички начин? Не, не клатете глава скептично! Възможно е!

Урокът “Всички печелят” е съставен така, че да даде възможност на второкласниците да търсят решения на една хипотетична конфликтна ситуация. Децата сами достигат до два варианта на изход от конфликта, така че всички страни да са удовлетворени. След това имат възможност да рефлектират върху своето поведение и това на съучениците си, като отнесат наученото към реалността на класната стая и училище. 

Урокът “Всички печелят” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Всички печелят” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Всички печелят” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини