“Всички печелят” или как да разрешаваме конфликти

Разрешаването на конфликти е предизвикателство и за възрастни, и за деца. Много от нас не успяват да управляват конфликтите така, че всички страни да бъдат удовлетворени. Нека все пак не забравяме, че всеки конфликт е възможност за задълбочаване и подобряване на взаимоотношенията ни с отсрещната страна. 

Конфликтите в класната стая са често срещано явление. В повечето случаи обаче те рушат отношенията между децата, вместо да ги развиват, тъй като учениците не разполагат с необходимите умения да управляват и разрешават конфликти. Представете си как би изглеждал деня на учител, чиито ученици сами разрешават ежедневните конфликти по конструктивен и удовлетворителен за всички начин? Не, не клатете глава скептично! Възможно е!

Урокът “Всички печелят” е съставен така, че да даде възможност на второкласниците да търсят решения на една хипотетична конфликтна ситуация. Децата сами достигат до два варианта на изход от конфликта, така че всички страни да са удовлетворени. След това имат възможност да рефлектират върху своето поведение и това на съучениците си, като отнесат наученото към реалността на класната стая и училище. 

Урокът “Всички печелят” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Всички печелят” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Всички печелят” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Социално-емоционално учене

Как да “усетим” изкуството чрез интуитивно рисуване в час

Учениците създават интуитивна рисунка, която да онагледи чувствата, които изпитват в момента   Самоосъзнатост – дейността развива емоционалната осъзнатост на учениците, стимулира способността за себеизразяване

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас