Числото Пи във 2. клас или как децата могат да научат всичко, докато играят

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • цветни листове;
  • конец, ножици и лепило;
  • презентация с интересни факти за числото ㄫ;
  • пъзел с числото ㄫ.
Време за активността: 1 седмица

Цели по предметно знание

  • числото ㄫ, окръжност, дължина на окръжност, диаметър.

Цели по умения

  • умения за учене;
  • работа в екип;
  • критично мислене и намиране на решения.

Децата в начален етап могат да придобият знания по математика, физика и химия по забавен, интересен и ефективен начин. В това е убедена г-жа Снежана Иванова – учител с дългогодишна практика и много отличия, която от осем години преподава в ОУ “Любен Каравелов”, град Русе. Училището е иновативно и работи по различни проекти, като основният стремеж е да отговори на нуждите на съвременните деца и да ги подготви за бъдещето.

Снежана Иванова е учител, който използва различни съвременни подходи, за да бъде максимално за своите ученици. Нейна добра практика е избрана и публикувана в youtube канала на МОН.

Г-жа Иванова експериментира, за да разбере дали е възможно деца на 8 години да възприемат лесно материал от по-горен курс. Учителката използва методи като учене чрез преживяване, игра, мозъчна атака и други интерактивни методи: “Създадох за моите второкласници предизвикателства от материала, който се изучава в 5. – 7. клас. Не само, че не им беше трудно – те дори се забавляваха и питаха кога отново ще играем и ще учим, като големите батковци и каки”.

Едно от предизвикателствата е проектно базираното обучение “Числото Пи във втори клас”. Учениците се запознават с интересни факти за числото ㄫ, изследват в какви зависимости участва то, състезават се кой ще запомни повече от неговите цифри.

Г-жа Иванова се стреми да развива критичното мислене на децата и ги учи да работят в екип в името на общата цел.

И така, време е да се пренесем в занимания по интереси “Състезателна математика” в ОУ “Любен Каравелов”…

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Най-доброто време за провеждане на ПБО “Числото Пи във втори клас” е около 14. март, световният ден на Числото Пи. Предварителната подготовка на учителя се състои в това да проучи и да планира различни дейности, свързани с изучаването на числото ㄫ, да потърси интересни факти, както и да подготви материали за изработка на дълъг постер, на който се визуализира числото.

Г-жа Иванова споделя: “Исках да направя нещо различно в клуба по занимания “Състезателна математика”. Попаднах на интересни дейности в чуждестранни интернет сайтове. Избрах няколко, които включих в планираното ПБО. Учителите имат свободата да използват различни методи на преподаване, така че децата да бъдат ангажирани и заинтригувани”.

Първи етап

В началото децата се запознават с безкрайността на числото, слушат неговата история и защо то вълнува хората от цял свят. Разбират, че могат да бъдат изчислени трилиони цифри след запетаята, но не е открита закономерност в поредицата от цифри. Числото Пи е толкова загадъчно и вълнуващо, че дори има създаден парфюм на негово име от Живанши. Математическата константа (3.14) съвпада и с рождения ден на Алберт Айнщайн – 14 март.

Втори етап

Второкласниците разбират по забавен начин какво са диаметър и дължина на окръжност. Децата изрязват кръг от хартия. Отрязват достатъчно дълъг конец, който може да се наложи точно по ръба на кръга. Учениците установяват на практика, че дължината на окръжността е точно 3.14 пъти по-дълга от диаметъра ѝ.

Числото Пи във 2. клас или как децата могат да научат всичко, докато играят

Малките ученици слушат с любопитство как звучи числото ㄫ, изсвирено на пиано. Всяка цифра е представена като различна нота и по този начин се възпроизвежда мелодията.

Друга дейност, в която участват, е рисуването на силуети на град, като заместват еднаквите цифри в числото ㄫ с еднакви по височина правоъгълници.

Трети етап

На този етап децата участват в състезание за най-много запомнени цифри след десетичната запетая на числото ㄫ. Учениците научават на кого принадлежи световния рекорд – на индиец, който без грешка възпроизвежда 70 030 знака след десетичната запетая за 17 ч. и 14 мин. през 2015 г.

Първоначално учениците гледат цифрите на числото ㄫ за няколко минути, а след това излизат с лице към класа и гръб към дъската, като възпроизвеждат на глас цифрите след десетичната запетая. В класа на г-жа Иванова победител е Ивайло, който успява да запомни и възпроизведе 20 цифри за няколко минути.

Четвърти етап

ПБО завършва с изписване на част от числото на дълга хартиена лента. Всички 26 ученици пишат по една от цифрите, оцветяват и украсяват листовете. Те се подреждат и залепват в точната последователност. По този начин се визуализира една малка част от известното число ㄫ.

Числото Пи във 2. клас или как децата могат да научат всичко, докато играят

Г-жа Иванова непрекъснато експериментира по време на своите часове, защото вижда, че интердисциплинарните уроци предизвикват голям интерес у учениците:
“Освен по математика, съм правила подобни експерименти и с български език, физика и химия във втори клас. Децата много обичат да правят опити (например проект “Вулкан”). Сами си измислиха час за фокуси, в който демонстрираха фокуси с магнити, чаши и др. Направихме игра по книга “Нещотърсачи” (“Пипи Дългото чорапче”).”

По време на ПБО всички ученици на г-жа Иванова са ангажирани да участват. Всички деца обичат да се забавляват и играят, независимо от техните социални, културни и образователни потребности. Предложено по различен начин, учебно съдържание ги обединява в разпределението на задачите, даването на идеи, личен принос за общия проект.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Учениците на г-жа Иванова стават все по-уверени в учебния процес. Те вярват, че математиката не е сложен и труден предмет, а интересна наука, която може да се изучава по забавен начин.

В следствие на работата по проекти, докато работят в екип, учителката установява, че децата преодоляват по-лесно възникналите конфликти, проявяват съпричастност и изпитват емпатия. Дори и по-срамежливите деца вземат участие и се изявяват. Те преодоляват притесненията си и се включват в екипните и индивидуални дейности без страх, че ще сгрешат, защото приемат всичко като игра.

Водена от естественото любопитство на учениците си, Снежана Иванова експериментира с преподаването на материал от по-горните класове, на ученици в начален етап. Учителката вярва, че качественото учебно съдържание трябва да е динамично, с актуално съдържание и интердисциплинарно:

“Ако предметите в училище предлагат изследователски подход, децата, особено в начален етап, учат докато играят. Проектите и предизвикателствата освобождават мисълта им и провокират творчество. Не на последно място е и емоционалното съдържание на часа и приятните преживявания.”

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Снежана Иванова
Начален учител в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Русе
Г-жа Иванова е начален учител от 20 години. От 9 години преподава в ОУ "Любен Каравелов" - гр. Русе. В момента е класен ръководител на ученици в III клас. Хобитата й са изобразително изкуство, пътуване и фотография. Любимата й планина - Родопите. Своят домашен любимец - куче, порода Джак Ръсел териер, тя нарича "кучето с най-много портрети от ученици".

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали