Prepodavame.bg

Как да насърчим просоциалното поведение на децата

Просоциалното поведение се отнася до онези действия на децата, които подкрепят и подпомагат другите. Учениците, които проявява просоциално поведение ще предложат на новия ученик да му покажат училището или ще седнат на масата в стола до онова дете, което стои само и изглежда тъжно.

Защо просоциалното поведение е важно? То е помогнало на човечеството да оцелее във враждебната среда. Ние хората сме се подкрепяли още от преди милиони години. Ако вие искате да допринесете за развитието на нашето общество като учители, то насърчаването на просоциално поведение у учениците ви е един прекрасен начин да го направите.

Как? Ние ще ви подкрепим в това начинание – подготвили сме урока “Код жълто, код червено” специално за вас! По време на този вдъхновяващ урок учениците ще влязат в различни роли и ще направят предложения как могат да подобрят ситуациите, в които са изпаднали техните герои. Ролевите игри са взаимствани от живота в училище и това ще им помогне да отнесат направените изводи директно към своето собствено ежедневно поведение.

Урокът “Код жълто, код червено” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Ако нямате търпение да разберете за какво се използва код жълто и код червено, тогава побързайте да изтеглите този урок директно от prepodavame.bg.

Свалете урока “Код жълто, код червено” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Код жълто, код червено” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мечтаното училище

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Умение за личностно развитие
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие  Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя потенциал. 

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини