Как да насърчим просоциалното поведение на децата

Просоциалното поведение се отнася до онези действия на децата, които подкрепят и подпомагат другите. Учениците, които проявява просоциално поведение ще предложат на новия ученик да му покажат училището или ще седнат на масата в стола до онова дете, което стои само и изглежда тъжно.

Защо просоциалното поведение е важно? То е помогнало на човечеството да оцелее във враждебната среда. Ние хората сме се подкрепяли още от преди милиони години. Ако вие искате да допринесете за развитието на нашето общество като учители, то насърчаването на просоциално поведение у учениците ви е един прекрасен начин да го направите.

Как? Ние ще ви подкрепим в това начинание – подготвили сме урока “Код жълто, код червено” специално за вас! По време на този вдъхновяващ урок учениците ще влязат в различни роли и ще направят предложения как могат да подобрят ситуациите, в които са изпаднали техните герои. Ролевите игри са взаимствани от живота в училище и това ще им помогне да отнесат направените изводи директно към своето собствено ежедневно поведение.

Урокът “Код жълто, код червено” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Ако нямате търпение да разберете за какво се използва код жълто и код червено, тогава побързайте да изтеглите този урок директно от prepodavame.bg.

Свалете урока “Код жълто, код червено” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Код жълто, код червено” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас